Agenda  eind 2021 en 2022
 
Woensdag  3 november 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Woensdag 3 november 19.30 uur Vergadering Moderamen in De Schakel
Woensdag  10 november 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Woensdag 10 november 19.30 uur Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Woensdag  17 november 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Donderdag 18 november 14.00 uur Geloofsgesprekskring in De Schakel
Woensdag  24 november 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Vrijdag 26 november Voor 17.00 uur Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk
Woensdag  1 december 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Woensdag 1 december 19.00 uur Bijeenkomst van de Classis in Middenmeer met als thema “contextueel bijbellezen”
Donderdag 2 december 19.30 uur Zin in Film in De Schakel
Woensdag  8 december 13.30 uur Wandelen met de predikant vanaf De Burght
Zaterdag 18 december 10.30 uur Opening tentoonstelling voor genodigden
Zaterdag 18 december 13.30 uur Tentoonstelling voor alle belangstellenden toegankelijk
Vrijdag 24 december 10.00 uur Kerstnacht dienst m.m.v. ??
Zondag 26 december   Uitvoering van fanfare orkest Excelsior
Zaterdag 5,19 of 26 februari   Bijzondere middag georganiseerd door Texels Welzijn voor alle mantelzorgers
Zondag 31 juli   concert  van KEK strijkorkest
Zondag 9 oktober 9.30 uur Gospelkoor Miracles tijdens de kerkdienst