* Aktiviteiten

Verslag Matth?s Passion (04-2024)
 

 

Omdat het podium te klein was voor alle koorleden, orkest en solisten waren op zaterdag 16 maart de stoelen in de kerkzaal helemaal omgedraaid. De goed gevulde kerkzaal kon genieten van de Mattheus Passion, welke werd uitgevoerd door het jubilerende Dudok Ensemble uit Hilversum. Bij binnenkomst was er de mogelijkheid om een uitgebreid tekstboek(je) te kopen zodat men woordelijk mee kon lezen wat de solisten zongen. Dat maakt dat je dit concert over het lijdensverhaal van Christus nog intenser kon beleven. Geweldig dat we zo'n Ensemble in ons midden mochten hebben!!

 

 

Een woord van dank aan nogal wat vrijwilligers is wel op zijn plaats. Er zijn maanden aan voorbereiding aan voorafgegaan, een kerkzaal 'verbouwen' is een aardig karwei en de verlichting moest worden aangepast. Ook De Schakel is helemaal aangepast om koor, orkest en solisten te kunnen ontvangen. In de pauze is iedereen van koffie en thee voorzien. Fijn dat we als gemeente nog zoveel mensen hebben die dat mogelijk kunnen maken!!

 

Zangdienst. (01-2024)

In deze maand willen we kijken of we binnenkort een zangdienst kunnen organiseren.

U weet, vroeger was er een commissie die ?Uur voor Iedereen? vormgaf; een zangdienst, vaak met een ensemble of koor, op de zondagavond. De belangstelling ervoor liep echter terug en ook de commissie hief zichzelf op.

Toch blijft er behoefte , zoals uitgesproken op meerdere gemeenteavonden, om bekende liederen te zingen, die niet in het nieuwe liedboek staan. Om een beetje zicht op die liederen te krijgen , wil ik u vragen om titels van liederen aan te leveren die u graag gezongen wil hebben tijdens een zangdienst. Graag met vermelding van de liedbundel waar het in staat. U kunt uw voorkeur mailen naar wikke.huizing@outlook.com. Of op een briefje in de brievenbus doen, Kogerstraat 17A.   In een volgend Kerkblad leest u dan meer. Wikke Huizing.

 

Loterij en Bingo (11-2023)

We hadden dus dit jaar alleen de loterij en Bingo.

De loten waren allemaal verkocht. Alleen de bingo was heel matig bezocht heel jammer, maar we hebben er toch een gezellige avond van gemaakt!!!

Na de Bingo hebben we zoals altijd de loten getrokken:

Prijs nr 1 De keukenmachine Piet v Groningen; 2 Diner bon Het Open Boek; 3 Fietstassen Ruud Gaasbeek; 4 Bosma cadeaubon Fam Bakker Tjakkerstraat 13; 5 Hoofdkussen Slager Dros;

6 Ovenschotel pakket en ovenschaal Mevr Thijssen Weverstraat; 7 Koffie en gebak bon  Tessel Flower; 8 Therme Pakket  Vakslager Haker; 9 Soeppakket en soeppan  Frits Veltkamp Molenstraat; 10 Boodschappentrolly  Jannie Groen  Pater Witte Plein 

De netto-opbrengst van de Loterij en Bingo was ?2700 euro.

Iedereen weer bedankt voor de hulp en tot volgend jaar, met weer een gezellige Bazaar.
Groet van de Bazaarcommissie

Startzondag 1-10: Met de muziek mee (09-2023)
Op 1 oktober vieren we als protestantse kerken op het eiland onze gezamenlijke startzondag. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, samen zingen, genieten van mooie muziek en samenzijn.

In de sfeervolle kerk van Den Hoorn hebben we om 10.00 uur een dienst waarin ds. Anne Kooi, ds. Wikke Huizing en ds. Geertje de Vries voorgaan. Muzikale medewerking is er van Piet Plug op orgel en van het Limburgse strijkorkest Locatelli.

Na de dienst komen we samen in de Hoeksteen voor een High Coffee. Daarbij hebben we jouw en uw hulp nodig. We vragen u en jou om iets te bakken (of te kopen natuurlijk) waarmee we deze koffie een extra feestelijk tintje kunnen geven. Een taart, cake of plaatkoek, lekkere koekjes, cupcakes, bonbonnetjes, kortom: echte verwennerij! Op zondagmorgen voor de dienst kan het allemaal gebracht worden in De Hoeksteen, zodat we na de dienst een prachtige uitstalling hebben.

De voorbereidingscommissie heeft er al veel zin in!
Tot ziens op 1 oktober in Den Hoorn!   Namens de voorbereidingscommissie,   ds. Geertje de Vries

Kom meezingen in de cantorij. (09-2023)

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat we begonnen zijn met zingen uit  het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we inmiddels geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodie? zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

Bijzonder is dat er vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij een mooie taak heeft om in beurtzang met voorganger en gemeente te gaan zingen.  Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld ?n keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.

We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen en zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen, uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.45 ? 20.45 uur. Maandag 4 september beginnen we weer in De Burght.

Dyo Wassink. 

 

Toren beklimmen.

Op zaterdag zijn Jelle en Bea Wiersma onze torenwachters als zij geen zomermarkt verkoop hebben aan de Pontweg. Op maandag en woensdag doen gemeenteleden dit, wat met veel plezier gedaan wordt. Het uitzicht op onze toren is mooi en lokt veel mensen aan om naar boven te gaan. Onderweg komt U heel veel interessante dingen tegen. De reacties van oud gemeenteleden is fantastisch. We hopen met toren klimmen door te gaan tot na de herfst vakantie. Wilt U ook graag een ochtend of een middag zitten U kunt U opgeven bij Ank van Putten of bij een van onze kerkrentmeesters.

 

St. Voedselbank Texel. (2022)

De laatste jaren staat er in de kerk, een bus 'voor de voedselbank' en die wordt goed gebruikt. Iedere week wordt de bus geleegd en ieder kwartaal het opgehaalde bedrag overgemaakt aan de Texelse voedselbank. Van het tweede kwartaal kon er maar liefst ? 183,06 aan de voedselbank worden overgemaakt! De deelnemers en vrijwilligers, zijn hier erg blij mee. Nu de boodschappen telkens een beetje duurder worden, valt het voor steeds meer mensen niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook blij een voedselpakket te mogen ontvangen. De screening gebeurt door mensen van het sociaal team van de gemeente. Wie in aanmerking komt voor zo'n pakket, krijgt iedere week een flink pakket met daarin genoeg producten om drie warme maaltijden te maken, brood, melk, fruit, broodbeleg, koffie. Dit wordt aangevuld met producten voor de hygi?e, wasmiddel, schoonmaak artikelen, een verjaardags-doos (voor het geval er in die week een kind in dat gezin jarig is), koek, chips enz.

Veel producten worden vanaf Texel door Dwight met een koelwagen opgehaald uit Amsterdam. Ook worden er, vooral ?s zomers, verse groenten door Texelaars met een tuintje, gebracht. Brood en de Texelse  Courant krijgen we wekelijks. Wat er nog ontbreekt, wordt gekocht en als de voorraad erg is geslonken, vragen we supermarkten om medewerking te verlenen voor het houden van een inzamelingsactie van lang houdbare producten zoals pasta, rijst, broodbeleg, pasta sausen, blikken groente, soep, luiers, maandverband, enz. Net waar op dat moment de meeste behoefte aan is. Er zijn op dit moment 97 mondjes te voeden!

Namens de Stichting Voedselbank Texel, Mary Veltkamp


 
Opening tentoonstelling van 2 april (04-2022)

Op zaterdagmiddag 2 april hebben velen de tentoonstelling en de verbouwingen van De Burght en De Schakel bewonderd.
's Ochtends is er een bijeenkomst  geweest met subsidiegevers, bouwers en andere betrokken bij de realisatie van deze projecten van onze gemeente.

Na de fusie tussen de Gereformeerde Kerk van Den Burg en de Hervormde Gemeente Den Burg tot de Protestantse Gemeenten Den Burg was een van de vragen wat hebben wij aan gebouwen nodig om kerkgemeenschap te zijn en met welke gebouwen kunnen wij dit het beste realiseren. Interngericht kerk zijn, konden we in de gebouwen van beide oorspronkelijke gemeenten en dan had De Poort als voordeel dat alles aaneengesloten was. Het beleidsplan van onze gemeente geeft aan dat we ook extern van betekenis willen zijn; 'Kerk naar buiten' willen zijn.

Er zijn vervolgens vier bijeenkomsten georganiseerd om tot een keuze te komen. De eerste drie bijeenkomsten gingen vooral over gedachten uitwisselen over de (on)mogelijkheden. Drie inleiders uit gemeenten die ergens anders in het land verschillende oplossingen hadden gevonden, een presentatie van korte interviews waarin mensen uit Den Burg van buiten en binnen de kerkgemeenschap hun visie gaven en aansluitend gesprekken met elkaar. In de vierde bijeenkomst is deze inbreng kort weergegeven en vervolgens is er gewerkt aan idee? voor een Texelse oplossing in Den Burg. Dit leidde tot het plan dat nu is gerealiseerd.

 

 

 De Burght is nu voorzien van een koffiekeuken en een goede toiletgroep, zodat bezoekers van concerten en lezingen beter kunnen worden ontvangen. Daarnaast is De Schakel verbouwd zodat deze beter geschikt is voor ander kerkelijke activiteiten en gebruik voor cursussen en bijeenkomsten. In De Burght is samen met VIND een tentoonstelling gerealiseerd over de ontwikkeling van het Christendom op Texel, de plek van de kerkgemeenschap in de Texelse samenleving en het gebouw. Ook is er een audioroute ontwikkeld om het gebouw beter te leren kennen. Naast de bestaande expositie van oude torenuurwerken en het toren beklimmen is hiermee de recreatieve functie van dit Rijksmonument versterkt.

Deze ontwikkelingen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door: STIFT*, Gemeente Texel, Stichting Samen Een Texel, Texelfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dinamofonds, Gravin van Bylandt Stichting, Dorpscommissie Den Burg. Naast door veel bedrijven is er ook heel veel werk verzet door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Den Burg. U kunt 2 april zelf komen kijken wat deze inspanningen hebben opgeleverd.

* Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT), met gelden die afkomstig zijn van de toeristenbelasting. 
Namens de Kerkrentmeesters, Erik van der Spek
 

      (2021)

Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 45 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. Uiteraard hopen we dat we snel weer zonder beperkingen elkaar in het kerkgebouw mogen ontmoeten, maar we verwachten dat ook dan dit middel goed gebruikt zal blijven worden.

Voor de dienst wordt de liturgie in beeld gebracht, is uw emailadres bekend dan kunt u deze ook via de mail krijgen. Toezending aanvragen kan via maryvetlkamp@texel.com. Omdat de camera veel tijd nodig heeft om te schalen tussen podium en de houder met de liturgie komt deze daarna niet meer in beeld. We proberen de liederen die u thuis wel mee mag zingen duidelijk aan te kondigen.

Soms lukt het niet om een goede verbinding te krijgen. Meestal wil het wel helpen als u de verbinding even verbreekt en daarna weer opstart. U hebt dan de keuze tussen live (beeld en geluid) en audio (alleen geluid).

      Jaarlijkse lichtjesavond in De Burght 
'De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden'. Dat was ?n van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Begindecember willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van de volgende zondag mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking 'dat is me veel te roems'? is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt,  mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwsgierig is: kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht. Wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.
 

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt ge?alueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te cre?ren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen tijd
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet, mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat achter in de kerk een vast
 plekje komt voor zo'n krat en zo'n busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.

 

 

Gebruiksplan De Burght Texel (2020)
 

MOGELIJK GAAT ONDERSTAAND PLAN WEER ACTUEEL WORDEN NA DE volgende LOCKDOWN.....

 Vooraf aanmelden.  Aanmelden kan per dienst voor vrijdag via maryveltkamp@texel.com of telefonisch op vrijdag tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600.

 

 Andere halve meter afstand = drie stoelen
 

Wie loopt draagt een mond-neusmasker
 

Ga direct naar een zitplaats en blijf zitten
 

Ga zitten op de plaats die wordt aangewezen

 

Maximum aantal bezoekers
 

1.   
Het aantal mensen dat naar binnen mag wordt bepaald door de ruimte die er tussen mensen uit het zelfde huishouden vrij gehouden moet worden. We ontvangen maximaal 30 kerkgangers in de dienst. Daarnaast zijn er medewerkers zoals: voorganger, ouderling van dienst, diaken van dienst, organist, cantors, kosters, geluidsmedewerker en plaatsaanwijzers . Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten. Zijn die er veel dan kunnen er extra plaatsen ontstaan wanneer maar 1,5m tussen de volgende over blijft. Kerkbezoekers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden. Bij de deur heet een co?dinator de mensen welkom en vraagt hen naar hun gezondheid en controleert hun vermelding op de lijst van aangemelde kerkgangers. Er worden enkele plaatsen vrij gehouden voor onverwachte bezoekers van buiten de eigen gemeente (Stoel van Elia). Vanaf nummer 31 worden mensen naar Kerkdienstgemist.nl door verwezen en wordt desgewenst hun naam voor de volgende week genoteerd.  Mensen met corona gerelateerde klachten worden niet toegelaten

2.   *  De afstand tussen de rijen moet 2m zijn om bij een zittend persoon 1,5m tot degene er voor te houden.
* Tussen mensen uit een huishouden worden drie stoelen vrij gehouden om 1,5m afstand te realiseren.

 *
De dienstdoende  ambtsdragers krijgen een plek bij het podium aan de noordzijde.

Looproutes
Mensen die binnen komen lopen langs de rechter of linkerzijde naar voren en vullen de rijen vanaf het midden op. Bij meerdere mensen uit een huishouden wordt zo nodig door het verplaatsen van de mededeling 'niet gebruiken' de indeling aangepast . Ook predikant en ambtsdrager lopen via de zijkant naar voren.

 
Bij het begin van de dienst mogen mensen alleen via de hal naar binnenlopen, moet iemand de kerk verlaten dan moet dit via de zuidelijke zijdeur.
Mensen die slecht ter been, een rollator of rolstoel gebruiken kunnen onder begeleiding van een koster het gebouw via de hoofdingang verlaten.
 

Plaats toewijzen
De koster ontvangt mensen bij de deur in de zaal, verwijst ze naar liedboeken, zondagsbrief en een van de twee zijgangen.
Elke zijgang heeft een co?dinator deze zorgt voor een ordelijke opvulling van de beschikbare plaatsen. In het bijzonder wanneer zich groepen huisgenoten hebben aangemeld.

 

Eredienst:
De voorganger blijft gedurende de dienst bij de tafel.
Wanneer er een lector is zit deze op de voorste rij of op een hoekplaats.
Voorganger, ouderling van dienst en lector gebruiken ieder een andere microfoon/lessenaar. Moet er toch gewisseld worden dan tussendoor schoonmaken.
 

Voorzang
Maximaal 5  voorzangers zitten op het podium naast de voorganger en achter de avondmaalstafel.
Zij houden ten allen tijde 1,5m tussen elkaar en de voorganger, tenzij mensen uit ?n huishouden komen.
Het aantal voorzangers wordt beperkt tot wat mogelijk is met in achtneming van 1,5m afstand tussen alle mensen die op enige moment een taak hebben op het podium.
Voorzangers houden 5m afstand tot anderen in de richting waarin zij zingen.
 

Nevendienst

De leiding van de nevendienst zit op een hoekplaats

 

Toiletten
Gebruik van de toiletten wordt tot het minimum beperkt.
Er mag maar ?n persoon te gelijk in de toiletruimte. De deuren naar de toiletten blijven open zodat niemand deze voor het handwassen hoeft aan te raken.

 

Kerkenraad tijdens de eredienst

Ouderling van dienst en diaken lopen met de predikant mee, kerkrentmeesters helpen bij het plaats aanwijzen.
 

Avondmaal

Update 6 juli: Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM kunt u het Avondmaal vieren. Dat betekent: op anderhalve meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet wordt aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken.
Drie vormen lijken mogelijk:

1.   *  De veiligste manier om alle kerkgangers te laten deelnemen is wanneer per persoon wijn en brood klaarstaat op de niet te gebruiken stoelen, iets minder veilig is dat men dit bij binnenkomst brood en wijn zelf kan pakken en naast zich neerzetten totdat het nodig is. Dat voorkomt veel geloop. Mensen die thuis mee doen zouden door een alternatief Tafeltje Dekje ook voorzien kunnen worden en meevieren.
Rij voor rij worden de mensen uitgenodigd om naar voren te lopen en wijn en brood te pakken. Dit wordt begeleid door de ouderling van dienst, diakenen en co?dinatoren. Dit geeft veel loopbewegingen en risico's op te dicht bij elkaar komen. De voorste rij wordt in dit geval vrij gehouden.

* Het brood en wijn worden namens de gemeente door de voorganger genuttigd.

 

Collecteren
Collecte via de rekken met collectezakken bij de zijdeuren. Aan noordzijde inclusief GIVT knoppen.
Collectezakken worden na de dienst met handschoenen aan opgepakt,  geleegd en teruggeplaatst.

 

Hygi?e
Geen kleding aan de kapstokken ophangen, gebruik de stoel waar je op gaat zitten.
Middelen om toilet na gebruik schoon te maken zijn aanwezig
Liedboeken pakken de mensen zelf en zetten de mensen zelf terug; 36 uur later kunnen deze weer veilig worden gebruikt.. Bij elke zijdeur een rek boeken plaatsen. Kosters dragen handschoenen wanneer ze de boeken toch moeten aanraken.
Geen liturgie? (liedboeken), zondagsbrieven of wat anders uitreiken maar zelf laten pakken, zondagsbrieven en liturgie? enigszins los neer leggen zodat niet de hele stapel hoeft te worden aangeraakt.
Bij de ingang van het kerkgebouw staat ontsmettingsmiddel klaar.
In de toiletten zijn ontsmettingsdoekjes voor de toiletbril aanwezig. Handendrogen alleen met de drogers. Handenwassen met water en zeep uitdispenser.
In de keuken hangen geen handdoeken maar zijn papieren handdoekjes aanwezig. Handenwassen met water en zeep uit dispenser.

 

Koffie drinken na de dienst
Koffie wordt gedronken zittend aan de tafels in de zijbeuken, de koffieschenkers hebben hier alles klaargezet.
Per tafel maximaal 4 personen, stoelen bijplaatsen is niet toegestaan.
Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten en houden 1,5m afstand tot mensen uit een ander huishouden.
Per tafel verzorgt ?n van de aanwezigen het uitschenken.
Koffieschenkers dragen tijdens hun werk handschoenen
Koffie en thee worden geschonken in wegwerpbekers zonder houders.
Op aanwijzing van een co?dinator verplaatsen mensen zich uit hun rij naar een tafel of naar de uitgang, er wordt niet stilgestaan voor een praatje in het kerkgebouw.
Na het koffiedrinken werpt ieder de gebruikte beker in een vuilnisbak zonder deksel.
Mensen die niet blijven koffiedrinken verlaten de kerk wanneer zij in de zuidelijke zijbeuk staan, kosters begeleiden hun vertrek.

           

Andere ruimtes dan de kerkzaal
De consistorie wordt alleen gebruikt door de voorganger en dienstdoende ambtsdrager(s), de geluidsmedewerker kan hier komen om te helpen de loopmicrofoon te bevestigen.
Tijdens de verbouwing van De Schakel wordt de consistorie tijdens de dienst gebruikt door de nevendienst. De leidster van de nevendienst kan voor de dienst spullen klaarzetten zolang er daardoor niet meer dan zes personen tegelijk in de ruimte zijn en deze de 1,5m afstand in acht nemen.
De keuken is alleen toegankelijk voor ?n koster of ?n koffieschenker, wanneer zij tot het zelfde huishouden behoren mogen het ook twee personen zijn.
De Schakel is afgesloten, tenzij er nevendienst is en dan alleen voor de deelnemers daarvan toegankelijk.

 

Mensen van 70 jaar en ouder of mensen met een kwetsbare gezondheid.
Zolang het RIVM advies geldt om niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder en bij mensen met een kwetsbare gezondheid op bezoek te gaan raden wij hen aan om de dienst op afstand te volgen.
Besluiten mensen uit deze groep de dienst wel bij te wonen dan krijgen zij zoveel mogelijk een hoekplaats (vanwege de ringleiding wel binnen het 'normale gebruiksvlak') en verlaten zij met voorrang het gebouw na de dienst.

 

Vergaderingen en gespreksgroepen

Kies een ruimte waar zonder enige moeite 1,5m tussen de deelnemers kan worden aangehouden. (Thuis vergaderen zal dus niet snel met meer dan drie personen kunnen ook wanneer er weer meer dan drie personen op bezoek mogen komen. In de consistorie is met het op afstand bijplaatsen ven een extra tafel ruimte voor een vergadering met maximaal 6 personen, zonder extra tafel voor 4 personen, deze moeten wel aftand tot de tafel houden, die is slechts 1,20m breed.

2.