* Gespreksgroep(en) 

Praatcafé Schuttehoek 12 april (5-2022)
Door ‘corona’ en de verbouwing van De Gollards en verhuizing van bewoners naar nieuwe locaties (Schuttehoek/Schuttehof) was er lang geen Praatcafé mogelijk. Maar dinsdag 12 april konden we, in kleine groep, bij elkaar komen in de Schuttehoek, in de woonkamer op de tweede verdieping. Met zeven, grotendeels nieuwe mensen, rond  de tafel. Het was nog een beetje onwennig maar na introductie, lied en koffie/thee kwam het gesprek op gang. Over het thema: “nooit te oud om te leren”. Het leuke was dat eigenlijk iedereen met levenservaringen kwam en niet zozeer met school-leren. Hun lange levens hadden hen veel levenswijsheid geleerd en die nam nog elke dag toe. Ook allerlei herinneringen werden gedeeld. We besloten met gebed waarin de ervaringen werden gedeeld met de Eeuwige. Dinsdag 10 mei staat de thee/koffie weer klaar en praten we verder. Over een nieuw onderwerp. Voor iedereen woonachtig in de Schuttehoek, van welke gezindte dan ook.
Wikke Huizing en Roelie Struick.

Bijbelvertaalkring (04-2022)
Op donderdag 24 maart lazen we het verhaal over het leven in de eerste gemeente. De evangelist Lukas schetst in zijn boek Handelingen een beeld van de gemeente in Jeruzalem die leefde in een soort gemeenschap van goederen. In afwachting van het spoedige doorbreken van het Koninkrijk van God. Dan zou alles anders worden en je moest er als gemeente kláár voor zijn. Ook in die tijd waren er al meteen verschillen in toewijding en mogelijkheden. Lukas zet twee figuren als contrast tegenover elkaar: Jozef Barnabas tegenover Ananias en Saffira. De één verkoopt en geeft geheel zijn bezit aan de apostelen om onder de armen te verdelen. Het echtpaar Ananias en Saffira verkopen wel maar houden geld achter én liegen daarover. Dat komt ze duur te staan. Hoe kunnen we dit verhaal lezen? In ieder geval als prikkeling, als storend verhaal, over delen, bezit en armoede. “Onder u (volk van Israël), zullen er geen armen zijn..” staat al in het boek Deuteronomium, hfst. 15. Niemand van ons rond de tafel geloofde in de mogelijkheid van gemeenschap van goederen, op lange termijn. Ook Lukas schreef over een situatie die in zijn gemeente al niet meer zó strikt bestond. Voor de voeten van de apostelen kan alleen oprecht gedeeld goed gedijen. Bedriegers worden door andere ‘voeten’ uit de gemeenschap weggedragen, lazen we. Het gaf voldoende stof tot gesprek. Op donderdag 28 april lezen we opnieuw een verhaal in verschillende vertalingen, om 20.00 uur , in De Schakel. Welk verhaal dat is, komt op de zondagsbrief.
Ds. Wikke Huizing

Praatcafé Schuttehoek (04-2022)
In De Gollards bestond jarenlang het Praatcafé. Maandelijks troffen bewoner én omwoners van de Gollards elkaar rond een thema, onder genot van koffie. Verhalen werden gedeeld, altijd een levendig tafelgesprek.

 

Door de verbouwing van De Gollards en alle verhuizing (en corona!) ligt dit praatcafé al een tijd stil. Het zal ook niet meer in de oude vorm kunnen terugkeren. Maar wat wel kan, zijn kleinere gespreksgroepen in de verschillende huizen. Zo gaan we in de Schuttehoek van start. Op 13 april, om 15 uur. Bewoners van de Schuttehoek krijgen een uitnodiging.   ds. Wikke Huizing

Bijbelvertaalkring (02-2022)

Het kan weer….met elkaar in De Schakel bijeen komen en de bijbel open slaan. Een kop koffie erbij en lezen en praten en ontdekken maar. Voor iedereen die aan wil schuiven; donderdagavond 17 februari om 20.00 uur. Onder leiding van ds. Wikke Huizing.


 

Boek bespreken 'eindelijk thuis' (02-2022)
Voor de nieuwe periode dat we weer bij elkaar kunnen komen, wil ik een boekbespreking doen.
Het boek van Henri Nouwen “Eindelijk thuis” is mooi om met elkaar door te nemen.
Hij schrijft dit boek naar aanleiding van het schilderij van 'de verloren zoon van Rembrand'. Hij beschrijft het verhaal vanuit verschillende gezichtspunten.
Mooi om te kijken welk gezichtspunt voor jou het meest aanspreekt en herkenbaar is.
Tijd: 19.00u-20.00u    Data: 24 februari , 17 maart, 7 april, 12 mei     (mocht het overdag beter uitkomen dan hoor ik dat graag)!
Opgave of vragen via info@jessicaheetebrij.nl

Geloofsgesprekskring 18 november (11-2021)
Afgelopen 14 oktober was er voor de eerste keer, na lange tijd, weer een geloofsgesprekskring in De Schakel. Aan de hand van het verhaal over de Emmaüsgangers spraken we over eigen levensverhalen. Over toekomst en als die in duigen valt. En wat betekent het als ‘je hart brandt’ zoals de Emmaüsgangers voelden?
Het gesprek gaat verder op donderdag 18 november. Ook weer om 14 uur. U kunt gewoon aanschuiven. Er is thee en koffie en het is goed toeven in de verbouwde Schakel.         Ds. Wikke Huizing

Kringen Huisbijeenkomsten (09-2020)
Na de Startzondag begint normaliter het seizoen met bijeenkomsten en kringen. Dit jaar is juist samenkomen in grote groepen niet mogelijk. Allereerst door de toename van de corona-besmettingen. Maar ook omdat we niet zoveel ruimte hebben doordat De Poort verkocht is en De Schakel verbouwd wordt.
Om toch elkaar op kleine schaal te kunnen ontmoeten hebben we 'huisbijeenkomsten' bedacht. Kleine, wisselende, groepjes mensen die elkaar ontmoeten bij iemand met veel ruimte in huis. Waar we onder leiding van de predikant met elkaar in gesprek raken. Officieel mag je met zes mensen in een huis bijeen zijn, als je op afstand van elkaar kan zitten. Dit kan heel goed bij Wil van Heerwaarden thuis (Bomendiek 2, De Waal). Ontsmettingsmiddel, zeep en mondkapjes zijn bij de hand. Zo nodig kunnen we u met de auto ophalen. U wordt van harte uitgenodigd zich op te geven bij de predikant     ( tel. 365850). Dan kunnen we een planning maken. Per bijeenkomst kunnen er vier mensen meedoen, buiten de gastvrouw en predikant. Voorlopig staan de dinsdagen 13 en 20 oktober en dinsdag 3 november in de agenda en daarna zien we verder. Aanvang 10 uur.
Wikke Huizing

Praatcafé Gollards
Op 7 november kwamen we in klein gezelschap bij elkaar in De Caroussel. Soms zitten we met 18 mensen aan tafel, soms met 8, net hoe de vorm van de dag van mensen is. We schoven de tafels wat meer naar elkaar toe en hadden een zeer geanimeerd gesprek over 'Toewijding'. Dat is dan weer het voordeel? Toegewijd zijn aan kinderen, familie, werk, bezigheden. Het is soms een plicht maar in toewijding zit veel liefde en plezier, zo bedachten we. Er kwamen veel voorbeelden op tafel! Toewijding aan God was ook een deel van het gesprek, natuurlijk. Dat heeft vooral met aandacht en tijd te maken, vonden we. En in de toewijding aan mensen en bezigheden kun je tegelijkertijd toegewijd zijn aan God. Het was zomaar kwart voor twaalf en toen was het gesprek nog niet klaar. We besloten met gebed en praten verder op donderdag 5 december, zelfde tijd en plaats.          Wikke Huizing