* Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De liturgie voor de diensten kunt u vinden op de Zondagsbrief

Kom meezingen in de cantorij. (09-2023)
Dit jaar is het10 jaar geleden dat we begonnen zijn met zingen uit  het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we inmiddels geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. lees verder.......

Startzondag 1-10: Met de muziek mee (09-2023)

Op 1 oktober vieren we als protestantse kerken op het eiland onze gezamenlijke startzondag in Den Hoorn. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, samen zingen, genieten van mooie muziek en samenzijn. lees verder.....

 

Dankdag 2023 (09-2023)
Dankdag is het moment dat we binnen de Protestantse Kerk stil staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn.
Met het Tessels kerkblad van oktober komt weer de jaarlijks uitnodiging mee voor de Dankdag collecte.
In de Dankdagdienst van 5 november is de 2e collecte ook voor deze actie. In het kerkblad van oktober vindt u meer informatie.

Schoenendoosactie 2023 (09-2023)
“Tover een lach op het gezicht van een kind in nood. Daar word je zelf ook blij van!”
Deze woorden lazen we op de website www.schoenendoosactie.nl en we werden meteen weer enthousiast. Want ook dit jaar doet onze gemeente weer mee!
Dus bewaar de doos van uw nieuwe schoenen nog even en verzamel alvast kleurpotloden, washandjes, tennisballen en knuffeltjes. Samen kunnen we er weer een geslaagde actie van maken. Voelt u het enthousiasme ook al, of kent u deze actie van GAIN nog niet, neem dan ook eens een kijkje op de website. 

In onze gemeente duurt de actie de hele maand oktober. Dan zijn we iedere zondag in de kerk aanwezig om folders uit te delen, uitleg te geven over de actie en schoenendozen, geld en spullen in ontvangst te nemen. Maar ook voor die tijd vindt u de folders al in de kerk.

Vindt u het lastig om een schoenendoos mee te nemen nu we niet in onze eigen kerk terecht kunnen dan kunt u het ook bij ons thuis brengen of vragen of we het even bij u ophalen.  Succes ook voor de gemeenteleden die ons zo trouw steunen!
Alide Zegers – Vloedlijn 20 – 313355 / Tineke Ramaker – Vloedlijn 34 – 313866 / Anneke Visser – Maricoweg 17 – 0622289772

100 jarig bestaan CVO/Fontein (06-2023)
Misschien al even iets voor in de agenda.
Op 4 november is er een reünie vanwege het 100 jarig bestaan van de CVO/Fontein lees verder.....

Collecten bij de diensten (09-2023)
Zondag 27 aug.  Eil. Diaconaal Project, School in Namibië, leerboeken, schooluniformen etc. 
Zondag  3 sept.  Binnenlands Diaconaat.
Zondag 10 sept.  Diaconie  
Zondag 17 sept.  Kia: Myanmar: Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie. lees verder.......
Zondag  24 sept.  Vredescollecte. 
Zondag    1 okt.     Startzondag 
Zondag     8 okt.   Binnenlands Diaconaat.

 


 

 


Samen aan tafel
(08-2023)

Donderdag 15 juni was De Schakel goed gevuld met mensen voor een heerlijke maaltijd en gezellig gesprek. De deuren van de Schakel stonden open; zo was het niet te warm. En het nieuwe raam naar de Burgwal gaf licht en uitzicht. Met korte verhalen over pelgrimeren werd de uitstekend verzorgde 3-gangenmaaltijd omlijst. Er heerste zomerse vrolijkheid tijdens het delen. Toppunt vond ik persoonlijk het toetje van rabarber/aardbeienmoes met yoghurtroom van Texelse rabarber en aardbeien
😉. Iedereen hartelijk dank voor de voorbereidingen en de aanwezigheid!   Namens het hele ‘team’, Wikke Huizing

Zomerkerk
(09-2023)

In de maanden juli en augustus waren allerlei activiteiten in de kerken op Texel ondergebracht onder de noemer Zomerkerk. Het ging dan over openstellen van de kerken, tot Op Verhaal Komen, tot dinsdagavondconcerten. Ook de zelfstandige Touristen-en Urlaubseelsorge van respectievelijk het Bisdom Essen en de Evangelische Kirche waren er zijdelings mee verbonden. In TexelDitWeekend is per week in een kalender aangegeven wat er te doen of te beleven viel. Er zijn veel bezoekers op af gekomen en dat was natuurlijk ook de bedoeling. 'kerk naar buiten' heet dat.  Namens Zomerkerk, Wikke Huizing
 


Verslag Rügenreis
(07-2023)

Op Hemelvaartsdag vertrokken we met de boot van 8 uur naar onze partnergemeente te Bergen auf Rügen. Het werd een vlotte rit want op Hemelvaartsdag staat alle vrachtverkeer stil in Duitsland.
Het weerzien met oude bekenden was weer bijzonder hartelijk. We werden bij verschillende mensen ondergebracht en op vrijdag ging een ieder met zijn/haar "Gastgeber" op pad. Dat leverde op de gezamenlijke zaterdag veel verhalen op. Met de hele groep bezochten we de Kóingstuhl, een pas vernieuwd uitkijkpunt waar de Rugeners gratis naar toe mogen. Het is een hangbrug aan 1 piloon die mooi uitzicht geeft over een stuk van de Steilkuste, het klif van kalk en vuursteen. lees verder.......

Bloemschikken (05 2023)
Elke zondag staan er weer de mooiste bloemen creaties op de avondmaalstafel. En in de weken naar Pasen wordt daar nog een extra schepje bovenop gedaan. Op de bijgaande foto ziet u Nannie de Haas en Reinie Dijkshoorn het bloemstuk voor de Paasmorgen aan het samenstellen.
Naar beide dames en ook de anderen die regelmatig zo creatief zijn gaat hierbij onze hartelijke dank uit!!  Geweldig en wat maken jullie er een werk van!!

 

 

 

Texelse Voedselbank (03-2023)
Nog altijd bewijst de collectebus voor de Texelse Voedselbank, die achterin de kerk staat, zijn bestaansrecht. In het vierde kwartaal van 2022, is er € 166,76 in de bus gestopt.  In totaal zat er in 2022 € 642.65 in de bus. De Texelse Voedselbank is heel blij met alle donaties in deze dure tijden en ik wil u namens alle deelnemers en vrijwilligers van de Voedselbank dan ook weer heel hatelijke bedanken voor uw trouwe steun!!                   Mary Veltkamp.

Nieuw record voor schoenendoosactie (01-2023)
BARENDRECHT – De actie om een schoenendoos te vullen voor kinderen in Polen, heeft dit jaar meer dozen opgeleverd dan ooit. Een deel van de schoenendozen gaat naar Oekraďense kinderen. 
De actie wordt dit jaar voor de zeventiende keer gehouden. Vorig jaar kwamen er 940 dozen binnen. “Dat was toen een record. Dit jaar zijn het er 1344”, vertelt Paul Verkade. De dozen zijn vooral afkomstig van kerken en scholen. “Bij mij thuis staat elke dag wat op de stoep. Het hele jaar door. Gisteren stonden er vijf dozen. Heerlijk toch?”, zegt Maria Dramountanis uit Heerjansdam. lees verder.....

Gemeentegids 2022/2023
Voor het seizoen 2022/2023 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2022/2023

Opening tentoonstelling van 2 april (2022)

Op zaterdagmiddag 2 april van 13.30-16.00 hebben velen de tentoonstelling en de verbouwingen van De Burght en De Schakel bewonderd.
 ’s Ochtends was er een bijeenkomst met subsidiegevers, bouwers en andere betrokken bij de realisatie van deze projecten van onze gemeente.
 lees verder....


 

Tentoonstelling en Audiotour

    

 

Ondertussen is de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling In De Burght. De tentoonstelling geeft in het kort een overzicht van de religieuze ontwikkelingen op Texel en de rol van religie in de samenleving. Het kerkgebouw De Burght krijgt daarbij uiteraard ook de aandacht. Zo is er een stukje tufsteen te zien van het eerste stenen kerkje (dat binnen de huidige kerk had kunnen staan). Maar ook hebben we van Stichting Texels Museum de kopie van de acte waarin aan Texel stadsrechten werden verleend in dit gebouw te leen. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen wanneer de kerk is opengesteld ter bezichtiging.

De audiotour neemt je mee op een wandeling door het gebouw en verhaalt over verschillende onderdelen van het gebouw die u anders misschien niet had opgemerkt. Zoals de steen ter herinnering aan een jonge Britse drenkeling. En geeft ook informatie over opvallende onderdelen van het gebouw b.v. het orgel en de kroonluchters.


      (2021)
Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 60 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. lees verder......

Incasso's (2020)
Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen geven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt geďncasseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.............

Collectebonnen (2020)
Als u dit leest dan zijn er al weer een aantal kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!!  De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan 20 x €  0,50 = € 10,00, 20 x  € 1,00 = € 20,00 of 20 x € 1,50 = € 30,00.
U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.
Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring (2019)
Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit  welkom zijn in de kerk en dat "dankzij Gods genade"  hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van "als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen".
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat verlangens gedood kunnen worden?.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd en is naderhand door Erik v.d. Spek aangevuld.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden weggewerkt.
Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Een aanzienlijk deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

  

 

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Het ligt alweer een hele tijd achter ons maar in 2010 zijn alle leien van de Burght kerk vervangen. Voorwaar een hele klus!!
Men kon dit project sponsoren door een bedrag van € 25,- te storen. Daarvoor kreeg men een lei met certificaat en met het nummer van de lei die namens de gever op het dak is gelegd. En als men vijf leien of meer sponsorde dan werd een certificaat verstrekt en werden niet
alleen een nummer maar ook de naam van de sponsor op de leien gezet.
Namens de werkgroep "nieuwe leien"
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers van Texel kochten de eerste nieuwe leien van het kerkdak"