* Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie  PKN vanuit 'de Burght', 2 oktober, aanvang dienst  10.00 uur. (ook online te volgen)

De liturgie voor de startzondag kunt u HIER  als .pdf lezen.
 

Gezamenlijke Startzondag
        2 oktober 2022
‘Menukaart’  voor de viering in ‘De Burght’


         “Aan Tafel!”

Voorgangers: Evert van Leersum, Anne Kooi, Wikke Huizing
Organist: Rachel Vroom-Barnard
Blazersensemble: Jacob Lap, Gerie Lap, Anke van Harten, Karen Keijser, Jan Brouwer, Marijcke Snijders
Organisatie: Meta Blommers, Jantine Brouwer, Stefanie Bremer, Jakob-Pieter Duijzer, Joke Sabelis

===========================

Zondag 2 oktober 2022.  Eilandelijke startzondag.

Organist:     de heer Dyo Wassink.     
Collecte: Eilandelijk Diaconaal Project in Namibië.

===========================

DIGITAAL  https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Zondag 25 september 2022.

Voorganger:    ds. F. Stark uit Lexmond.  
Ouderling van dienst:   mevr. Karen Keijser. 
Organist:    de heer Jan Kruithof.

  Collectes: 1e rondgang: Diaconie.    
                  2e rondgang: Kerk en Israël.
Uitgangscollecte: Aanpassingen De Burght.      

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool

 Zondag 9 oktober 2022.   m.m.v. Gospelkoor ‘Miracles’.

Voorganger:    ds. Wikke Huizing.  
Ouderling van dienst:  mevr. Roelie Struijk.    
Organist:     de heer Jan Kruithof. 

 Collectes:  1e rondgang: Noodhulp.
                 2e rondgang: kerk.
Uitgangscollecte: Jeugdwerk JOP.

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 11 september zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar Anneke en Jelle Visser van de Maricoweg.

Pastoraat.
Afgelopen woensdag is Gijsbert Kraaij thuisgekomen uit het ziekenhuis, na een hersenoperatie. Verdere behandeling volgt nog nadat de soort tumor is vastgesteld. We wensen hen veel sterkte en nabijheid in deze weken.
Op 28 september zijn Jenneke en Dyo Wassink 50 jaar getrouwd. Een extra bijzondere dag, gegeven de omstandigheden. Een mooie dag gewenst op het feest van 1 oktober!

Vredeswanddeling.
Voor degenen die vrijdag deze brief al ontvangen: Om de Vredesweek te besluiten, kunt u zaterdag 24 september meedoen met de vredeswandeling. Deze start om 15.00 uur bij zwembad Molenkoog. We wandelen over de Hoge Berg, deels in stilte, deels in gesprek met elkaar, geïnspireerd door o.a. een gedicht. Duur ca. 1,5 uur. Onder  begeleiding van ds. Geertje de Vries en ds. Wikke Huizing.

Zomeravond concert.
Op dinsdag 27 september zal er in ’t kerkje van Den Hoorn een concert plaatsvinden van Jussi Paananen – viool,  Jeanny Beerkens – cello en  Yumi Toyama – piano.
De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.       Aanvang: 20.15 uur.

Agenda. Dinsdag 27 september,15.00 uur: Praatcafé Schuttehoek,

Zaterdag, 8 oktober, 15.30 uur: Concert Gospelkoor ‘Miracles’ uit Woerden in De Burght, collecte bij de uitgang.

Zondag, 9 oktober, verleent  het Gospelkoor ‘Miracles’ medewerking aan de dienst. Zij vieren hun 25 jarig bestaan op Texel en geven zaterdag 8 oktober al een concert in onze kerk. Ze zingen Engelstalige Black-gospelmuziek. De vertaling van de teksten staan in de liturgie. Black-gospel is de benaming voor de muziekstijl. Opwekkende muziek

Startzondag.
Zondag 2 oktober vieren we de gezamenlijke Startzondag met als thema ‘Aan tafel’. De Startzondag bestaat uit een dienst met viering van het Heilig Avondmaal, koffiedrinken en een gezamenlijke maaltijd. Deze maaltijd is, net als vorig jaar, een agapè-maaltijd. Dat betekent dat we delen van wat er meegebracht wordt. Aan u dus de vraag of u iets lekkers mee kunt nemen, dat makkelijk te delen is en niet opgewarmd hoeft te worden. B.v. belegde broodjes, fruit, stukjes hartige taart, wraps... Ook als u niet in de gelegenheid bent iets mee te brengen, bent u van harte welkom. Er is altijd genoeg. Koffie en inbreng  maaltijd vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10.00 uur, 11.30 uur koffie en aansluitend de maaltijd. Sluiting rond 12.30 uur. Hartelijke groet, Wikke.

Diaconiecollecte. 2 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Project in Namibië.

9 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor Noodhulp. U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie:
NL50 RABO 0137 195 761
, onder vermelding van het doel, waarvoor de gift bestemd is.

Kopij voor de zondagsbrief van 9 oktober kunt u tot vrijdag 7 oktober 12.00 uur inleveren bij Joke Vlaming, Schoudieck 44, tel. 315321 of per e-mail: skouer@texel.com

===========================

Zondag 11 september 2022.

Voorganger:       ds. Wikke Huizing. 
Ouderling van dienst:   mevr. Mieke Druif.  
Organist:   de heer Dyo Wassink.

Collectes: 1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa.
                2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Missionair werk.

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool

Zondag 18 september 2022.

Vredesdienst in de Doopsgezinde Vermaning, Kogerstraat 18 en Waddenkerk in De Cocksdorp.
Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Kooi van Waal-Koog-den Hoorn. 
Organist: de heer Johan Ran.  
Medewerking zal worden verleend door het blokfluitensemble o.l.v. Nelleke Schreur.

 Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 4 september zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar mevr. Aat Blom-van Klaveren, Beatrixlaan 43 S.

Vredesdienst.
De Vredesdienst van zondag 18 september wordt gevierd in de Doopsgezinde Vermaning te Den Burg en in de Waddenkerk in De Cocksdorp.
Via www.uitzendinggemist.nl is de dienst vanuit de Vermaning te volgen; alleen met geluid.

Zomeravond concerten.
Op dinsdag 13 september zal er in ‘t kerkje van Den Hoorn een concert plaatsvinden van Emma Roijackers – viool en Riëtte Olthof – piano.
Dinsdag 20 september
zal George Reijnders een concert op gitaar verzorgen in de Zeemanskerk in Oudeschild.

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.              Aanvang: 20.15 uur.

Agenda. Woensdag 14 september: Vergadering Kerkenraad in de Schakel.

Vredeswandeling. Zaterdag 24 september, is er in het kader van de Vredesweek een Vredeswandeling.
Start: 15.00 uur bij zwembad Molenkoog. Duur ca. 1,5 uur.

Startzondag. Zondag 2 oktober wordt de gemeenschappelijke Startzondag gevierd in De Burght.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd ná de koffie. Dit is een ‘inbrengmaaltijd’, net als vorig jaar. Dus neemt u vooral iets handigs, lekkers mee (geen warme gerechten). Inloop en inbreng vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10.00 uur.  Hartelijke groet, Wikke.

Diaconiecollecte. Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor St. Hulp Oost-Europa. (zie stukje kerkblad oktober)

U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie:
NL50 RABO 0137 195 761
, onder vermelding van het doel, waarvoor de gift bestemd is.

Kopij voor het kerkblad moet vrijdag 23 september vóór 17.00 uur ingeleverd worden bij Marjan Nicolay-Mosk.

===========================

DIGITAAL  https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Zondag 4 september 2022.

Voorganger:   ds. H.J. Meijer uit Roden.  
Ouderling van dienst:    mevr. Marjan Nicolay. 
Organist:       de heer Dyo Wassink.

Collectes: 1e rondgang: Noodhulp Pakistan.   
                2e rondgang: Kerk. 
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

  Bloemengroet. De bloemen uit de kerk van zondag 28 augustus zijn, als bemoediging en groet van de gemeente, gegaan naar Gijs Kraay aan de Bernhardlaan.

Pastoraat.
V
olker Herold heeft enkele operaties achter de rug en enkele weken ziekenhuis. Nu verblijft hij nog in een herstelkliniek. Een kaartje zal hem goed doen! Zijn adres is:
Volker Herold, Morittz-Von-Schwind-Weg 52, D-82343, Pocking-Niederpocking, Beieren, Duitsland.

Mevrouw Riet Kikkert-Jonkman is terug op ’t vertrouwde Texel.  Haar adres is: Verpleeghuis “Hollewal”, afdeling “De Krukel”, Hollewal 2, 1791 GH Den Burg.

Zomeravond concert.
Op dinsdag 6 september zal er in de Maartenskerk te Oosterend een concert plaatsvinden  van het  Van Lennep kwartet, bestaande uit:  Peter Thoma en Zofia Balcar – viool, Monique Sytsma-Laanen – altviool en Gerald Kroon – cello.
De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanvang: 20.15 uur.

Diaconiecollecte.
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp aan Pakistan.
Maar liefst 33 miljoen mensen  in Pakistan zijn getroffen door de hevigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1100 doden gevallen.  Vooral in het  arme  zuiden en  zuidwesten zijn miljoenen  mensen op de vlucht  geslagen.
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Kerk in Actie
geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften:
1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en de inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
Uw gift betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.
Gezien de ernst van de situatie, zal de diaconie de opbrengst van deze collecte verdubbelen!

Volgende week is deze collecte bestemd voor St. Hulp Oost-Europa.

U kunt uw gift altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel, waarvoor de gift bestemd is.

==========================

Zondag 28 augustus 2022

Voorganger: ds. D.A. van Arkel uit Leusden  
Ouderling van dienst: mevr. R. Struick  
Organist: dhr. D. Wassink  

Collecten: 1e Diaconie
                   2Quotum Raad voor Kerk       
 Uitgang Aanpassingen De Burght   

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool

Agenda
Dinsdag 30 augustus 20:15 uur Zomeravondconcert, Katholieke kerk in De Cocksdorp. Zie onder.
Woensdag 31 augustus: 'Zomerkerk', tussen 10:00-16:00 uur ‘stamtafel’ in de kerk.

 Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 21 augustus naar Lena Drijver, Maricoweg 31.

Collecte vandaag 
De collecte van zondag is voor Diaconie.
U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Volgende week is de collecte voor Kerk en Minima.

Door de stijgende kosten wordt hier door steeds meer mensen een beroep op gedaan.

 De Zomeravondconcerten
Alle concerten zijn op dinsdagavond en beginnen om 20:15 uur.

A.s. dinsdag: Duo Dyade: Colet Nierop en Marije Vijselaar op harp in de R.K. kerk van De Cocksdorp. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
Het hele zomerprogramma staat op:
www.kerkpleintexel.nl/zomerkerk/zomeravondconcerten  en in het Kerkblad.

===========================

DIGITAAL  https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Zondag 14 augustus 2022.

Voorganger:  ds.W.Huizing 
Ouderling van dienst: mevr. K.Keyser 
Organist: dhr.D.Wassink 

Collecten  1e: Voedselbank
                2e Zomerkerk
Uitgang:Solidariteitskas  


Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool 
 

Agenda:

Maandag15 augustus: Burghtkerk, open van 10.00 -16.00 uur voor tentoonstelling en  torenbeklimmen.                        
Dinsdag 16 augustus:  15.00 uur, Praatcafee Schuttehoek.2e verdieping.
      “                 “                  20.15 uur: Doopsgezinde kerk, Den Burg, Imme Wassink-dwarsfluit enTjalling Roosjen-orgel. 

Woensdag 17 augustus: hele dag ‘stamtafel’ in de kerk, naast toren en tentoonstelling, vanwege Zomerkerk.

 Bloemengroet: Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 7 augustus gegaan naar Eef en Iet Eelman.

De collecte van vandaag is  voor de Voedselbank.

Er wordt o.a. vanwege de stijgende energiekosten, steeds vaker een beroep gedaan op de Voedselbanken.

 


 

Volgende week is de collecte bestemd voor Kerk in Actie voor Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch- Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk 3 tot 5 jaar lang samen met de inwoners aan beter gezondheidszorg, onderwijs werkgelegenheid.Uw gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de Diaconie NL50 RABO 0137 195 761, graag onder vermelding voorwelk doel uw gift bestemd is.

============================

  

     Achter in de kerkzaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

 

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.