Diaconie

Creatief collecteren (06-2020)

Het diaconale collectedoel van maart/april hebben we per 1 mei afgesloten. Er is in totaal voor € 905,—overgemaakt voor Hospice Texel. In de afgelopen maand is ook € 270 voor de diaconie  overgemaakt.

Voor de maand mei hebben de gezamenlijke diaconieën zoals u weet, gekozen voor hulp aan vluchtelingen in Griekenland. We doen dit via Kerk in Actie, die contact heeft met lokale kerken aldaar, die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen. Zoals op Lesbos, waar meer dan 20.000 vluchtelingen verblijven in kamp Moria, dat destijds gebouwd is voor 3.000 mensen. Op het moment dat dit kerkblad bij u in de bus valt, is ook dit collectedoel afgesloten. Het is daarom heel belangrijk, dat u het collectedoel met name noemt bij uw betaling, zodat een eventueel wat later overgemaakt bedrag, toch bij het goede doel terecht komt. Het eindbedrag zal in het volgende kerkblad bekend worden gemaakt.

Met ingang van 7 juni zal het gezamenlijke collectedoel St. Broodnodig op Texel oftewel de Texelse voedselbank zijn. Deze stichting zorgt er wekelijks voor dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, alsook verschillende zuilvel producten, fruit en brood. Daarnaast krijgen ze regelmatig wasmiddel, broodbeleg, koffie, thee, tandenborstels, tandpasta, zeep enz. De laatste weken zijn er weer deelnemers bijgekomen en zijn er nu, op 19 mei 2020, 89 monden te voeden. 

We willen de vrijwilligers een hart onder de riem steken, die nu al wekenlang de werkzaamheden om de beurt in hun eentje moeten verrichten en het signaal afgeven dat de kerken het werk van de stichting zeer op prijs stellen en daarom financieel willen steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband: NL36 RABO 0362 5561 13  o.v.v. collecte PKN / voedselbank.

Natuurlijk kunt u, naast het gezamenlijke collectedoel, ook de eigen diaconie en kerk ondersteunen met een gift. Hun werk gaat, ook in tijden als nu, gewoon door.

Voor de diaconie van PKN Den Burg kan dit op bankrekening nr. NL50 RABO 0137 1957 61 en voor de PKN kerk en onderhoud op bankrekening nr. NL62 RABO 0122 0417 20.
 

Kerk in Aktie:

Mocht u een keer niet naar de kerk gaan en zo een collecte missen, dan kunt u uw gift voor een diaconale collecte ook altijd overmaken op bankrekening NL50 RABO 0137 1957 61 onder vermelding van het doel.

Namens de Diaconie, Mary Veltkamp


 

Jaarverslag diaconie over het jaar 2018 (04-2019)   lees verder.....

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Zij zullen in de eerste plaats voor hulpverlening in het eigen gezin kiezen. Lukt dat niet, dan zullen ze in hun eigen netwerk zoeken naar familie of vrienden om het kind te plaatsen. Als dat niet kan, omdat het bij voorbeeld voor het kind te bedreigend is, kiest men voor plaatsing in een gezinshuis. In de jeugdwet is in 2013 vastgelegd (amendement 48) dat kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, indien mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst moeten worden. Dit is belangrijk omdat nog veel van de 44.000 in Nederland uithuis geplaatste kinderen niet in een gezinssituatie leven, maar bij voorbeeld in een leefgroep van een zorginstelling.

U vindt meer informatie op www.rudolphstichting.nl.

Bloemendienst.
Zoals u weet worden elke zondag de bloemen uit de kerk, als groet van de gemeente, weggebracht naar een persoon of een gezin. Tot enige jaren geleden was het de gewoonte dat dit gebeurde door een diaken en een gemeentelid.
Toen de fusie van onze twee kerkgenootschappen in zicht kwam en alle kerkdiensten gezamenlijk werden gehouden, is het besluit genomen om telkens twee diakenen – een uit elke diaconie – dat te laten doen.
Inmiddels ligt de fusie al weer ruim een jaar achter ons en bestaat de diaconie gewoon weer uit zes personen die u nu vragen of u tijd en zin heeft om een paar keer per jaar met een van de diakenen mee te gaan om de bloemen weg te brengen. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met een van de diakenen. Uw reacties ontvangen wij graag vóór 1 september, zodat er voldoende tijd is om een goed rooster te maken.

Wij hopen op heel veel enthousiaste aanmelders!!!    Namens de diaconie, Mary Veltkamp