Het orgel in kerkgebouw "de Poort"

Bij de in gebruik name van het nieuwe kerkgebouw was er ter completering van de gemeentezang geen geld meer voor een nieuw orgel. Daarom werd een advertentie geplaatst in het dagblad Trouw, waarin een 2e hands orgel te koop werd gevraagd. Uit de diverse reacties daarop werd een groot 2 klaviers harmonium met pedaal en windmachine gekocht voor de prijs van fl. 1.750,-, om later (in 1963) weer te worden verkocht voor fl 1.000,-.
Het huidige orgel.
Mede door het houden van allerlei acties om geld bijeen te brengen kon de orgelcommissie in 1963 op zoek naar een nieuw orgel. Het huidige orgel is gebouwd in 1963 door fa. Fonteijn en Gaal uit Amsterdam, met 9 registers verdeeld over 2 klavieren en pedaal en heeft een elektrisch pneurnatische tractuur. In verband met de beperkte afmetingen van het platform waarop het orgel geplaatst moest worden, waren er twee mogelijkheden:
1. een orgel met een aangebouwde speeltafel
2. een orgel met een speeltafel beneden in de kerk
Er werd uiteindelijk gekozen voor de eerste mogelijkheid, toen bleek dat er toch net voldoende ruimte voor deze opstelling was.
Restauratie
Het orgel werd in 1983 gerestaureerd door de firma Kaat en Tijhuis uit Kampen. Bij het opknap- en revisiewerk werden alle pijpen verwijderd en grotendeels naar Kampen opgestuurd om te worden afgedraaid en voorgeïntoneerd. De bestaande registers werden opnieuw geïntoneerd en één van de registers, de Salicionaal 8' werd vervangen door een Roerfluit 8'. Van belang was ook de uitbreiding van het orgel met een tongwerk, te weten een Dulciaan 8'. Verder werd het orgel van een kast voorzien en werd het pedaal met drie toetsen uitgebreid. Van het tongwerk werd een transmissie gemaakt op het pedaal. Het resultaat van deze restauratie is dat het orgel een mildere en warme klankkleur heeft gekregen.

MANUAAL I

MANUAAL II

PEDAAL

SPEELHULPEN

Prestant 8'

Roerfluit 8'

Subbas 16'

Koppel I + II

Holpijp 8'

Speelfluit 4'

Fagot 8' (transmissie)

Koppel ped. + I

Octaaf 4'

Gemshoorn 2'

Dulciaan 4' (transmissie)

Koppel ped. + II

Mixtuur 2 st.

Sesquialter 2 st.

 

Tremulant

 

Dulciaan 8'

   

Organisten: Niek Koers, Krijn Brouwer van 1952-1977, Peter Zwart en Kees Prins.

Vanaf 1975 tot op heden bespeelt Jan Kruithof het orgel.

Het orgel in kerkgebouw “de Burght”

      Het orgel is in de jaren 1814-1818 door de orgelmaker Garstenhouer uit
      Monnickendam gebouwd. In de jaren daarvoor had hij reeds twee orgels
      in Monnickendam gebouwd. Vermoedelijk is dit orgel ook in zijn geheel
      in Monnickendam gemaakt; in juni 1818 werd het feestelijk ingehaald
      op Texel. Door zijn voortijdig overlijden heeft Garstenhouer de
      afbouw van het orgel op Texel jammer genoeg niet kunnen meemaken.
      Het orgel is afgebouwd door de orgelmaker Hillebrand uit Leeuwarden.
      Het snijwerk van de orgelkast heeft overeenkomst met dat van Strumphler
      die in dezelfde tijd leefde als Gerstenhauer.  
      Verder bevat het front grotendeels houten imitatie pijpen. Het orgel
      heeft 1 manuaal, een aangehangen pedaal en de volgende 12 registers:


 

bourdon 16 voet

sexqualter   2 sterk

prestant      8 voet

supperoctaaf  2 voet

holpijp     8 voet doorlopend

mixtuur       3 sterk

fluit travers  8 voet

fluit d’amour   4 voet

quint       3 voet

tremulant

octaaf         4 voet

trompet          8 voet

  In 1934 is er een windmachine geplaatst door de
 firma Standaard uit Schiedam. In 1953 werd het orgel
 gerestaureerd en geheel opnieuw geïntoneerd in de
 destijds zeer in zwang zijnde zgn. “Neo – Barokstijl”.
 Eind jaren 80 was het orgel weer aan een grondige
 restauratie toe.  Dit is gebeurd in 1991/92  door de
 orgelbouwer Mense Ruiter te Zuidwolde.
 Het pijpwerk is toen weer opnieuw geïntoneerd met als
 resultaat dat de klankverhouding van de registers onderling
 veel beter is geworden. Het geheel klinkt als herboren;
 voller van toon en meer draagkracht.
 
Jammer dat bij de laatste restauratie het instrument niet
 is uitgebreid met een zelfstandig pedaal. Ter ondersteuning
 van  de gemeentezang zouden draagkrachtige pedaal
 stemmen een welkome aanvulling zijn.


 Organist en cantorijdirigent is Dyo Wassink.