* Aktiviteiten

'Samen aan tafel' (Bijbels koken)  (12-2022)
12 januari 2023 Schakel
De wil en het verlangen om een vorm van Bijbels Koken / samen eten te organiseren is er al langer; data gingen al rond, mensen werden gevraagd. Nu is het dan eindelijk op de rit: donderdag 12 januari gaan we 'Samen aan Tafel'.

 
Een nieuwe naam voor een beproefde vorm. We komen samen in De Schakel, rond half zes. En gaan genieten van lekker eten, goed gezelschap en een zinvolle omlijsting van de verschillende gangen. Tegen een schappelijke (kost)prijs. Schrijft u de datum alvast op uw nieuwe kalender en geef u t.z.t op bij ?n van de drie volgende mensen: Carla Betsema-Stark (06-40292163), Nannie de Haas (0222-312298) of Wil van Heerwaarden (06-29054961) . Welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, Wikke Huizing

Startzondag. (09-2022)  
Zondag 2 oktober vieren we de gezamenlijke Startzondag met als thema 'Aan tafel'. De Startzondag bestaat uit een dienst met viering van het Heilig Avondmaal, koffiedrinken en een gezamenlijke maaltijd. Deze maaltijd is, net als vorig jaar, een agap?maaltijd. Dat betekent dat we delen van wat er meegebracht wordt. Aan u dus de vraag of u iets lekkers mee kunt nemen, dat makkelijk te delen is en niet opgewarmd hoeft te worden. B.v. belegde broodjes, fruit, stukjes hartige taart, wraps... Ook als u niet in de gelegenheid bent iets mee te brengen, bent u van harte welkom. Er is altijd genoeg. Koffie en inbreng  maaltijd vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10.00 uur, 11.30 uur koffie en aansluitend de maaltijd. Sluiting rond 12.30 uur. Hartelijke groet, Wikke Huizing

Vredeszondag 18 september 2022 (09-2022)


 

Dit jaar vindt de Vredesweek plaats van 18-25 september, met als thema 'generatie vrede'.
De hele week zal de vredesvlag wapperen aan de deelnemende kerken en zijn er landelijk allerlei activiteiten.
Op zondag 18 september zijn er twee vredesdiensten op Texel;

- In Den Burg in de Doopsgezinde Vermaning aan de Kogerstraat:
Voorganger;  ds. Anne Kooi, organist; Johan Ran, muziek; het blokfluitensemble o.l.v. Nelleke Schreur

- In De Cocksdorp in de Waddenkerk:
Voorganger;  ds. Hans Marseille , organist Hans de Goede ,muziek; een blazersensemble , samengesteld uit fanfareleden.

Beide diensten beginnen om 10 uur en u wordt van harte uitgenodigd naderhand koffie te blijven drinken.
Tijdens de dienst is er een collecte voor de Oekra?nse vluchtelingen op de boot in Oudeschild. Met name voor de kinderen is er aan een aantal dingen behoefte. 


 

 

 

 

St. Voedselbank Texel. (7-2022)

De laatste jaren staat er in de kerk, een bus 'voor de voedselbank' en die wordt goed gebruikt. Iedere week wordt de bus geleegd en ieder kwartaal het opgehaalde bedrag overgemaakt aan de Texelse voedselbank. Van het tweede kwartaal kon er maar liefst ? 183,06 aan de voedselbank worden overgemaakt! De deelnemers en vrijwilligers, zijn hier erg blij mee. Nu de boodschappen telkens een beetje duurder worden, valt het voor steeds meer mensen niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook blij een voedselpakket te mogen ontvangen. De screening gebeurt door mensen van het sociaal team van de gemeente. Wie in aanmerking komt voor zo'n pakket, krijgt iedere week een flink pakket met daarin genoeg producten om drie warme maaltijden te maken, brood, melk, fruit, broodbeleg, koffie. Dit wordt aangevuld met producten voor de hygi?e, wasmiddel, schoonmaak artikelen, een verjaardags-doos (voor het geval er in die week een kind in dat gezin jarig is), koek, chips enz.

Veel producten worden vanaf Texel door Dwight met een koelwagen opgehaald uit Amsterdam. Ook worden er, vooral ?s zomers, verse groenten door Texelaars met een tuintje, gebracht. Brood en de Texelse  Courant krijgen we wekelijks. Wat er nog ontbreekt, wordt gekocht en als de voorraad erg is geslonken, vragen we supermarkten om medewerking te verlenen voor het houden van een inzamelingsactie van lang houdbare producten zoals pasta, rijst, broodbeleg, pasta sausen, blikken groente, soep, luiers, maandverband, enz. Net waar op dat moment de meeste behoefte aan is. Er zijn op dit moment 97 mondjes te voeden!

Namens de Stichting Voedselbank Texel, Mary Veltkamp


Schakel Inn
(06-2022)

Heeft u dat nou ook ...dat naarmate je ouder wordt er allerlei levensvragen op je pad komen.
Vragen, die op je afkomen en je bezig houden, vragen rondom dood en leven.
De laatste tijd komen met regelmaat de spotjes van SIRE langs met als onderwerp 'de dood'. De slogan is: Praat erover en er niet overheen.
Herkent u dat? En vraagt u zich ook wel eens af hoe kun je met de dood en met andere levensvragen omgaan? Welk levensmotto zou je door willen geven?
Oud worden is een nieuwe ervaring, die je niet kunt leren. Maar je kunt elkaar er wel mee helpen.
Zo zijn er veel vragen, die op je af kunnen komen en waar je misschien wel met anderen over zou willen praten. Misschien kunnen we elkaar daar mee helpen door die vragen te delen?
Het zou goed kunnen, dat u ook een onderwerp heeft, dat goed aansluit. Dat kan natuurlijk ook.
Daarom wil ik uitnodigen om over deze onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen en wel op donderdag 9 juni a.s. van 15.00 ? 16.30 uur in De Schakel, Binnenburg 2 in Den Burg.

Wilt u mij van tevoren laten weten of u komt? U kunt mij bellen, graag voor 9 juni (0612302230) of mailen (info@jessicaheetebrij.nl). Ook kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.   Vriendelijke groet, Jessica Heetebrij

  Opening tentoonstelling van 2 april (04-2022)

Op zaterdagmiddag 2 april hebben velen de tentoonstelling en de verbouwingen van De Burght en De Schakel bewonderd.
's Ochtends is er een bijeenkomst  geweest met subsidiegevers, bouwers en andere betrokken bij de realisatie van deze projecten van onze gemeente.

Na de fusie tussen de Gereformeerde Kerk van Den Burg en de Hervormde Gemeente Den Burg tot de Protestantse Gemeenten Den Burg was een van de vragen wat hebben wij aan gebouwen nodig om kerkgemeenschap te zijn en met welke gebouwen kunnen wij dit het beste realiseren. Interngericht kerk zijn, konden we in de gebouwen van beide oorspronkelijke gemeenten en dan had De Poort als voordeel dat alles aaneengesloten was. Het beleidsplan van onze gemeente geeft aan dat we ook extern van betekenis willen zijn; 'Kerk naar buiten' willen zijn.

Er zijn vervolgens vier bijeenkomsten georganiseerd om tot een keuze te komen. De eerste drie bijeenkomsten gingen vooral over gedachten uitwisselen over de (on)mogelijkheden. Drie inleiders uit gemeenten die ergens anders in het land verschillende oplossingen hadden gevonden, een presentatie van korte interviews waarin mensen uit Den Burg van buiten en binnen de kerkgemeenschap hun visie gaven en aansluitend gesprekken met elkaar. In de vierde bijeenkomst is deze inbreng kort weergegeven en vervolgens is er gewerkt aan idee? voor een Texelse oplossing in Den Burg. Dit leidde tot het plan dat nu is gerealiseerd.

 

(foto mei 2020)

 

 De Burght is nu voorzien van een koffiekeuken en een goede toiletgroep, zodat bezoekers van concerten en lezingen beter kunnen worden ontvangen. Daarnaast is De Schakel verbouwd zodat deze beter geschikt is voor ander kerkelijke activiteiten en gebruik voor cursussen en bijeenkomsten. In De Burght is samen met VIND een tentoonstelling gerealiseerd over de ontwikkeling van het Christendom op Texel, de plek van de kerkgemeenschap in de Texelse samenleving en het gebouw. Ook is er een audioroute ontwikkeld om het gebouw beter te leren kennen. Naast de bestaande expositie van oude torenuurwerken en het toren beklimmen is hiermee de recreatieve functie van dit Rijksmonument versterkt.

Deze ontwikkelingen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door: STIFT*, Gemeente Texel, Stichting Samen Een Texel, Texelfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Dinamofonds, Gravin van Bylandt Stichting, Dorpscommissie Den Burg. Naast door veel bedrijven is er ook heel veel werk verzet door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Den Burg. U kunt 2 april zelf komen kijken wat deze inspanningen hebben opgeleverd.

* Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT), met gelden die afkomstig zijn van de toeristenbelasting. 
Namens de Kerkrentmeesters, Erik van der Spek

 

Toren beklimmen. (09-2021)

Op maandag en zaterdag zijn Jelle en Bea Wiersma onze torenwachters als zij geen zomermarkt verkoop hebben aan de Pontweg. Op  maandag en woensdag doen gemeenteleden dit, wat met veel plezier gedaan wordt. Het uitzicht op onze toren is mooi en lokt veel mensen aan om naar boven te gaan. Onderweg komt U heel veel interessante dingen tegen. De reacties van oud gemeenteleden is fantastisch. We hopen met toren klimmen door te gaan tot na de herfst vakantie. Wilt U ook graag een ochtend of een middag zitten U kunt U opgeven bij Ank van Putten of bij een van onze kerkrentmeesters.

tentoonstelling van de Zilveren Camera (08-2021)
In de Burghtkerk in Den Burg heeft Werner Rauwerdink, secretaris van de stichting Zilveren Camera, zaterdagmorgen 14 augustus, de reizende expositie van foto's voor de Zilveren Camera geopend.

De expositie is naar Texel gehaald door de Stichting Texel Cultuur Eiland (TCE) en bevat meer dan tweehonderd foto's van Nederlandse beroepsfotografen, waaronder die van de overallwinnaar Kees van de Veen. Dat is een indrukwekkende reeks over de lijdensweg en het uiteindelijke overlijden van een coronapati?t.

De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentairefotografie in Nederland.  De expositie kent tien categorie? waaronder regio, internationaal, documentaire, politiek, sport, cultuur en natuur & wetenschap. Op veel foto's is de impact van corona vastgelegd. Fotografen werkten als gevolg van de pandemie noodgedwongen met letterlijk meer afstand tot hun onderwerpen, wat bijzondere beelden opleverde. Het bestuur van Texel Cultuur Eiland was heel enthousiast toen het te horen kreeg dat er een mogelijkheid was om deze expositie naar Texel te halen. Na een lange zoektocht naar een geschikte locatie kwam de Burghtkerk in Den Burg in beeld. Een unieke locatie voor een mooie expositie als deze. De Zilveren Camera expo is te bezichtigen van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. De toegang van de expositie bedraagt ? 5,- voor volwassenen en ? 2,50 voor kinderen. In combinatie met het beklimmen van de kerk is het ? 6,- en ? 3,50.

De expositie loopt tot en met zaterdag 25 september.
Bron: Texelse Courant

      (01-2021)

Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 45 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. Uiteraard hopen we dat we snel weer zonder beperkingen elkaar in het kerkgebouw mogen ontmoeten, maar we verwachten dat ook dan dit middel goed gebruikt zal blijven worden.

Voor de dienst wordt de liturgie in beeld gebracht, is uw emailadres bekend dan kunt u deze ook via de mail krijgen. Toezending aanvragen kan via maryvetlkamp@texel.com. Omdat de camera veel tijd nodig heeft om te schalen tussen podium en de houder met de liturgie komt deze daarna niet meer in beeld. We proberen de liederen die u thuis wel mee mag zingen duidelijk aan te kondigen.

Soms lukt het niet om een goede verbinding te krijgen. Meestal wil het wel helpen als u de verbinding even verbreekt en daarna weer opstart. U hebt dan de keuze tussen live (beeld en geluid) en audio (alleen geluid).

 

Paaschallenge 'Wandel door je dorp' (wandelactie 1) (03-2021)
In de week v?r Pasen kunt u mee doen met een paas-tocht door Den Burg. De landelijke kerk heeft een zogenaamde Paaschallenge ontwikkeld: Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen. De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits uit ?n huishouden) mee kunnen doen. De deelnemer is een 'tegenstander' van Jezus. Hij/zij weet echter niet welke rol hij/zij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou? Als deelnemer worstel je met ?n van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt.

Met de QR-codes, die te vinden zijn in het raam van verschillende huizen in het dorp,  ontdekken de deelnemers steeds wat de opdracht is. Dit kan in de vorm van een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Ieder tweetal of groepje heeft tenminste ?n smartphone met oortjes nodig en internet (4G). (leuk om met een kleinkind te doen!)  Het hele spel duurt ongeveer een uur en wordt op woensdag 31 maart en donderdag 1 april gespeeld, op afgesproken tijdstippen (tijdslots). Zo houden we het corona-proof. De route kan gewandeld of (langzaam) gefietst worden. Jessica Heetebrij, Mieke Druif en ondergetekende doen de organisatie.
Meld u aan bij ds. Wikke Huizing (tel.06-10872089 of email wikke.huizing@outlook.com).   ds. Wikke Huizing

Vastenactie 'Wandel voor een ander' (wandelactie 2)
In deze corona-tijd wordt er veel gewandeld. En veel gelovigen willen de vastentijd graag zinvol inhoud geven. Dat inspireerde de Vastenactie tot het organiseren van een wandeltocht door Afrika. Een virtuele, maar niet zonder inspanning.  En u kunt mee doen in de komende weken. Dat kan rennend, fietsend, lopend, zwemmend, schaatsend, rolstoel-rijdend, roeiend (zowel binnen als buiten) .
 Als het maar lichaamsinspanning kost. Dus geen autokilometers .Via de website www.vastenactie.nl kunt u zich opgeven. Iedere keer dat u een aantal kilometers heeft gewandeld of gefietst, kunt u deze invullen en helpt u de Nederlandse deelnemersgroep verder op de tocht van meer dan 9000 kilometer, van de oostkust van Afrika tot in Zambia. Op de site wordt u elke dag getoond waar u bent op de route, die langs allerlei projecten van Vastenactie voert en langs mooie landschappen. De deelnemers wordt gevraagd om 25 Euro te storten op de vastenactie-rekening. Daarnaast wordt sponsoring van uw kilometers gestimuleerd. Het is tenslotte wandelen voor het Goede Doel. Jessica Heetebrij, Mieke Druif en ondergetekende hebben zich ingeschreven, evenals een aantal andere gemeenteleden. We kunnen elkaar volgen via de site en hopen u iedere zondagsbrief op de hoogte te houden van de afgelegde kilometers. U kunt op verschillende manieren mee doen: 1.zelf inschrijven en wandelen of fietsen (of iets anders) 2. Uw kilometers toevoegen aan die van andere deelnemers 3. Sponsoren van een ingeschreven deelnemer. Op de website van de Vastenactie staat precies beschreven hoe manier 1 werkt. Mieke Druif co?dineert deze activiteit. Bij haar kunt u terecht voor manier 2 of 3. (tel. 0625028971. miekedruif@gmail.com). Ook in corona-tijd kunnen we op deze manier iets m? elkaar en v?r anderen doen!      ds. Wikke Huizing

 

Gebruiksplan De Burght Texel (8-10-2020)
 

MOGELIJK GAAT ONDERSTAAND PLAN WEER ACTUEEL WORDEN NA DE volgende LOCKDOWN.....

 Vooraf aanmelden.  Aanmelden kan per dienst voor vrijdag via maryveltkamp@texel.com of telefonisch op vrijdag tussen 18.30 en 20.30 via 0222313600.

 

 Andere halve meter afstand = drie stoelen
 

Wie loopt draagt een mond-neusmasker
 

Ga direct naar een zitplaats en blijf zitten
 

Ga zitten op de plaats die wordt aangewezen

 

Maximum aantal bezoekers
 

1.   
Het aantal mensen dat naar binnen mag wordt bepaald door de ruimte die er tussen mensen uit het zelfde huishouden vrij gehouden moet worden. We ontvangen maximaal 30 kerkgangers in de dienst. Daarnaast zijn er medewerkers zoals: voorganger, ouderling van dienst, diaken van dienst, organist, cantors, kosters, geluidsmedewerker en plaatsaanwijzers . Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten. Zijn die er veel dan kunnen er extra plaatsen ontstaan wanneer maar 1,5m tussen de volgende over blijft. Kerkbezoekers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden. Bij de deur heet een co?dinator de mensen welkom en vraagt hen naar hun gezondheid en controleert hun vermelding op de lijst van aangemelde kerkgangers. Er worden enkele plaatsen vrij gehouden voor onverwachte bezoekers van buiten de eigen gemeente (Stoel van Elia). Vanaf nummer 31 worden mensen naar Kerkdienstgemist.nl door verwezen en wordt desgewenst hun naam voor de volgende week genoteerd.  Mensen met corona gerelateerde klachten worden niet toegelaten

2.   *  De afstand tussen de rijen moet 2m zijn om bij een zittend persoon 1,5m tot degene er voor te houden.
* Tussen mensen uit een huishouden worden drie stoelen vrij gehouden om 1,5m afstand te realiseren.

 *
De dienstdoende  ambtsdragers krijgen een plek bij het podium aan de noordzijde.

Looproutes
Mensen die binnen komen lopen langs de rechter of linkerzijde naar voren en vullen de rijen vanaf het midden op. Bij meerdere mensen uit een huishouden wordt zo nodig door het verplaatsen van de mededeling 'niet gebruiken' de indeling aangepast . Ook predikant en ambtsdrager lopen via de zijkant naar voren.

 
Bij het begin van de dienst mogen mensen alleen via de hal naar binnenlopen, moet iemand de kerk verlaten dan moet dit via de zuidelijke zijdeur.
Mensen die slecht ter been, een rollator of rolstoel gebruiken kunnen onder begeleiding van een koster het gebouw via de hoofdingang verlaten.
 

Plaats toewijzen
De koster ontvangt mensen bij de deur in de zaal, verwijst ze naar liedboeken, zondagsbrief en een van de twee zijgangen.
Elke zijgang heeft een co?dinator deze zorgt voor een ordelijke opvulling van de beschikbare plaatsen. In het bijzonder wanneer zich groepen huisgenoten hebben aangemeld.

 

Eredienst:
De voorganger blijft gedurende de dienst bij de tafel.
Wanneer er een lector is zit deze op de voorste rij of op een hoekplaats.
Voorganger, ouderling van dienst en lector gebruiken ieder een andere microfoon/lessenaar. Moet er toch gewisseld worden dan tussendoor schoonmaken.
 

Voorzang
Maximaal 5  voorzangers zitten op het podium naast de voorganger en achter de avondmaalstafel.
Zij houden ten allen tijde 1,5m tussen elkaar en de voorganger, tenzij mensen uit ?n huishouden komen.
Het aantal voorzangers wordt beperkt tot wat mogelijk is met in achtneming van 1,5m afstand tussen alle mensen die op enige moment een taak hebben op het podium.
Voorzangers houden 5m afstand tot anderen in de richting waarin zij zingen.
 

Nevendienst

De leiding van de nevendienst zit op een hoekplaats

 

Toiletten
Gebruik van de toiletten wordt tot het minimum beperkt.
Er mag maar ?n persoon te gelijk in de toiletruimte. De deuren naar de toiletten blijven open zodat niemand deze voor het handwassen hoeft aan te raken.

 

Kerkenraad tijdens de eredienst

Ouderling van dienst en diaken lopen met de predikant mee, kerkrentmeesters helpen bij het plaats aanwijzen.
 

Avondmaal

Update 6 juli: Met inachtneming van de voorschriften van het RIVM kunt u het Avondmaal vieren. Dat betekent: op anderhalve meter afstand van elkaar. Wijn in aparte bekertjes die niet wordt aangereikt, maar die mensen zelf pakken. Stukjes brood die mensen zelf van een schaal pakken.
Drie vormen lijken mogelijk:

1.   *  De veiligste manier om alle kerkgangers te laten deelnemen is wanneer per persoon wijn en brood klaarstaat op de niet te gebruiken stoelen, iets minder veilig is dat men dit bij binnenkomst brood en wijn zelf kan pakken en naast zich neerzetten totdat het nodig is. Dat voorkomt veel geloop. Mensen die thuis mee doen zouden door een alternatief Tafeltje Dekje ook voorzien kunnen worden en meevieren.
Rij voor rij worden de mensen uitgenodigd om naar voren te lopen en wijn en brood te pakken. Dit wordt begeleid door de ouderling van dienst, diakenen en co?dinatoren. Dit geeft veel loopbewegingen en risico's op te dicht bij elkaar komen. De voorste rij wordt in dit geval vrij gehouden.

* Het brood en wijn worden namens de gemeente door de voorganger genuttigd.

 

Collecteren
Collecte via de rekken met collectezakken bij de zijdeuren. Aan noordzijde inclusief GIVT knoppen.
Collectezakken worden na de dienst met handschoenen aan opgepakt,  geleegd en teruggeplaatst.

 

Hygi?e
Geen kleding aan de kapstokken ophangen, gebruik de stoel waar je op gaat zitten.
Middelen om toilet na gebruik schoon te maken zijn aanwezig
Liedboeken pakken de mensen zelf en zetten de mensen zelf terug; 36 uur later kunnen deze weer veilig worden gebruikt.. Bij elke zijdeur een rek boeken plaatsen. Kosters dragen handschoenen wanneer ze de boeken toch moeten aanraken.
Geen liturgie? (liedboeken), zondagsbrieven of wat anders uitreiken maar zelf laten pakken, zondagsbrieven en liturgie? enigszins los neer leggen zodat niet de hele stapel hoeft te worden aangeraakt.
Bij de ingang van het kerkgebouw staat ontsmettingsmiddel klaar.
In de toiletten zijn ontsmettingsdoekjes voor de toiletbril aanwezig. Handendrogen alleen met de drogers. Handenwassen met water en zeep uitdispenser.
In de keuken hangen geen handdoeken maar zijn papieren handdoekjes aanwezig. Handenwassen met water en zeep uit dispenser.

 

Koffie drinken na de dienst
Koffie wordt gedronken zittend aan de tafels in de zijbeuken, de koffieschenkers hebben hier alles klaargezet.
Per tafel maximaal 4 personen, stoelen bijplaatsen is niet toegestaan.
Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten en houden 1,5m afstand tot mensen uit een ander huishouden.
Per tafel verzorgt ?n van de aanwezigen het uitschenken.
Koffieschenkers dragen tijdens hun werk handschoenen
Koffie en thee worden geschonken in wegwerpbekers zonder houders.
Op aanwijzing van een co?dinator verplaatsen mensen zich uit hun rij naar een tafel of naar de uitgang, er wordt niet stilgestaan voor een praatje in het kerkgebouw.
Na het koffiedrinken werpt ieder de gebruikte beker in een vuilnisbak zonder deksel.
Mensen die niet blijven koffiedrinken verlaten de kerk wanneer zij in de zuidelijke zijbeuk staan, kosters begeleiden hun vertrek.

           

Andere ruimtes dan de kerkzaal
De consistorie wordt alleen gebruikt door de voorganger en dienstdoende ambtsdrager(s), de geluidsmedewerker kan hier komen om te helpen de loopmicrofoon te bevestigen.
Tijdens de verbouwing van De Schakel wordt de consistorie tijdens de dienst gebruikt door de nevendienst. De leidster van de nevendienst kan voor de dienst spullen klaarzetten zolang er daardoor niet meer dan zes personen tegelijk in de ruimte zijn en deze de 1,5m afstand in acht nemen.
De keuken is alleen toegankelijk voor ?n koster of ?n koffieschenker, wanneer zij tot het zelfde huishouden behoren mogen het ook twee personen zijn.
De Schakel is afgesloten, tenzij er nevendienst is en dan alleen voor de deelnemers daarvan toegankelijk.

 

Mensen van 70 jaar en ouder of mensen met een kwetsbare gezondheid.
Zolang het RIVM advies geldt om niet op bezoek te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder en bij mensen met een kwetsbare gezondheid op bezoek te gaan raden wij hen aan om de dienst op afstand te volgen.
Besluiten mensen uit deze groep de dienst wel bij te wonen dan krijgen zij zoveel mogelijk een hoekplaats (vanwege de ringleiding wel binnen het 'normale gebruiksvlak') en verlaten zij met voorrang het gebouw na de dienst.

 

Vergaderingen en gespreksgroepen

Kies een ruimte waar zonder enige moeite 1,5m tussen de deelnemers kan worden aangehouden. (Thuis vergaderen zal dus niet snel met meer dan drie personen kunnen ook wanneer er weer meer dan drie personen op bezoek mogen komen. In de consistorie is met het op afstand bijplaatsen ven een extra tafel ruimte voor een vergadering met maximaal 6 personen, zonder extra tafel voor 4 personen, deze moeten wel aftand tot de tafel houden, die is slechts 1,20m breed.

2.   Resultaten torenklimmen in 2019 (12-2019)

 

Wat betreft de torengelden gaf 2019 een wat teleurstellend resultaat te zien. De opbrengst nam de afgelopen jaren met gemiddeld  1000.- Euro per jaar toe, dit jaar echter een afname van ongeveer 3000.- Euro (dus 4000.- minder dan verwacht). De verkopen van Jelle, Bea en Sjaak gingen wel goed, ongeveer 1000.- meer dan vorig jaar. De afname van de torengelden had naar mijn idee verschillende oorzaken: veel te warme of regenachtige dagen, andersoortig gebruik van de kerk (expositie, begrafenissen, concert) verder moest er veel moeite gedaan worden om het rooster rond te krijgen en het lijkt er op dat de rek er bij een aantal (bejaarde) vrijwilligers inmiddels wel uit is. Maar eens over denken of en hoe het volgend jaar moet !!


Mocht u volgend jaar nog wat uurtjes vrij kunt maken als torenwachter m/v dan wordt dat zeer gewaardeerd. Je bent altijd met z'n twee? en maakt met heel veel gasten erg leuke gesprekjes. Er kan koffie en/of thee worden gezet en als in het voorjaar de koffiekeuken operationeel is kan er op dat gebied nog veel meer. U kunt zich opgeven bij Jan van Groenigen, tel. 313034. 


Bazaar 2019 (12-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo 's avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto ? 5.000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. GEWELDIG, het liep allemaal op rolletjes en dat is vooral te danken aan alle hulp, die we hebben gehad HEEL VEEL DANK DAARVOOR!!! Overdag waren er ook diverse raadspelletjes: de boodschappenmand ging naar Bart Bakker, Vliestraat, het aankoopbedrag van de boodschappen was  ? 30,65. De naam van de pop was Iris en is jammer genoeg niet geraden.
Na de bingo zijn de loten van de grote loterij getrokken. De hoofdprijs, een espressoapparaat, is gewonnen door Koos en Alide Zegers. De andere prijswinnaars maken we bekend in het kerkblad: de prijzen zijn al rondgebracht. Iedereen bedankt voor zijn inzet, op welke manier dan ook.  
Een groet van de bazaarcommissie en tot volgend jaar!!!Verslag Protestantse Startzondag


De startzondag van 6 oktober 2019 vond dit jaar plaats in Den Burg. De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen. En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis. Zo was er op de ochtend van 6 oktober geen adequaat vervoer voor de harp van Sterre Veldhuis, ondanks goede wil van meerdere mensen. Dus werd de harp, inderhaast vervoerd door firma Oosterhof, gaande de dienst binnen gedragen.

Het leek wel een bedachte actie en wat was het mooie muziek die daarna gespeeld werd! Na de dienst was er heerlijke taart en een uitwisseling van de drie gemeenten. Over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende seizoen. Bij de evaluatie heeft de commissie alvast bedacht dat we volgend jaar minder afhankelijk willen zijn derden. Dat gaat vast en zeker goed komen.  Namens de Startzondagcommissie, Wikke Huizing.

 

Kom meezingen in de cantorij

Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodie? zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden.

 

Bijzonder is dat er vele liturgische gezangen in staan waarbij de cantorij een mooie taak heeft om in beurtzang met voorganger en gemeente te gaan zingen. Een vorm die aanstekelijk en stimulerend werkt.

Iedere maandagavond zingen we als cantorij uit dit veelkleurige liedboek en ontdekken heel vaak verrassende dingen. We genieten ervan. Gemiddeld zo'n keer per maand zingen we tijdens de kerkdienst en  proberen zo de gemeente te stimuleren en te ondersteunen bij  het zingen van het onbekende - maar ook het bekende lied.

We nodigen u dan ook van harte uit om mee te komen zingen om zo nader kennis te maken met de vele liederen, in allerlei vormen, uit dit bijzondere liedboek.

We zingen een uur van 19.30 t/m 20.30 uur. Maandag 2 september is de eerste repetitie. Voorlopig in de Burghtkerk in de wintermaanden in De Poort en na Pasen weer in De Burght.   Dyo Wassink. 

 

Jaarlijkse lichtjesavond in De Burght 
'De Burghtkerk vaker openstellen voor belangstellenden'. Dat was ?n van de uitkomsten van de bezinningsavonden die bureau VIND afgelopen jaar organiseerde voor de gemeente.
In het zomerseizoen is de kerk al vaak open. En veel toeristen komen dan binnen om even rond te kijken, rustig te zitten of een kaarsje aan te steken. Van die laatste mogelijkheid wordt heel veel gebruik gemaakt. Dat bracht ons op het idee om een lichtjesavond te houden in de wintermaanden.
Begindecember willen we de kerk met kaarslicht verlichten en mensen vanaf de straat uitnodigen om binnen te komen en een kaarsje aan te steken. Voor wie of wat dan ook. Er zal een boek liggen om voorbeden in op te schrijven die we in de dienst van de volgende zondag mee kunnen nemen in het gebed van de gemeente. De lichtjesavond wordt aangekondigd via de Texelse media en u kunt natuurlijk vrienden en kennissen op de hoogte brengen.
De opmerking 'dat is me veel te roems'? is al gehoord. Kan zijn, maar het symbool van licht voor de aanwezigheid van God is al zo oud als de bijbel zelf. Het is een krachtig symbool dat iedereen begrijpt,  mensen die gewoonlijk niet naar de kerk gaan. En voor hen doen we dit in eerste instantie. In veel Protestantse kerken in Nederland worden zulke lichtjesavonden gehouden. Voor wie nieuwsgierig is: kijk eens op internet via Night of Light/Utrecht. Wie mee wil helpen kan zich altijd melden bij ondergetekenden.
Wikke Huizing, Hillie Oosterhof.
 

Voedselbank

Omdat de liturgiecommissie geregeld bij elkaar komt en er wordt ge?alueerd over het verloop van de kerkdiensten o.a. over de Dankdag van het afgelopen jaar waar etenswaar na afloop van de dienst was bestemd voor de voedselbank zijn we al pratend en nadenkend hierover het eens geworden of het niet mogelijk is om een vaste plek in de kerk te cre?ren waar we als gemeenteleden voedsel kunnen neerzetten voor de Voedselbank. Omdat het broodnodig is en we het ook als een taak van de kerk zien om hier aandacht aan te blijven geven.

Inmiddels heeft de kerkenraad hierin toegestemd. Waar we dankbaar voor zijn.

De liturgiecommissie.

 

STICHTING BROODNODIG OP TEXEL:  

 Wij danken de kerkenraad en de liturgiecommissie voor dit geweldige
  aanbod. De toename voor de Voedselbank is de afgelopen tijd
  met  meer dan 125% gestegen. En over heel Nederland is deze
  trend ook te zien, zodat de verdeling vanuit het distributiepunt ook
 steeds minder  is geworden. En het eind is nog lang niet in zicht.
 En denk nu niet, mij overkomt het niet, het kan iedereen overkomen.

 Wij zullen er voor zorgen dat achter in de kerk een vast
 plekje komt voor zo'n krat en zo'n busje, zodat u ook uw giften daarin kunt stoppen.

Uw giften zullen door Henk Keyser of  Dwight Penha na de dienst opgehaald worden.

Namens het bestuur, vrijwilligers en deelnemers willen wij u hartelijk danken.