Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie  PKN (online) vanuit de Burght, 20 juni aanvang 9.30 uur

Viering van het Heilig Avondmaal

Orgelspel

Welkom

Lied  283, In de veelheid van geluiden..: 1 voorzang, 2 gemeente, 4 voorzang

Votum en groet

Gebed

Lied 103 A : Loof nu, mijn ziel, de Here…geheel, voorzang

Met de kinderen../inleiding

Schriftlied 313 Voorzang 1 en 2

Lezing Genesis 18: 16-33

Lied 803; Uit Oer is hij getogen… 1,2,3,

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis (gesproken) in woorden van lied 340b

Bericht van overlijden (Inge van der Eijk)
Beantwoord met lied 413: 3, allen

Voorbeden door diaken  Jan Oosterhof

Viering van het avondmaal


Nodiging

Vredesgroet:
Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met U.
Allen: En met uw geest.

Tafelgebed (met inzettingswoorden)

Acclamatie 407 b zeggen
/ voorganger
// gemeente

Voorzang avondmaalslied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij..; 1,  voorzang, 2 opzeggen, 3 neuriën, 4 en 5 voorzang.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied 378, Sterk, Heer, de handen tot uw dienst… 1 en 2 voorzang, 3 opzeggen, 4 neuriën 5 voorzang.

Zegen

=================

Zondag 20 juni 2021.   (Viering heilig Avondmaal.)

Voorganger: ds. Wikke Huizing. 
Ouderling van dienst: mevr. Meta Blommers.
Organist: de heer Dyo Wassink. 

Collecten: 1e  Diaconie: Werelddiaconaat. 
              2e 
Kerkrentmeesters: Kerk.
      Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen.

De rest van de zondagsbrief kunt u   HIER  als pdf lezen.

=================

 Zondag  13 juni 2021.

Voorganger: ds. Wikke Huizing.   
Ouderling van dienst: mevr. K. Keyser.
Organist: de heer Jan Kruithof.

Collecten: 1e   Diaconie St. Broodnodig op Texel.
     2e collecte
Kerkrentmeesters: Kerk.
        Uitgangs
Collecte: Aanpassingen De Burght.  

 

 

 

 

 

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van zondag 6 juni gegaan naar
Bea en Carla Aalders-Bakker van de Noordwester.

Agenda. 
 -    woensdag      16 juni 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
 -    vrijdag           18 juni 10-12 uur: Inloopspreekuur in de Consistorie.   

Collecteren.
Het is nog niet mogelijk om tijdens de kerkdienst te collecteren. Bij de beide uitgangen staat weer een rek met de bekende collectezakken:

D
voor de diaconie,        K voor de kerkrentmeesters   en        C voor de uitgangsCollecte.
U kunt uw bijdrage aan de collectes natuurlijk ook per bank overmaken o.v.v. het doel.
Voor de diaconie:
NL50 RABO 0137 1957 61;    Voor de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122 0417 20.

Diaconale collecte.   
De diaconale collecte van vanmorgen is bestemd voor St. Broodnodig op Texel, oftewel de Texelse voedselbank. Zij zorgen er wekelijks voor, dat de deelnemers een verantwoord voedselpakket ontvangen, zodat ze in ieder geval drie gezonde warme maaltijden kunnen bereiden, als ook voldoende zuilvelproducten, fruit en brood. Dit wordt aangevuld met wasmiddel, broodbeleg, koffie, thee en bijvoorbeeld producten voor de persoonlijke hygiëne. Twee weken terug werd er een record gebroken; meer dan 100 mondjes moesten er worden gevuld. Meer over het coronaproof vieren van het Avondmaal kunt u vinden in het kerkblad van juni

Veranderingen in de coronaregels. 
Het aantal mensen in Nederland, dat is gevaccineerd,  is inmiddels zo hard is gegroeid, dat de coronaregels weer wat zijn versoepeld. Voor de kerk betekent dit, dat we nu met 60 mensen plus medewerkers, in de diensten aanwezig mogen zijn en dat zingen beperkt is toegestaan ‘op praatniveau’ én dat we na de dienst, koffie met elkaar mogen drinken. Dit laatste wel onder de basisregels: Een vaste zitplek aan een tafel op 1,5 mtr, is verplicht, zelfbediening is niet toegestaan en het dragen van een mondkapje tijdens het lopen door de kerk, is ook verplicht.  

Aanmelden blijft zeer gewenst: alle kerkgangers moeten namelijk nog steeds worden geregistreerd. Als je je aanmeldt, word je geregistreerd en dan hoef je dat ’s  morgens bij het binnenkomen niet meer te doen en voldoet een korte gezondheidscheck. U kunt zich per e-mail  aanmelden bij Mary Veltkamp: maryveltkamp@texel.com . Telefonisch kan dit op vrijdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur, telefoonnummer 0222 313600.

Kopij voor de zondagsbrief van 20 juni kunt u inleveren tot vrijdag 18 juni 12.00 uur bij Joke Vlaming  Schoudieck 44,  tel.315321  of per e-mail skouer@texel.com
=================

 
Zondag 6 juni 2021.

Voorganger: ds. Wikke Huizing 
Ouderling van dienst: mevr. Roelie Struick.
Organist: de heer Dyo Wassink.  

  Collecten:  Diaconie: Kia/Oeganda.
                  
Kerkrentmeesters: Kerk.
    Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van zondag 30 mei  gegaan naar de heer Bas van Asselt in de Gollards.

Pastoraat.
De heer Evert v.d.Brink  is blij dat hij weer thuis is. Samen met z’n kleinzoon is hij alweer een heerlijk rondje door Den Burg geweest om van de frisse lucht en de zon te genieten.

Agenda. 
 -    woensdag    9 juni 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
 -     vrijdag       11 juni 10-12 uur: Inloopspreekuur in de Consistorie.   
  -    zondag       13 juni is er afscheid van twee diakenen (Aly Geus en Mary Veltkamp) en kennismaking met
                                twee nieuwe leden van het College van  Diakenen( Anke van Harten en Corrie Hordijk).

Collecteren.
Het is nog niet mogelijk om tijdens de kerkdienst te collecteren. Bij de beide uitgangen staat weer een rek met de bekende collectezakken:

D voor de diaconie,        K voor de kerkrentmeesters   en        C voor de uitgangscollecte.

U kunt uw bijdrage aan de collectes natuurlijk ook per bank overmaken o.v.v. het doel.

Voor de diaconie: NL50 RABO 0137 1957 61;    Voor de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122 0417 20.

De diaconale collecte van vanmorgen, zal bestemd zijn voor Kerk in Actie en wel speciaal voor Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld, maken hun leven zwaar. Het jarenlange, gruwelijke geweld van het Verzetsleger van de Heer, laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging “Mothers Union” van de Orthodoxe kerk, begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.

Aanmelden voor de kerkdienst.
U kunt zich aanmelden bij Mary Veltkamp per e-mail:
maryveltkamp@texel.com   of op vrijdagavond  tussen 19.30 uur en 20.30 uur per telefoon: 0222-313600.
De diensten zijn ook live te volgen of op een later tijdstip te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl
Per 5 juni zijn de Coronamaatregelen verruimt. Dit geldt ook voor de kerk. Vanaf volgende week kan er weer meer. Komende woensdag bespreekt de kerkenraad hoe we in onze gemeente met de verruiming omgaan. Het gaat in ieder geval de goede kant op!

=================

Zondag 30 mei 2021.

Voorganger: ds. R.J. Blaauw / Heiloo. 
Ouderling van dienst: mevr. Froukje Vlaming.
Organist: de heer Jan Kruithof. 

 Collecten: Diaconie.
                
Kerkrentmeesters: Kerk.
  Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van zondag 23 mei  gegaan naar mevrouw Ank van Putten uit de Vaargeul.

Pastoraat.
Afgelopen woensdag is de heer Evert v.d.Brink  uit het ziekenhuis gekomen en is nu gelukkig weer op z’n kamer in de Gollards!!

Agenda.  
 -    woensdag      2 juni 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
 -       vrijdag        4 juni 10-12 uur: Inloopspreekuur in de Consistorie.     

Collecteren.
Het is nog niet mogelijk om tijdens de kerkdienst te collecteren. Bij de beide uitgangen staat weer een rek met de bekende collectezakken:

D voor de diaconie,        K voor de kerkrentmeesters   en        C voor de uitgangscollecte.

U kunt uw bijdrage aan de collectes natuurlijk ook per bank overmaken o.v.v. het doel.
Voor de diaconie: NL50 RABO 0137 1957 61;    Voor de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122 0417 20.

De diaconale collecte van volgende week, zal bestemd zijn voor Kerk in Actie en wel speciaal voor Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld, maken hun leven zwaar. Het jarenlange, gruwelijke geweld van het Verzetsleger van de Heer, laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging “Mothers Union” van de Orthodoxe kerk, begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.

De 3 collectes die we ten behoeve van de corona pandemie, die een ware ramp betekent voor  veel landen in  Afrika en Azië,  hebben gehouden, lopen heel goed.
Tot nu toe is er al  1100 Euro binnengekomen, wat ook nog verdubbeld gaat worden.
Het eindbedrag zal in het kerkblad van juli worden bekendgemaakt.

Aanmelden voor de kerkdienst.
U kunt zich aanmelden bij Mary Veltkamp per e-mail: maryveltkamp@texel.com   of op vrijdagavond  tussen 19.30 uur en 20.30 uur per telefoon: 0222-313600.
De diensten zijn ook live te volgen of op een later tijdstip te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

=================

Zondag 23 mei 2021.    Pinksteren.

Voorganger: ds. Wikke Huizing.
Ouderling van dienst: mevr. Marjan Nicolay. 
Organist: de heer Dyo Wassink 

Bugel:  Janny Witte
Voorzang:  Ria van der Slikke

Collecten: Diaconie: SOH/Noodhulp corona.
                
Kerkrentmeesters: Quotum kerk.
  Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen.    

Pastoraat:
Dhr. Evert van den Brink is geopereerd aan zijn hoofd en ligt bij schrijven van deze kopij nog in het VU-ziekenhuis.
De verwachting is dat hij snel terugkeert naar De Gollards.
Post kan dus gestuurd worden naar zijn vertrouwde adres: De Zes 12, 1791 EX, Den Burg.

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van zondag 16 mei  gegaan naar de heer Wout Stam uit de Wilsterstraat.

Agenda. 
Woensdag   26 mei  13.30 uur:  Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
Vrijdag        28 mei  10-12 uur: Inloopspreekuur in de Consistorie.  

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Den Burg vindt u via www.kerkpleintexel.nl of rechtstreeks: www.pkndenburg.nl

================
Z
ondag 16 mei 2021.  

Voorganger:  ds. Wikke Huizing. 
Ouderling van dienst: mevr. Mieke Druif.
Organist: de heer Jan Kruithof.   

Collecten:  Diaconie: SOH/Noodhulp corona. 
                 
Kerkrentmeesters: Kerk. 
   Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen. 

 Van de predikant.
In de mooi opgeknapte consistorie van de Burght, is het goed toeven. Consistorie komt van ‘consistorium’ en betekent ‘vergaderplaats’. Op vrijdagmorgen is er echter geen vergadering, maar bent u welkom op het open spreekuur (van 10.00 tot 12.00 uur). Er is  koffie en koek, tijd en aandacht. Voor een gesprek of zomaar even aanschuiven. Ik ben er gewoon aan het werk en schuif dan de laptop ter zijde. Klop op de deur en stap de verwarmde ruimte binnen. Het is een open spreekuur, dus het kan gebeuren dat er nóg iemand aanschuift. Dat moet u dan even verdragen. Dat kan niet moeilijk zijn, want het is tien tegen één een mede-gelovige. Is er behoefte aan meer of dieper gesprek onder vier ogen, dan maken we een afspraak. Tot de zomervakantie, eind juli, wil ik dit spreekuur in ieder geval aanhouden.   Ik zie u graag!                 Ds. Wikke Huizing.

 Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van zondag 9 mei  gegaan naar mevrouw Ali Veltkamp-Agter in de Molenstraat. De bloemen die met Hemelvaartsdag in de kerk stonden, zijn gegaan naar mevrouw Inge van der Eijk in de Molenstraat.

Coronaregels.
Als kerkenraad volgen we binnen de wettelijke regels het landelijk advies van de PKN. Dit advies is voor ons gekoppeld aan de situatie in de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. De situatie is mede bepaald door het aantal ziekenhuisopnames; de druk op de zorg. In het hele land is de situatie nog Zeer Ernstig. Daarbij horen o.a. maximaal 30 kerkgangers en 4 voorzangers. Verbetert in onze regio de situatie tot Ernstig, dan mag b.v.  samenzang op praatniveau weer gedurende beperkte tijd. Verbetert het tot Zorgelijk dan mag dit weer op praatniveau voor alle zang en mag het aantal voorzangers worden uitgebreid. Pas bij verbetering tot Waakzaam, mag samenzang weer gewoon. Bij al deze niveaus blijven de basisregels gelden, zoals: 1,5 mtr afstand houden, mondkapje dragen (zolang je niet op je plaats zit) handen ontsmetten bij binnenkomst, registreren.

Dit is van toepassing op de eredienst. Voor andere activiteiten gelden de landelijke regels. Koffiedrinken na de dienst zal in de kerk dus pas kunnen, nadat dit in de horeca binnen ook weer mag en volgens de daarbij dan geldende voorwaarden. Ook voor vergaderingen,  kringen. enz. zijn de landelijke regels van toepassing, dus voorlopig alleen digitaal. Voor deze regels maakt het niet uit of mensen wel of niet gevaccineerd zijn. Vaccinatie zorgt er voor dat de kans dat u ernstig ziek wordt na een besmetting kleiner wordt, u kunt nog steeds ziek worden en anderen besmetten. Blijf dus afstand houden en bemoedig elkaar van enige afstand, ook wanneer een arm om iemands schouder wenselijk is.       Erik v.d.Spek.

 Agenda.  
 -    woensdag   19 mei  13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
 -       vrijdag     21 mei 10-12 uur: Inloopspreekuur in de Consistorie.    

Diaconale collecte.
De acute noodsituatie in onder andere India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nù in actie te komen. De samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met “Samen in actie tegen corona”. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is b.v. grote behoefte aan zuurstof, goede vaccinatiematerialen en beschermende kleding voor zorgverleners.
De diaconie heeft daarom besloten om drie collectes voor dit doel beschikbaar te stellen: de diaconale collecte van vanmorgen, die van volgende week en die van afgelopen donderdag.
De eerste bedragen zijn dus al binnen!!!   De diaconie zal de totale opbrengst verdubbelen.
Helpt u ook mee om de gevolgen van deze ongekende ramp, zoveel mogelijk te beperken?
 Namens de diakenen, Mary Veltkamp.

Collecteren.
Het is nog niet mogelijk om tijdens de kerkdienst te collecteren. Bij de beide uitgangen staat weer een rek met de bekende collectezakken:
D
voor de diaconie,        K voor de kerkrentmeesters   en        C voor de uitgangscollecte.

U kunt uw bijdrage aan de collectes natuurlijk ook per bank overmaken o.v.v. het doel.

Voor de diaconie: NL50 RABO 0137 1957 61;    Voor de kerkrentmeesters: NL62 RABO 0122 0417 20.

Kosters gezocht.
Door verschillende vormen van gezondheidsklachten bij onze kosters, komen we de komende maanden mensen te kort  om de belasting van de kostersgroep niet te veel op te laten lopen. Ook hier maken vele handen licht(er) werk. Heeft u zelf interesse om met dit praktische kerkenwerk te helpe of heeft u een idee, welk gemeentelid hier voor benaderd zou kunnen worden, laat het ons weten. Of vraag een van de kosters om meer informatie over het werk.             De kerkrentmeesters.

Aanmelden voor de kerkdienst.
U kunt zich aanmelden bij Mary Veltkamp per e-mail: maryveltkamp@texel.com   of op vrijdagavond  tussen 19.30 uur en 20.30 uur per telefoon: 0222-313600.
De diensten zijn ook live te volgen of op een later tijdstip te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

================
Donderdag 13 mei 2021.  
Hemelvaartsdag.

Voorganger: mevr. Krista Mirjam Dijkerman. 
Ouderling van dienst: mevr. Meta Blommers.
Organist: de heer Dyo Wassink,  

 Collecten:  Diaconie: Bloemengroet. 
    
              Kerkrentmeesters: Kerk.
     Uitgangs
Collecte: Onderhoud gebouwen. 
================
 

     In het portaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

**********************************

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.