Diaconie

Collecten bij de diensten (03-2023)

12 Maart - 3e zondag 40 dagentijd - Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. We reiken (ex) ? gevangenen, tbs- pati?ten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.
 

19 Maart ? 4e zondag 40 dagentijd -  is de collecte voor de Diaconie.                                               
26 Maart ? 5e zondag 40 dagentijd - voor de St. Voedselbank Texel, ook hier neemt de vraag om hulp toe in deze dure tijd.   
2 April (Palmpasen) is de collecte voor de St. Hulp Oost ? Europa Texel. Door de oorlog in Oekra?e, die nu al een jaar duurt, is de nood in de buurlanden o.a. door de stroom vluchtelingen alleen maar gestegen.   Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van Harten.

Kerk in Aktie:

Mocht u een keer niet naar de kerk gaan en zo een collecte missen, dan kunt u uw gift voor een diaconale collecte ook altijd overmaken op bankrekening NL50 RABO 0137 1957 61 onder vermelding van het doel.

Namens de Diaconie, Mary Veltkamp

 

Het Jaarverslag van de diaconie kunt u vinden bij de ANBI informatie 

De laatste jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen (?n uit elke diaconie)  dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag v?r 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp