* Diaconie

Het collecterooster voor januari.  (01-2024)    
Zondag   7 jan.  St. Hulp Oost-Europa Texel, door de oorlog in Isra? en Gaza, is de oorlog in Oekra?e na de achtergrond geraakt, maar ook daar zijn mensen op de vlucht en komen terecht in buurlanden, die ook al onder armoede lijden. Uw hulp is hard nodig. 
Zondag 14 jan.  St. Kerk en Minima Texel, door de hoge energierekeningen en stijging van de kosten voor het levensonderhoud, wordt er vaker een beroep gedaan op de Stichting. 
Zondag 21 jan. is er een oecumenische dienst in de Burgh kerk, deze wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. 
Zondag 28 jan.  St. Voedselbank Texel, hier wordt nog steeds door mensen een beroep op gedaan, ook hier is uw steun van harte welkom.
Zondag 4 febr.  Werelddiaconaat Bangladesh- Beter bestand tegen klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van de landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boeren zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. 
Zondag 11 febr.  Hoop voor Albani? 
Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv voor welk doel uw gift bestemd is. 
Een goed 2024, namens uw diaconie, Bea Aalders en Anke van Harten.         

 

 

 

 

 

                                                      

Kerk in Aktie:

Mocht u een keer niet naar de kerk gaan en zo een collecte missen, dan kunt u uw gift voor een diaconale collecte ook altijd overmaken op bankrekening NL50 RABO 0137 1957 61 onder vermelding van het doel.

Namens de Diaconie, Bea Aalders en Anke van Harten

 

 

Het Jaarverslag van de diaconie kunt u vinden bij de ANBI informatie 

De laatste jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen (zo'n uit elke diaconie)  dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag v?r 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Corrie Hordijk.