Zondagsbrieven van de PKN gemeente te Den Burg

Liturgie  PKN (ook online) vanuit de Burght, 28 november, aanvang dienst  9.30 uur

Dienst zondag 28 november 2021 Eerste advent

 ‘In verwachting van verandering…’

 Icoon van , via, Orthochristian.com

Orgelspel             Welkom

Zingen
lied 444“Nu daagt het oosten…”, geheel

Adventsbloemschikking

Aansteken van eerste adventskaars

Votum en groet

Zingen lied 513, 1 en 2.. “God heeft het eerste woord….”

Drempelgebed

Zingen 513 , 3 en 4 “God heeft het laatste woord..”

Kyriëgebed

Met de kinderen…

Zingen Schriftlied 326 : 1, 4 en 5

Lezing Lucas 1: 5-25  Aankondiging van de geboorte van Johannes

Zingen lied 464: 1, 2  en 7 “ Een engel spreekt een priester aan…”

Overdenking                

Orgelspel

Gebeden
, OV

Collecten  

Slotlied  447. “Het zal zijn in het laatste der tijden….”geheel

Zegenbede met gezongen amen


================

Zondag 28 november 2021.
1e Advent.

Voorganger:     ds. Wikke Huizing.  
Ouderling van dienst:  mevr. Froukje Vlaming.
Organist:   de heer Jan Kruithof. 

Collecte:  Diaconie.     
Kerkrentmeesters: Kerk.
Uitgangscollecte: Verwarming. 

Zondag 5 december 2021.
2e Advent.

Voorganger: ds. L. Weima uit Scharnegoutum. 
Ouderling van dienst:      mevr. Roelie Struick.
Organist:                         de heer Dyo Wassink.

Collecte: Diaconie: Kerstgroet.
              Kerkrentmeesters: Kerk.
Uitgangscollecte: Pastoraat. 

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag  21 november, zijn als groet van de gemeente gegaan naar de heer Gijs Kraay, Bernhardlaan 124.

Agenda.
- woensdag  1 december, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
                                        19.30 uur: Avondgebed in De Burght. 
- donderdag 2 december, 19.30 uur: Zin in Film in De Schakel.

Avondgebeden Adventstijd.
Woensdag 1 december gaan de avondgebeden van start. Ze beginnen om half acht in De Burght.  Dus op 1, 8, 15, en 22 december bent u van harte welkom voor een half uur aandacht, stilte, zang.

Zin in Film.
Op donderdag 2 december is er “Zin in Film” in De Schakel.
We bekijken en bespreken dan de film “Call me by your name…” (zie kerkblad).
Vorige week noemde ik in de zondagsbrief een titel die niet klopt.
U bent van harte welkom om 19.30 uur.  Ds. Wikke Huizing.

Kopij voor de zondagsbrief van 5 december kunt u inleveren tot vrijdag 3 december 12.00 uur bij Tineke Ramaker, Vloedlijn 34, tel.: 313866 of per e-mail tinekeramaker@texel.com

======================

Zondag 21 november 2021.
Laatste zondag kerkelijk jaar.

Voorganger:   ds. Wikke Huizing.
Ouderling van dienst: mevr. Meta Blommers.  
Organist: de heer Dyo Wassink. 

Collectes:  Diaconie: Kerk in Actie.
                 Kerkrentmeesters: Kerk.
 Uitgangscollecte: Pastoraat.     

Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 14 november, zijn als groet van de gemeente gegaan naar mevrouw Nicolette van Kooten, Zanddijk 8.

Agenda.

- woensdag 24 november, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

-   vrijdag    26 november, v?r 17.00 uur: Kopij kerkblad inleveren bij Marjan Nicolay.

Avondgebeden Adventstijd.
Woensdag 1 december gaan de avondgebeden van start. Ze beginnen om half acht in De Burght.  Dus op 1, 8, 15, en 22 december bent u van harte welkom voor een half uur aandacht, stilte, zang.

Zin in Film.

Op donderdag 2 december is er ?Zin in Film? in De Schakel. Aanvang half acht.
We bekijken en bespreken dan de film ?deux jours, une nuit? (twee dagen, ?n nacht).

Bijeenkomst Ring Noordkop.
De bijeenkomst voor de Ring Noordkop op 1 december, gaat vanwege de corona helaas NIET door. We gaan nu kijken of we in het voorjaar iets kunnen organiseren.  Hartelijke groet, Siep Rienstra.

Diaconale collecte.
Vandaag is het doel van deze collecte de actie van Kerk in Actie:  GEEF LICHT , een beter leven voor vluchtelingenkinderen in GRIEKENLAND.

De collectezakken staan weer bij de zijuitgangen.

U kunt uw gift voor  GEEF LICHT, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in GRIEKENLAND  natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:

NL50 RABO 0137 1957 61 o.v.v. Kerk en Actie.

Volgende week lopen diakenen door Den Burg met een collectebus om voor dit zelfde goede doel het bedrag van de opbrengst nog te verhogen.

Coronamaatregelen.
Hieronder nogmaals de coronamaatregelen. Alleen punt 4. is van tekst veranderd, die klaarblijkelijk niet duidelijk waren en hier en daar tot discussies leidden.

1. 1,5m is terug; dus weer drie stoelen vrijlaten tussen mensen die niet op hetzelfde adres wonen.

2. mondkapje op in De Burght en De Schakel, zolang je niet zit.

3. weer maximaal 4 mensen aan een tafel tijdens het koffiedrinken om de 1,5m mogelijk te  maken.

4. een coronatoegangsbewijs (app of op papier) is vereist en wordt gecontroleerd:

               a. voor repetities van cantorij en andere koren.

               b. voor evenementen, anders dan voor geloof of levensovertuiging. Een voorbeeld waar het  coronatoegangsbewijs nodig is, is de opening van de tentoonstelling en verbouwingen in december aanstaande.

5. bij vergaderingen enzovoorts, opstelling op 1,5m.

6. we gaan door met registreren en aanmelden is weer verplicht voor dienst waar veel  belangstelling voor zal zijn.

Vandaar dat u  zich voor de kerstnachtdienst en de dienst van 1e kerstdag, van te voren moet aanmelden. Aanmelden bij Mary Veltkamp, per e-mail: maryveltkamp@texel.com  v?r vrijdag 19.30 uur of telefonisch 313600 op vrijdag tussen 18.00 en 19.30 uur.    

=================

Zondag 14 november 2021.

Voorganger:  mevr. M. Bossenbroek uit Nunspeet.
Ouderling van dienst: mevr. Mieke Druif.   
Organist:  de heer Jan Kruithof.

 Collectes: Diaconie: Voedselbank.   
                 Kerkrentmeesters: Kerk.
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.

Bloemengroet.
De bloemen uit de kerk van zondag 7 november, zijn als groet van de gemeente gegaan naar mevrouw Eeltje de Boer-Koolstra van de Wilhelminalaan.

Pastoraat.
De  heer Kees Vlaming verblijft door de week in  Heliomare en is in de weekeinden thuis in De Waal. Post is zeer welkom op Sommeltjesweg 9, 1793 AL De Waal of in Heliomare, Relweg 51, afdeling 3B, kamer 23, 1949 EC, Wijk aan Zee.

Schoenendoosactie 2021.
 
Op de startzondag zijn wij ook gestart met onze jaarlijkse schoenendoosactie. En wat was het weer een succes. Direct vanaf het begin was er vraag naar de folders en ontvingen wij van alles. Van prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen tot tassen met tandenborstels, pennen, knuffels en zelf gebreide sjaals en mutsen. En voldoende geld om de dozen te kunnen versturen. De actie is afgelopen zondag afgesloten en woensdag reden we met een volgeladen auto naar het verzamelpunt in Julianadorp. Het waren maar liefst 104 schoenendozen! We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet en de gulle gaven. We hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.
Groetjes Alide, Tineke en Anneke.

Diaconale collecte van vandaag.
De opbrengst hiervan gaat naar St. Broodnodig op Texel oftewel de Texelse voedselbank. Op dit moment zijn er zo?n 100 mondjes te voeden. De pakketten, die wekelijks worden uitgedeeld, zijn voorzien van producten om minimaal 4 gezonde warme maaltijden te kunnen bereiden, aangevuld met brood, zuivel, koffie, producten voor de hygi?e, fruit en wasmiddel en wat lekkers.  

Agenda.
-
  woensdag  17 november, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.

-  donderdag  18 november, 14.00 uur: Geloofsgesprekkring in de Schakel. Onder het genot van een kop koffie of thee, slaan we de bijbel open, lezen een kort verhaal en  bespreken wat het ons te zeggen heeft.    Iedereen kan meedoen,  onder leiding van ds. Wikke Huizing. 

Uitnodiging bijeenkomst van de Ring Noordkop  ?Weer opstarten met Noach?.
Een ieder is uitgenodigd voor de Ringbijeenkomst op woensdag 1 december vanaf 16.00 uur tot en met 18.30 uur (eten vanaf 17.30 uur)  in de Meerbaak, Professor Veenweg 4 in Middenmeer.
Onder leiding van Jacobine Gelderloos wordt door middel van ?contextueel Bijbellezen? gesproken over vragen als ?wat heeft de coronatijd met ons gedaan?? en ?hoe nu verder??. Hierbij wordt u ge?spireerd door het verhaal van Noach, die maandenlang opgesloten zat in de ark, niet wist wanneer de luiken weer open konden en opnieuw zijn weg moest zien te vinden.
Jacobine Gelderloos, is de nieuwe dorpskerkenambassadeur voor Noord-Holland. Zij heeft onderzoek gedaan naar hoe kerken bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland.
Zie ook www.dorpskerken.nl  
Om 17.30 uur kan er gezamenlijk wat worden gegeten. Als het geen bezwaar is, wordt daarvoor een eenmalige bijdrage van ? 5,-- per persoon gevraagd. Een ieder is ook welkom bij alleen het middagprogramma tot 17.30 uur en mee-eten niet schikt.
Als u mee wilt, kunt u zich opgeven bij Wikke Huizing (tel.365850), zodat er samen gereden kan worden.
Wikke Huizing zal u dan bij de organisatie aanmelden.

Coronamaatregelen.
De verslechterde situatie heeft tot nieuwe beschermingsmaatregelen  geleid. De Kerkenraad heeft besproken, hoe hier mee om te gaan en is in navolging van het Moderamen, tot de volgende conclusie gekomen:
1. 1,5m is terug; dus weer drie stoelen vrijlaten tussen mensen die niet op hetzelfde adres wonen.

2. mondkapje op in De Burght en De Schakel, zolang je niet zit.

3. weer maximaal 4 mensen aan een tafel tijdens het koffiedrinken om de 1,5m mogelijk te maken.

4. voor oefenen van cantorij en andere koren en bijeenkomsten, anders dan voor geloof of  levensovertuiging (zoals in december de ingebruikname van tentoonstelling en verbouwingen), coronatoegangsbewijs (app of op papier) controleren (mondkapjes zijn dan niet verplicht).

5. bij vergaderingen enzovoorts, opstelling op 1,5m.

6. we gaan door met registreren en aanmelden is weer verplicht voor dienst waar veel belangstelling  voor zal zijn.

Vandaar dat u  zich voor de dienst van 21 november, van te voren moet aanmelden, vanwege extra gasten (herdenking overledenen). Laat dit geen reden zijn om niet te komen! Er kunnen nog steeds zo?n 80 kerkbezoekers in de kerk, op verantwoorde wijze.  Aanmelden bij Mary Veltkamp, per e-mail: maryveltkamp@texel.com of telefonisch 313600.    

De collectezakken staan weer bij de zijuitgangen.

=================

Zondag 7 november 2021.

Biddag voor gewas en arbeid.
Voorganger:  ds. Wikke Huizing. 
Ouderling van dienst:  mevr. Meta Blommers.
Organist: de heer Dyo Wassink.  

  Collectes: Diaconie.
                  Kerkrentmeesters: Kerk.
Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen.   

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool 

Bloemengroet.  
De bloemen uit de kerk van zondag 31 oktober, zijn als groet van de gemeente gegaan naar Piet en Corrie v.d.Slikke van de Boogerd.

Weet u dat iemand ziek is of om een andere reden de bloemengroet zou kunnen ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan mevr. Corrie Hordijk: tel. 0657 76 04 88 of per e-mail: corriehordijkkoster@gmail.com.

Pastoraat.
De  heer Kees Vlaming heeft vorige week zondag een hersenbloeding gehad. Momenteel verblijft hij in het ziekenhuis  Noord-West in Den Heler, afd. 4-Noord. Hij zal zo spoedig mogelijk voor revalidatie naar Heliomare gaan.  
Een kaartje zal heel fijn zijn! Dat kunt u sturen naar de Sommeltjesweg 9, 1793 AL De Waal.

Agenda.  
woensdag 10 november, 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
                                      19.30 uur: Vergadering Kerkenraad in de Schakel.

Coronamaatregelen.
De verslechterde situatie heeft tot nieuwe beschermingsmaatregelen geleid. Het moderamen heeft besproken hoe hier mee om te gaan en is tot de volgende conclusie gekomen:

  1. 1,5 m is terug; dus weer drie stoelen vrij laten tussen mensen die niet op hetzelfde adres wonen.
  2. mondkapje op in De Burght en De Schakel, zolang je niet zit.
  3. weer maximaal 4 mensen aan een tafel tijdens het koffiedrinken om de 1,5 m mogelijk te maken.
  4. oefenen van cantorij en andere koren en bijeenkomsten, zoals in december de ingebruikname van
      tentoonstelling en verbouwingen, coronatoegangsbewijs (app of op papier) controleren (mondkapjes
      zijn dan niet verplicht).
  5. we gaan door met registreren en aanmelden is weer verplicht voor dienst waar veel belangstelling
      voor zal zijn.
  6. bij vergaderingen enz. opstelling op 1,5 m.

 =================

Zondag 31 oktober 2021. 

Voorganger: Ds.G.G.J. Schoonman uit Leek  
Ouderling van dienst: Mevr. K. Keijser   
Organist: dhr. J. Kruithof   

Collecten: 1e Hospice
               2e  Kerk             
Uitgangscollecte: Verwarming

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool 

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 24 oktober gegaan naar Toos Stam in het verpleeghuis.

Agenda. 
Woensdag 3 november 13:30 u.: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
Woensdag 3 november: 19:30 u.: Vergadering Moderamen in de Schakel

Donderdag 4 november

Schoenendoos Actie 2021-2022:
Tot 7 november loopt de Schoenendoosactie. Uitleg blz. 11 kerkblad.
Tijdens de morgendienst van Dankdag en de week daarop tot 10 november kunnen nog schoenendozen worden ingeleverd. Daarna gaan ze op transport. We weten dat niet alleen kinderen schoenendozen klaarmaken, maar ook volwassenen van allerlei leeftijden, ook mensen en kinderen buiten onze gemeente. In de kerk staan nog dozen die gevuld kunnen worden. De volgende adressen ontvangen ook graag dozen. Anneke Visser, e-mail: annekevantexel@hotmail.nl, tel. 310802; Alide Zegers, e-mail: koosalidetexel@gmail.com, tel. 313355; Tineke Ramaker e-mail: tinekeramaker@texel.com, tel. 313866.

Coronamaatregelen.
De 1? meterregel afstand geldt niet meer. Daarom zijn de stoelen in onze kerk weer (bijna) op hun oude plek gezet. Bijna, want de ruimte tussen de rijen is nog groot. Voor degenen die, om wat voor reden ook, graag nog 1? meter afstand houden, zijn er stoel- briefjes beschikbaar. Die kunt u vragen aan ?n van de kosters. Voor het koffiedrinken zijn meer stoelen rond de tafels gezet. Aangezien de kerken niet verplicht kunnen worden om een corona-check te doen, wordt dat nergens gedaan. Echter...het virus is niet weg. Ook niet onder gevaccineerde mensen. We gaan er daarom in onze gemeente van uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent: een redelijke afstand tot elkaar houden en bij klachten thuis blijven. Ook hygi?e-maatregelen blijven gehandhaafd. Zo worden ook de collectezak-handvaten extra schoongemaakt. Voorlopig blijven we nog wel alle kerkbezoekers registreren. Dit om bij een eventuele besmetting iedereen te kunnen waarschuwen.

=================

Zondag 24 oktober 2021 

Voorganger: mevr M. Bossenbroek uit Nunspeet  
Ouderling van dienst: mw. M. Blommers 
Organist: dhr. J. Kruithof 

 Collecten: 1e Stichting Hulp Oost Europa
    
            2e Kerk
 Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool 

Bloemengroet. Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 17 oktober naar Janna Vlaming (Verzetstraat 63) gegaan.

 Agenda. 
Woensdag 27 oktober 13:30 u.: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
Woensdag 27 oktober: Extra kerkenraadsvergadering met classispredikant Peter Verhoeff.
Donderdag 28 oktober 14:00- 16:00 u.: Levens Kunst door Jessica Heetebrij, (opgeven v?r 25 oktober) zie uitleg bovenaan pag. 10 Kerkblad.

Schoenendoos Actie 2021-2022: Tot 7 november loopt de Schoenendoosactie. Uitleg blz. 11 kerkblad.

 Coronamaatregels.
Vanaf zaterdag 25 september geldt de 1? meterregel afstand niet meer. Daarom zijn de stoelen in onze kerk weer (bijna) op hun oude plek gezet. Bijna, want de ruimte tussen de rijen is nog groot. Voor degenen die, om wat voor reden ook, graag nog 1? meter afstand houden, zijn er stoel- briefjes  beschikbaar. Die kunt u vragen aan ?n van de kosters. Voor het koffiedrinken zijn meer stoelen rond de tafels gezet. Aangezien de kerken niet verplicht kunnen worden om een corona-check te doen, wordt dat nergens gedaan. Echter...het virus is niet weg. Ook niet onder gevaccineerde mensen. We gaan er daarom in onze gemeente van uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent: een redelijke afstand tot elkaar houden en bij klachten thuis blijven.
Ook hygi?e-maatregelen blijven gehandhaafd. Zo worden ook de collectezak-handvaten extra schoongemaakt.
Voorlopig blijven we nog wel alle kerkbezoekers registreren. Dit om bij een eventuele besmetting iedereen te kunnen waarschuwen.

=================

Zondag 17 oktober 2021. Viering Heilig Avondmaal mmv de contorij

Voorganger:  Ds.W. Huizing 
Ouderling van dienst: mw. F. Vlaming
Organist: dhr. D. Wassink                                          

Collecten: Werelddiaconaat *
Uitgangscollecte: Kerk en Israel

Bloemengroet.
Als groet en bemoediging van de gemeente zijn de bloemen uit de dienst van zondag 10 oktober naar Bea en Jelle Wiersma gegaan.

Pastoraat.
Mevrouw Toos Stam is weer terug op Texel en verblijft in verpleeghuis de Hollewal.

Agenda. 
Woensdag 20 oktober 13.30 uur: Wandelen met de predikant vanaf De Burght.
                                                    Herfstmarkt in het park. De kerk is ook geopend.
Donderdag 21 oktober tot 19:30 uur: Zin in film in de Schakel.  Het eerste deel van Italiaanse film KAOS,                                                
                                                         verfilmde verhalen van Luigi Pirandello.
Vrijdag 22 oktober tot 17.00 uur: kopie voor het Kerkblad inleveren bij Marjan Nicolay-Mosk.

*Avondmaalscollecte
Lepraziekenhuizen moeten grote inhaalslag maken.
Stukje bij beetje wordt nu de sluier opgetild die de lockdowns over gemeenschappen leggen. Je schrikt van het aantal leprapati?ten dat al die tijd niet naar de ziekenhuizen konden komen. Gevolg: geen wondverzorging, geen medicatie, heftige en pijnlijke reacties in de huid. De lepraverzorgers maken een inhaalslag. Zij verzetten intens veel werk.
Verborgen leed wordt nu zichtbaar, daarom willen wij als diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Coronamaatregelen.
Vanaf zaterdag 25 september geldt de 1? meterregel afstand niet meer. Daarom zijn ook de stoelen in onze kerk weer bijna op hun oude plek gezet. Bijna, want de ruimte tussen de rijen is nog groot. Voor degenen die, om wat voor reden ook, graag nog 1? meter afstand houden, zijn er stoel- briefjes  beschikbaar. Die kunt u vragen aan ?n van de kosters. Voor het koffiedrinken zijn meer stoelen rond de tafels gezet. Aangezien de kerken niet verplicht kunnen worden om een corona-check te doen, wordt dat nergens gedaan. Echter...het virus is niet weg. Ook niet onder gevaccineerde mensen. We gaan er daarom in onze gemeente van uit, dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent: een redelijke afstand tot elkaar houden en bij klachten thuis blijven. Ook hygi?e-maatregelen blijven gehandhaafd. Zo worden de collectezak-handvaten bijvoorbeeld schoongemaakt. Voorlopig blijven we nog wel alle kerkbezoekers registreren. Dit om bij een eventuele besmetting iedereen te kunnen waarschuwen.

=================
 

     In het portaal van 'de Burght' staat altijd een

    bus en tijdens een avondmaalsdienst ook een doos.

      Voedselbank: Vergeet me niet!

 

 

 

 

 

 

 

          Gebed van Benedictus (480-547)

Genadige en heilige
God en Vader
geef ons wijsheid
om U te ontdekken
verstand om U te begrijpen
volharding om U te zoeken
geduld om op U te wachten
ogen om U te zien
een hart dat zich in
stilte op U richt
een leven dat u verkondigt
door de kracht van de Geest
van Jezus Christus onze Heer
Amen

 

               Zegen van Sint Patrick:

              De Heer zij voor u
              om u de juiste weg te wijzen. 

               De Heer zij achter u
               om u in zijn armen te sluiten   
               en u te beschermen tegen gevaar. 

               De Heer zij onder u
               om u op te vangen
               wanneer u dreigt te vallen. 

               De Heer zij in u
               om u te troosten als u verdriet hebt. 

               De Heer omgeve u
               als een beschermende muur
               wanneer anderen over u heen vallen.

               En de Heer zij boven u
               om u te zegenen. 

                Zo zegene u God de Vader,
                de Zoon en de Heilige Geest. 

                Vandaag en morgen
                en in de eeuwen der eeuwen.

                Amen.