* Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

De  kerkdiensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

Liturgie van zondag 25 februari  2024,  aanvang 10.00 uur vanuit 'De Burght

Vandaag is het een zangdienst en de liturgie worden bij binnenkomst uitgereikt. Die kunt u hier downloaden.

 ===========================

Zondag 25  februari 2024  2e  zondag 40 dagentijd . Zangdienst  m.m.v de Catorij 

Voorganger: Ds.W.Huizing   
Ouderling van dienst: Mevr.F.Vlaming  
Organist: Dhr D.Wassink 

Collecten: 1e Bloemengroet
                2e Kerk
                3e Onderhoud gebouwen   

 Er is indien gewenst nevendienst voor kinderen van de Basisschool      

 Zondag 3 maart 2024  3e  zondag 40 dagentijd.

Voorganger: Ds. A.Kooi 
Ouderling van dienst: Mevr.M.Nicolay 
Organist: Dhr.J.Kruithof  

Collecten 1e Eilandelijk project Inloophuis 
               2e Kerk
               3e Onderhoud gebouwen

Bloemengroet:
De bloemen van afgelopen zondag zijn als groet van de gemeente gegaan naar mevr. Nelie van Slooten-Jongsma, Tjakkerstraat 25.

 Pastoraat:
Karen Keijser is thuis ,herstel zal nog wel even tijd vergen. Een kaartje doet dan goed!   adres:
Vuurtorenweg 79,1795 LK De Cocksdorp.

Volgende week zondag is de collecte voor het Eilandelijk Diaconaal Project: Open huis  De Deel 2. Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie:NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv het doel van uw gift.

 Agenda: Maandag  26 februari om      19.45 uur .Cantorij in de Burght

               Dinsdag    27 februari om     14.30  uur,  zin in film over een huwelijk,langzaam verteld, schitterend  geacteerd.    

               Woensdag  28 februari, Avondgebed in de Schakel

Paasgroetenactie:
De kaarten kunnen ingeleverd in de kerk. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

 Parkeer-ontheffing: De parkeerkaart is  inmiddels weer terecht.

Kopij voor de zondagsbrief van 3 maart  kunt u tot vrijdag 1 maart 12.00 uur inleveren bij Joke Vlaming ,Schoudieieck 44, tel.315321 of per mail skouer@texel.com   

 ===========================

Zondag 18  februari 2024 .  Eerste zondag 40 dagentijd

Voorganger: Ds.W.Huizing   
Ouderling van dienst: Mevr.R.Struick  
Organist: Dhr.J.Kruithof  

Collecten:   1e Kia Voorjaarszending
                 2e Kerk
                 3e Onderhoud gebouwen

Bloemengroet:
De bloemen van afgelopen zondag zijn als groet van de gemeente gegaan naar naar een gemeentelid gegaan.

Pastoraat:
Karen Keijser is deze week met spoed geopereerd. De verwachting is dat ze zaterdag weer naar huis mag. Herstel zal nog wel even tijd vergen. Een kaartje doet dan goed! adres: Vuurtorenweg 79 1795 LK De Cocksdorp.

Collecte vandaag:
KIA: Libanon. Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten. De Near East School of Theology in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de hele regio steunen. Wilbert van Saane is door het KIA en GZB uitgezonden en werkt als theologiedocent en studentenpastor, daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie:NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv het doel van uw gift.

Agenda: Maandag : 19 februari  19.45 uur .Cantorij in de Schakel

               Dinsdag  :  20 februari  15.00 uur .Geloofsgesprek in de Schakel.
In De Gollards is er al jaren het Praatcafé. In dezelfde trant wil uw predikant graag eens samenkomen, met ieder die dat wil in De Schakel. En dan in de middag. Het thema voor komende dinsdag is "Bomen"; over Bijbelse Bomen en de betekenis van bomen in ons leven. 
Opgave is niet nodig, er zijn stoelen om aan te schuiven. Ds. Wikke Huizing

               Woensdag  21 februari 16.00 uur :Diaconievergadering in de Schakel.

               Woensdag  21 Februari 19.30 uur 1eAvondgebed in de Schakel ,van harte welkom in de kring.

               Donderdag  22 Februari 18.00 uur . Samen aan tafel in de Schakel.

               Vrijdag:23 Februari Voor Kopij kerkblad inleveren bij corriehordijkkoster@gmail.com>

Paasgroetenactie:
Het thema van dit jaar is 'Ga mee!'.
Het ontvangen van een paasgroet doet goed.De kaarten worden zondag uitgedeeld en liggen ook achter in de kerk. De Diaconie zorgt voor verzending en plakt er postzegels op.

Samen aan Tafel
Donderdag 22 februari bent u hartelijk welkom bij  "Samen aan tafel", in de Schakel. Opgave bij Wil van Heerwaarden (06-290549610), Carla Betsema (06-40292163) of Nannie de Haas (312298). Aanvang 18.00 uur.

Zondag 25 februari
hebben we een zangdienst om 10.00 uur. Er zijn al enkele briefjes met verzoekliederen bij ds.W.Huizing bezorgd, maar als iemand nog een favoriet lied wil doorgeven, dan kan dan tot de 18e februari.,

Parkeer-ontheffing
Vrijwilligers die op zondagmorgen enkele ouderen naar de kerk brengen maken gebruik van een parkeerkaart die op het prikbord in de consistorie hangt. Men kan dan de auto vlak bij de kerk parkeren en krijgen dan geen bekeuring voor het 'fout' parkeren. Helaas is deze kaart (na al het stucwerk in de kerkzaal) niet meer aanwezig. Heeft iemand een idee waar deze is gebleven? De kerkrentmeesters horen het graag van u.

===========================

 Zondag 11 februari 2024  

Voorganger:Drs. K.M.Dijkerman uit Oosterend   
Ouderling van dienst: Mevr.K.Keijser    
Organist: Dhr. D.Wassink  

Collecten:1e Hoop voor Albaniee
               2e Kerk
               3e Verwarming.

Bloemengroet:
De bloemen van afgelopen zondag zijn als groet van de gemeente gegaan naar Jowie en Jo Zoetelief, Paelwerck 39.

Pastoraat:

·      Wiep Blommers is verhuisd naar verpleeghuis De Hollewal. Zijn kamernummer is 211. We wensen hem een goede tijd toe.

·      Jaap de Haas is nog in het verpleeghuis Den Koogh. Een kaartje of bezoek is altijd welkom.


Collecte:Vandaag:
Hoop voor Albanië, deze stichting is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de randvan de samenleving.Volgende week is de collecte voor KIA Voorjaarszending.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie:NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv het doel van uw gift.

Agenda: Maandag: 12 februari om 19.45 uur .Cantorij in de Burght

            Woensdag: 14 februari 17.uur Aswoensdagviering met askruisje en eucharistie.19.00 uur RK kerk.

Samen aan Tafel
Donderdag 22 februari bent u hartelijk welkom bij  "Samen aan tafel", in de Schakel. Opgave bij Wil van Heerwaarden (06-290549610), Carla Betsema (06-40292163) of Nannie de Haas (312298). Aanvang 18.00 uur.

Zondag 25 februari hebben we een zangdienst om 10 uur. Er zijn al enkele briefjes met verzoekliederen bij ds. Huizing bezorgd, maar als iemand nog een favoriet lied wil doorgeven, dan kan dat tot de 18e februari.,

===========================

Zondag 4 februari 2024: (viering van het Heilig Avondmaal )  

Voorganger: Ds.W. Huizing   
Ouderling van dienst: Mevr.K.Keijser  
Organist: Dhr. J. Kruithof 

Collecten: 1e  Werelddiaconaat: Moldavië
                uitgang: Onderhoud gebouwen

Er is indien gewenst nevendienst voor kinderen van de Basisschool

Bloemengroet:
De bloemen van zondag 28 januari zijn gegaaan naar Ben
en Gery Daalder, Witte Kruislaan 6.

Pastoraat:

·      Jaap de Haas is nog in het verpleeghuis Den Koogh. Een kaartje of bezoek is altijd welkom.

·      Nely van Slooten is geopereerd en inmiddels weer thuis. Verlost van pijn wensen we haar een goed herstel toe!

Collecte:Vandaag is de collecte bestemd  voor het Werelddiaconaat: Moldavië- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie:  NL50 RABO 0137 195 761, graag o.v.v het doel van uw gift.

 Agenda: Zondag      4 februari om 15.30 uur .”Soep op Zondag”. De Bijenkorf Oosterend

               Maandag    5 februari om 19.45 uur .Cantorij in de Burght

               Donderdag  8 februari gaan we weer "Samen aan tafel". Opgave bij Wil van Heerwaarden, Carla Betsema of Nannie de Haas. Aanvang 18.00 uur. 

Zondag 25 februari hebben we een zangdienst om 10 uur. Er zijn al enkele briefjes met verzoekliederen bij ds. Huizing bezorgd, maar als iemand nog een favoriet lied wil doorgeven, dan kan dat tot de 18 februari.

===========================

Zondag 28 januari 2024 om 10:00 uur

Voorganger: Ds. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet   
Ouderling van dienst: Mevr. R. Struick
Organist: Dhr. D. Wassink     

Collecten: 1e  St. Voedselbank Texel
                 2e Kerk
                 3e Jong Protestant

Bloemengroet:
De bloemen van zondag 14 januari zijn als groet van de gemeente gegaan naar Reijer Huijsman in het verpleeghuis.

De bloemen van de afgelopen zondag gehouden oecumenische dienst gingen als groet van de Raad van Kerken naar ds. Geertje de Vries.

Pastoraat:
Nelie van Slooten –Jongsma, is opgenomen  in het NW ziekenhuis Alkmaar afd. maag darm lever, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Nelie wacht op verdere behandeling voor  galstenen.   Kaartje zal haar goed doen!

Collecte:
De collecte komende zondag is voor de St. Voedselbank Texel, uw steun is nog steeds hard nodig, er wordt nog steeds een beroep gedaan hierop.
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761,      graag ovv het doel van uw gift.
Volgende week is de collecte voor het Werelddiaconaat: Bangladesh

Agenda:
Ma 29 jan        19.45 uur        Cantorij in de Burght
Di 30 jan         09.15 uur        Texels Theologenconvent in de DG Vermaning
Do 1 feb         10.30 uur        Praatcafé in de Gollards
Vr  2 feb         09.30 uur        Ouderlingenberaad in de Schakel
Zo  4 feb         15.30 uur        Soep op Zondag; De Bijenkorf Oosterend

===========================

Werk aan het kerkgebouw

 

De afronding van het stucwerk is vlot verlopen, afgelopen maandag heeft de aannemer de laatste materialen uit De Burght gehaald. Daarna kwam de schoonmaker om het werkgebied schoon te maken, ondertussen konden de kerkrentmeesters met hulp van velen de rest van het gebouw schoonmaken. Ook alle meubels zijn afgezogen en afgesopt. Daarna kon alles weer op zijn plaats worden gezet. Vooral donderdag is met een grote ploeg gewerkt. De orgelbouwer kon gelukkig al eerder komen om vrijdag al het orgel uit te pakken.

Na de dienst op zondag kunnen alle spullen die we in De Waal nodig hadden weer terug naar De Burght. Dan kunnen onze technici ook de geluidsinstallatie en beeldverbinding weer opbouwen. Er zijn nog talloze kleine zaken die geregeld moeten worden, waaronder het terugplaatsen van de fietsenstalling. De aannemer zorgt er nog voor dat de poort kan worden teruggeplaatst, hiervoor moet een bout worden vervangen.

Hartelijk dank aan alle mensen die zich er op een of andere manier voor hebben ingezet om dit hele proces goed te laten verlopen.

 

==========================

Zondag 26 november 2023 “Laatste zondag kerkelijk jaar”

Werk aan het kerkgebouw
Het stukwerk verloopt ondertussen goed en lijkt kort na Sinterklaas klaar te zijn, ondertussen worden plannen gemaakt voor het weer in orde maken van het gebouw voor de eredienst en andere activiteiten. Op 13 december wordt het orgel uitgepakt. Mensen die hierbij willen helpen kunnen zich melden bij Nico Blonk, 0640094506.

Eerst is het grootschalige stukwerk hersteld en daarna volgde de afwerking b.v. rond de ramen aan de buurt; monnikenwerk. Afgelopen week is de afwerklaag aangebracht en het schilderwerk uitgevoerd. Volgende week begint het opruimen en afbreken van de tijdelijk wand.

Ondertussen is ook duidelijk dat er onder de oude stuclaag wat extra werk verstopt zat; loszittende stenen en extra afbikwerk door andere stenen die bij het herstel van de oorlogsschade zijn gebruikt. Dit levert een extra rekening van bijna € 3.500 op, jammer maar zoiets kan je verwachten bij een monumentaal gebouw. De collectes voor het onderhoud zijn dus van harte aanbevolen. Tijdens de gemeenteavond zullen we foto’s van de werkzaamheden laten zien.

Ondertussen hebben de kerkrentmeesters de ruimte van de hete lucht verwarming geïsoleerd, zodat we geen warmte meer aan de grond kwijtraken.

===========================

Werk aan het kerkgebouw    3 november 2023

Nadat de adviseur aangaf dat het voor een goede aanhechting van het stukwerk nodig is om de muur schoner te maken  is afgelopen week door gegaan met het verwijderen van sporen van het oude stukwerk.  Dit leverde een mooi bakstenenmuur op. Vrijdag is begonnen met het aanbrengen van een hechtingsmiddel als voorbereiding op het aanbrengen van de stuklaag. Naar verwachting wordt woensdag met het aanbrengen begonnen. Het lijkt erop dat deze vertraging, die niet geheel onverwacht is, binnen de tijdsplanning kan worden ingelopen.

===========================
Werk aan het kerkgebouw

Soms zit het mee, maar nu zat het tegen. Nadat het te vervangen stucwerk was verwijderd is zoals gepland de muur beoordeeld om te kijken of deze geschikt was om er nieuw stucwerk op aan te brengen. Dat bleek niet het geval, de muur moest nog beter worden schoongemaakt en voorbereid. Gelukkig konden de afbikkers snel terugkomen en hebben zij afgelopen week dit werk kunnen uitvoeren. Als het goed is kan de komende week de stukadoor beginnen. Dat dit nodig zou kunnen zijn was voorzien en in de planning is er dan ook rekening mee gehouden. Dat het werk half december wordt opgeleverd is dus nog steeds de verwachting en kunnen we Kerst in ons eigen kerkgebouw vieren.

===========================

Deze week is men druk bezig geweest om de muren af te bikken, |
zodat een goede ondergrond wordt verkregen om de nieuwe lagen stucwerk op te zetten.
Dat werk gaat volgende week (43) beginnen, en na droging komt de week daarop weer een nieuwe laag.........
En ja, we lopen goed in de pas met de planning

============================
Werk aan het kerkgebouw  week 41

Goede voorbereiding is het halve werk en kost vaak veel tijd. Dat is ook van toepassing bij de voorbereiding van het stucwerk in De Burght. Er is ondertussen een steiger opgebouwd die als wand gaat dienen om het werkgebied van de rest van het gebouw af te scheiden. Het aanbrengen van plastic als afscheiding was donderdag12/10 vergevorderd. De ontstane ruimte wordt onder onderdruk gezet om stof binnen te houden. Op de foto is te zien dat de afscherming van het orgel juist onder overdruk staat om stof buiten te houden.
De volgende stap is het verwijderen van het stucwerk dat vervangen moet worden. E.v.d.Spek

============================

Onderhoud De Burght

Tijdens de 1e week van oktober is de aannemer begonnen een tussenwand te laten bouwen om de ruimte waar gewerkt gaat worden af te scheiden van de rest van het gebouw. Hiermee en door de onderdruk die hier gerealiseerd gaat worden wordt de hoeveelheid stof dat buiten de werkruimte komt beperkt.

De laatste week van september stond in het teken van het komende onderhoud aan De Burght. De kerkrentmeesters hebben de beeld- en geluidsinstallaties gedemonteerd. De elektrische installaties in de kerkzaal zijn ingepakt om ze tegen stof te beschermen en de tentoonstelling is afgedekt om deze te beschermen. De fietsenstalling is gedemonteerd om ruimte te maken voor de schafkeet en materiaalopslag. 29-9 heeft de orgelbouwer de orgels afgedekt. De afdekking van het hoofdorgels staat onder overdruk om stof buiten te sluiten. Er is materiaal aangevoerd om de zuidwesthoek af te schermen. Deze hoek wordt onder onderdruk gebracht om stof binnen te houden. Ook zijn de spullen die we in De Waal nodig hebben daarnaar toe verhuisd.

Hierbij een impressie van de ingepakte kerkzaal:

 

   


 

==========================

  

     Achter in de kerkzaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

        
=======================================

  Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.

 

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

                ***********************