* Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie  PKN vanuit 'de Burght', 22 mei, aanvang dienst  9.30 uur. (ook online te volgen)

============================

Zondag 22 mei 2022.  Rogate.

Voorganger:     ds. P.C. Barnard uit Blaricum.  
Ouderling van dienst:    mevr. Marjan Nicolay.  
Organist:                     de heer Wout Stam.

 Collectes: 1e rondgang: St. De Glind.
                2e rondgang: Kerk.
 Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.   

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool    

Donderdag 26 mei 2022.
Hemelvaartsdag.

Voorganger:              drs. J. Mulder uit Hilversum. 
Ouderling van dienst:  mevr. Karen Keijser.
Organist:           de heer Dyo Wassink.

Collectes:   1e rondgang: Bloemengroet. 
                   2e rondgang: Kerk. 
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

 

Zondag 29 mei 2022.  Exaudi.

Voorganger:                            ds. Wikke Huizing.  
Ouderling van dienst:        mevr. Meta Blommers. 
Organist:                               de heer Jan Kruithof.

Collectes:  1e rondgang: Hospice Texel.
                2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 15 mei zijn, als groet van de gemeente, gegaan  naar mevrouw Tiny Wuis-Bremer uit de Tjakkerstraat.

Pastoraat.
Jan Winters (verpleeghuis Hollewal TEXEL) komt door de week op dinsdag, donderdag- en zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur thuis aan de Burgerhoutstraat 6.Riek en Jan vinden het fijn als ze op deze middagen bezoek krijgen, vooraf graag telefoon naar Riek 312902.Ook bezoek in het verpleeghuis is van harte welkom! (afdeling PG)

Diaconiecollectes.
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het Binnenlands diaconaat, dit keer voor St. Jeugddorp De Glind. De Glind, is een dorpskern van de gemeente Barneveld. In het dorp staan veel woningen. Sommige van deze woningen zijn gezinshuizen. Daar wonen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen in een gezinssetting. Daarnaast zijn er groepswoningen en kleinschalige voorzieningen. Als dat bij ze past, kunnen de daar verblijvende kinderen in De Glind naar school. Je vindt er allerlei voorzieningen voor vrije tijd. Eén ding is zeker: Je  hoort erbij en je doet mee in het dorp. Je krijgt daarbij steun van professionals én dorps- bewoners. Dat is de kracht van het dorp!

Op Hemelvaartsdag is de collecte van de diaconie bestemd voor de zondagse bloemengroet en volgende week zondag voor Hospice Texel.

U kunt uw gift ook altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Agenda.    -   maandag  23 mei, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.

============================

 Zondag 15 mei 2022.    Cantate.

Voorganger:          ds. C.L. v.d.Broeke uit Kampen. 
Ouderling van dienst:
               mevr. Mieke Druif.  
Organist:                                 de heer Jan Kruithof.  

Collectes;  1e rondgang: St. Hulp Oost-Europa.  
                 2e rondgang: Kerk.
Uitgangscollecte: Verwarming.

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool    

 Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 1 mei zijn, als groet van de gemeente, gegaan  naar de heer Bob van der Berg uit de Waalderstraat.

Pastoraat.
Jan Winters (verpleeghuis Hollewal TEXEL) komt door de week op dinsdag, donderdag- en zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur thuis aan de Burgerhoutstraat 6.
Riek en Jan vinden het fijn als ze op deze middagen bezoek krijgen, vooraf graag telefoon naar Riek 312902.
Ook bezoek in het verpleeghuis is van harte welkom! (afdeling PG)

Van de predikant.
Komende week, 15 – 22 mei, heb ik een weekje vakantie en ben niet op het eiland.
Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Jessica Heetebrij. Ook de collega-predikanten zijn, zo nodig, beschikbaar in voorkomende gevallen.  Ds. Wikke Huizing. 

Diaconiecollectes.
De diaconale collecte van deze week is bestemd voor St. Hulp Oost-Europa, speciaal voor  Moldavië, dat het weinige dat ze bezitten en wat ze ontvangen, naar de vluchtelingen aan de grens met Oekraïne brengen. 

Volgende week is de diaconale collecte bestemd voor het Binnenlands diaconaat, dit keer voor St. Jeugddorp De Glind. De Glind, is een dorpskern van de gemeente Barneveld. In het dorp staan veel woningen. Sommige van deze woningen zijn gezinshuizen. Daar wonen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen in een gezinssetting. Daarnaast zijn er groepswoningen en kleinschalige voorzieningen. Als dat bij ze past, kunnen de daar verblijvende kinderen in De Glind naar school. Je vindt er allerlei voorzieningen voor vrije tijd.
Eén ding is zeker: Je  hoort erbij en je doet mee in het dorp. Je krijgt daarbij steun van professionals én dorps- bewoners. Dat is de kracht van het dorp!
U kunt uw gift ook altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Agenda.

  -   maandag  16 mei, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.

  -    vrijdag     19 mei, 15.30 uur – 16.30 uur: Schakel Inn, in de Schakel. Informatie zie kerkblad mei.

  -    zaterdag   21 mei, vóór 17.00 uur: Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk.

============================
Zondag 8 mei 2022.  Jubilate, AANVANG 10.00 uur

gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente.

Voorganger: ds. Hans Marseille
Ouderling van dienst:  mevr. Froukje Vlaming.
 Organist:    de heer Dyo Wassink. 

Collectes: 1e rondgang: Eil. Diac. Project in Namibië.
  2e rondgang: Kerk.
 Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen. 

 Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 1 mei zijn, als groet van de gemeente, gegaan  naar Piet en Corrie van der Slikke uit de Boogerd.

Gemeenteavond.
 
Heel lang was het niet mogelijk om een gemeenteavond te houden, Maar op woensdag 11 mei is het zover! U bent allen van harte uitgenodigd voor een drankje om 17.30 uur, soep en brood om 18.00, koffie om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur (agenda zie kerkblad).

De jaarrekeningen en begrotingen zijn bij de scriba (scriba.pkn.denburg@texel.com) op te vragen.

De gemeenteavond wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Na de gemeenteavond is de bijeenkomst niet meer te beluisteren en te bekijken.

U begrijpt, het is meer dan een vergadering. U  kunt natuurlijk kiezen aan welke onderdelen u mee wilt of kunt doen.  Opgave niet nodig. We hopen u te zien! 

Er kan vervoer geregeld worden voor degenen die willen komen. Mocht u gehaald en gebracht willen worden, belt u dan naar Jaap en Froukje Vlaming: 314654. Geeft u daarbij aan voor welk onderdeel dit geldt.      De kerkenraad.

Diaconiecollecte.
De diaconale collecte van deze week is bestemd voor het nieuwe Eilandelijk Diaconaal Project in Namibië, een arm land ten westen van Zuid Afrika. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en goed onderwijs is daarom heel belangrijk.

De heer Hutink uit Oosterend heeft met de Havannaschool in de hoofdstad Winkhoek contact gelegd.

Het Eilandelijk Diaconaal Werkverband – R.K. Texel en de drie PKN-gemeenten op Texel – zal door middel van collectes, de komende twee jaar geld bij elkaar brengen en hopen een flinke bijdrage te kunnen overmaken aan de school. De heer Hutink zal ons op de hoogte houden van de verbeteringen, die door onze hulp gedaan worden.

Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor St. Hulp Oost-Europa. Dit keer speciaal voor Moldavië dat het weinige dat ze bezitten en wat ze ontvangen, naar de vluchtelingen aan de grens met Oekraïne brengen. 

U kunt uw gift ook altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Agenda.
 
 -   maandag   9 mei, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.

  -    dinsdag   10 mei, 15.00 uur: Praatcafé Schuttehoek, woonkamer 2e verdieping.

                                 19.30 uur: Zin in Film in De Schakel: ‘After life’.

- woensdag 11 mei,    17.30 uur: Gemeentebijeenkomst in de Schakel start maaltijdsoep/broodjes.

                                 19.45 uur: Start gemeenteavond in De Burght, agenda zie kerkblad  mei.

============================

Zondag 1 mei 2022.  Misericordia Domini.

Voorganger:  ds. Wikke Huizing 
Ouderling van dienst: mevr. R. Struick  

Organist: dhr. D. Wassink

Collecten: 1e:: Kerk en Minima
                   2e Kerk           
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool    

Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 24 april zijn, als groet van de gemeente, gegaan  naar mevrouw Marga Drijver aan de Bernhardlaan.

Gemeenteavond.
Heel lang was het niet mogelijk om een gemeenteavond te houden, Maar op woensdag 11 mei is het zover! U bent allen van harte uitgenodigd voor een drankje om 17.30 uur, soep en brood om 18.00, koffie om 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur (agenda zie kerkblad).
U begrijpt, het is meer dan een vergadering. U  kunt natuurlijk kiezen aan welke onderdelen u mee wilt of kunt doen.  Opgave niet nodig. We hopen u te zien!     De kerkenraad.

Diaconiecollecte.
De diaconale collecte van deze week is voor St. Kerken en Minima Texel. Deze stichting biedt financiële hulp aan Texelaars, waarvoor geen andere hulpmogelijkheden beschikbaar zijn.

Volgende week is de collecte van de diaconie bestemd voor het nieuwe Eilandelijk Diaconaal Project in Namibië, een arm land ten westen van Zuid Afrika. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens en goed onderwijs is daarom heel belangrijk.

De heer Hutink uit Oosterend heeft met de Havannaschool in de hoofdstad Winkhoek contact gelegd.

Het Eilandelijk Diaconaal Werkverband – R.K. Texel en de drie PKN-gemeenten op Texel – zal d.m.v. collectes, de komende twee jaar geld bij elkaar brengen en hopen dan een flinke bijdrage te kunnen overmaken aan de school.  Het vorige project, Hospice Texel, heeft  € 11.170,-- opgebracht!

De heer Hutink zal ons op de hoogte houden van de verbeteringen, die door onze hulp gedaan worden.

U kunt uw gift ook altijd per bank overmaken op de rekening van de diaconie:
NL50 RABO 0137 195 761, onder vermelding van het doel waarvoor uw gift bestemd is.

Agenda.
 -   maandag   2 mei, 19.45 uur: Cantorij in De Burght.
 -    dinsdag    3 mei, 19.30 uur: Vergadering Moderamen in De Schakel.

=============================

De diensten zijn DIGITAAL te volgen of later te bekijken.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/715-Protestantse-Gemeente-Den-Burg-Texel

 Zondag 24 april 2022 

Voorganger: ds. J. Vonk uit Blokzijl  

Ouderling van dienst: mevr.M. Blommers 
Organist: dhr. D. Wassink 

Collecten: 1e Diaconie
                   2e Kerk  
Uitgang: Verwarming
                                                                                  
Agenda

Maandag 25 april 19:45 uur: Cantorij in De Burght

Donderdag 28 april 20:00 uur: Bijbelvertaalkring in de Schakel

Bloemengroet:
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 17 april gegaan naar Mieke en Erik v.d. Spek, Wilhelminaan 67.

Collecte vandaag

Een gift voor  de Diaconie mag ook overgemaakt worden op het rekeningnr. van de diaconie:nr. NL50RABO0137195761

=====================================

  

     Achter in de kerkzaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

 

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.