* Gespreksgroep(en) 

Praatcafé Schuttehoek (09-2022)

 In de Schuttehoek kwam het praatcafé op 23 augustus bijeen. We spraken over het gevoel soms de enige te zijn. Velen kenden de negatieve ervaring van er ‘buiten’ vallen, of buitengesloten worden. Dat is een nare ervaring die lang kan nawerken. Positief is het gevoel “de enige” te zijn als je iets kan wat een ander niet kan; goed zingen of goed kunnen timmeren of iets waar je trots op kunt zijn. En in andere gevallen kan het troostend zijn dat je niet ‘de enige’ bent, die iets is overkomen.. dat er lotgenoten zijn. Van God wordt gezegd dat Hij de Ene is.(Deut.6:4) Dat mag je opvatten als ‘de unieke’; degene die de uitverkorene wil zijn onder de goden. De geliefde. Zoals iemand tegen zijn vrouw zegt “er is er maar eentje en dat is Marleentje”. De belijdenis dat de God van Israël de Ene/Enige is, is niet zozeer een leerstelling als wel een liefdesbetuiging. Een antwoord op Zijn liefde voor ons.
Het eerstvolgende Praatcafé is op dinsdag 27 september. Aanvang 15 uur.
ds. Wikke Huizing

Bijbelvertaalkring (06-2022)
Op de bijbelvertaalkring van afgelopen mei lazen we een eerste gedeelte van het bijbelboekje Ruth; het verhaal over een jonge vrouw die land en godsdienst verlaat en met haar schoonmoeder naar Israël vertrekt. Op 9 juni gaan we het tweede gedeelte lezen en bespreken. Enkele diensten in juni zullen ook over Ruth gaan.  Wikke Huizing

Praatcafé Schuttehoek 12 april (5-2022)
Door ‘corona’ en de verbouwing van De Gollards en verhuizing van bewoners naar nieuwe locaties (Schuttehoek/Schuttehof) was er lang geen Praatcafé mogelijk. Maar dinsdag 12 april konden we, in kleine groep, bij elkaar komen in de Schuttehoek, in de woonkamer op de tweede verdieping. Met zeven, grotendeels nieuwe mensen, rond  de tafel. Het was nog een beetje onwennig maar na introductie, lied en koffie/thee kwam het gesprek op gang. Over het thema: “nooit te oud om te leren”. Het leuke was dat eigenlijk iedereen met levenservaringen kwam en niet zozeer met school-leren. Hun lange levens hadden hen veel levenswijsheid geleerd en die nam nog elke dag toe. Ook allerlei herinneringen werden gedeeld. We besloten met gebed waarin de ervaringen werden gedeeld met de Eeuwige. Dinsdag 10 mei staat de thee/koffie weer klaar en praten we verder. Over een nieuw onderwerp. Voor iedereen woonachtig in de Schuttehoek, van welke gezindte dan ook.
Wikke Huizing en Roelie Struick.

Bijbelvertaalkring (04-2022)
Op donderdag 24 maart lazen we het verhaal over het leven in de eerste gemeente. De evangelist Lukas schetst in zijn boek Handelingen een beeld van de gemeente in Jeruzalem die leefde in een soort gemeenschap van goederen. In afwachting van het spoedige doorbreken van het Koninkrijk van God. Dan zou alles anders worden en je moest er als gemeente kláár voor zijn. Ook in die tijd waren er al meteen verschillen in toewijding en mogelijkheden. Lukas zet twee figuren als contrast tegenover elkaar: Jozef Barnabas tegenover Ananias en Saffira. De één verkoopt en geeft geheel zijn bezit aan de apostelen om onder de armen te verdelen. Het echtpaar Ananias en Saffira verkopen wel maar houden geld achter én liegen daarover. Dat komt ze duur te staan. Hoe kunnen we dit verhaal lezen? In ieder geval als prikkeling, als storend verhaal, over delen, bezit en armoede. “Onder u (volk van Israël), zullen er geen armen zijn..” staat al in het boek Deuteronomium, hfst. 15. Niemand van ons rond de tafel geloofde in de mogelijkheid van gemeenschap van goederen, op lange termijn. Ook Lukas schreef over een situatie die in zijn gemeente al niet meer zó strikt bestond. Voor de voeten van de apostelen kan alleen oprecht gedeeld goed gedijen. Bedriegers worden door andere ‘voeten’ uit de gemeenschap weggedragen, lazen we. Het gaf voldoende stof tot gesprek. Op donderdag 28 april lezen we opnieuw een verhaal in verschillende vertalingen, om 20.00 uur , in De Schakel. Welk verhaal dat is, komt op de zondagsbrief.
Ds. Wikke Huizing

Praatcafé Schuttehoek (04-2022)
In De Gollards bestond jarenlang het Praatcafé. Maandelijks troffen bewoner én omwoners van de Gollards elkaar rond een thema, onder genot van koffie. Verhalen werden gedeeld, altijd een levendig tafelgesprek.

 

Door de verbouwing van De Gollards en alle verhuizing (en corona!) ligt dit praatcafé al een tijd stil. Het zal ook niet meer in de oude vorm kunnen terugkeren. Maar wat wel kan, zijn kleinere gespreksgroepen in de verschillende huizen. Zo gaan we in de Schuttehoek van start. Op 13 april, om 15 uur. Bewoners van de Schuttehoek krijgen een uitnodiging.   ds. Wikke Huizing

Bijbelvertaalkring (02-2022)

Het kan weer….met elkaar in De Schakel bijeen komen en de bijbel open slaan. Een kop koffie erbij en lezen en praten en ontdekken maar. Voor iedereen die aan wil schuiven; donderdagavond 17 februari om 20.00 uur. Onder leiding van ds. Wikke Huizing.


 

Boek bespreken 'eindelijk thuis' (02-2022)
Voor de nieuwe periode dat we weer bij elkaar kunnen komen, wil ik een boekbespreking doen.
Het boek van Henri Nouwen “Eindelijk thuis” is mooi om met elkaar door te nemen.
Hij schrijft dit boek naar aanleiding van het schilderij van 'de verloren zoon van Rembrand'. Hij beschrijft het verhaal vanuit verschillende gezichtspunten.
Mooi om te kijken welk gezichtspunt voor jou het meest aanspreekt en herkenbaar is.
Tijd: 19.00u-20.00u    Data: 24 februari , 17 maart, 7 april, 12 mei     (mocht het overdag beter uitkomen dan hoor ik dat graag)!
Opgave of vragen via info@jessicaheetebrij.nl