* Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De liturgie voor de diensten kunt u vinden op de Zondagsbrief

Gemeentegids 2022/2023
Voor het seizoen 2022/2023 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2022/2023

Collecten bij de diensten (3-2023)
2 Maart - 3e zondag 40 dagentijd - Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen.
19 Maart – 4e zondag 40 dagentijd -  is de collecte voor de Diaconie.                                               
26 Maart – 5e zondag 40 dagentijd - voor de St. Voedselbank Texel.
2 April (Palmpasen) is de collecte voor de St. Hulp Oost – Europa Texel.
   lees verder.......

Texelse Voedselbank (03-2023)
Nog altijd bewijst de collectebus voor de Texelse Voedselbank, die achterin de kerk staat, zijn bestaansrecht. In het vierde kwartaal van 2022, is er € 166,76 in de bus gestopt.  In totaal zat er in 2022 € 642.65 in de bus. De Texelse Voedselbank is heel blij met alle donaties in deze dure tijden en ik wil u namens alle deelnemers en vrijwilligers van de Voedselbank dan ook weer heel hatelijke bedanken voor uw trouwe steun!!                   Mary Veltkamp.

Praatcafé Schuttehoek en De Gollards (02-2023)
Het Praatcafé in De Gollards wordt om de beurt verzorgd door de zes dienstdoende predikanten van het eiland. Voor februari is de datum donderdag 9 februari . Dan is ds. Evert van Leersum aan de beurt. En op donderdag 2 maart ds. Geertje de Vries. Het Praatcafé begint om 10.30 uur, afdeling Ceres, bovenste verdieping. Bij elke bijeenkomst is ook een ouderling aanwezig.
In de Schuttehoek is er op dinsdag 21 februari weer een Praatcafé, aanvang 15 uur, bovenste verdieping. Dit o.l.v. ds. Wikke Huizing en Roelie Struick.


 

 

 

 

Zin in Film (02-2023)
Deze wintermaanden zijn zeer geschikt om samen een film te kijken en te bespreken. Donderdag 23 februari is het zover. Er zijn verschillende mooie films beschikbaar. De uiteindelijke keuze zet ik t.z.t. op de Zondagsbrief. Aanvang half acht, in De Schakel.
Wikke Huizing

Bijbelvertaalkring/bijbelkring (02-2023)
Het wordt de hoogste tijd om weer eens met elkaar rond de tafel te zitten en het Boek op te slaan.

Om verrassende kanten van een Bijbelverhaal te ontdekken en met elkaar (geloofs)ervaringen uit te wisselen. De koffie staat klaar op donderdag 16 februari,  20.00 uur, in De Schakel. Gespreksleider: ds. Wikke Huizing.

Nieuw record voor schoenendoosactie (01-2023)
BARENDRECHT – De actie om een schoenendoos te vullen voor kinderen in Polen, heeft dit jaar meer dozen opgeleverd dan ooit. Een deel van de schoenendozen gaat naar Oekraïense kinderen. 
De actie wordt dit jaar voor de zeventiende keer gehouden. Vorig jaar kwamen er 940 dozen binnen. “Dat was toen een record. Dit jaar zijn het er 1344”, vertelt Paul Verkade. De dozen zijn vooral afkomstig van kerken en scholen. “Bij mij thuis staat elke dag wat op de stoep. Het hele jaar door. Gisteren stonden er vijf dozen. Heerlijk toch?”, zegt Maria Dramountanis uit Heerjansdam. lees verder......

Bazaar 2022 in Burcht kerk (12-2022)
Wat was het fijn dat we weer een bazaar konden houden dit jaar. Het was misschien niet zo druk dan andere jaren, maar wel heel gezellig, we hebben weer zoveel mensen gezien en gesproken, en dat alleen is al geweldig die saamhorigheid.
De olie bollen lieten zich ook weer goed smaken, dn dit jaar met de levering en hulp van Mark Prins bedankt.
Ook de Bingo ‘s avonds was aardig bezocht en erg gezellig.
We hebben een prachtig bedrag van netto 4000 euro, over kunnen maken !!!!
GEWELDIG en dat is vooral te danken aan alle hulp die we hebben gehad. Het liep allemaal op rolletjes en dat kwam door iedereen die mee geholpen heeft.    HEEL VEEL DANK DAAR VOOR !!!
Na de bingo zijn de loten van de grote loterij getrokken door Marjan Nicolay onze voorzitter.

De prijzen zijn al rondgebracht.  

Iedereen bedankt voor zijn inzet op welke manier dan ook het was weer geweldig.
Een groet van de bazaar commissie en tot volgend jaar !!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoenendoosactie 2022. (12-11-2022)
Even nog de juiste uitslag de gehouden schoenendoosactie 2022.
Wat een ongelofelijke opbrengst, 66 dozen hebben we kunnen versturen en allemaal gesponsord. We hebben ze inmiddels afgeleverd in Den Helder. Groeten van Anneke, Alide en Tineke.  meer foto's zien..............

Hierbij een berichje van het Verwerkingscentrum. De stand na week 1.
Week 1 zit er alweer op.  Deze week hebben we 3774 schoenendozen gecontroleerd. In de komende weken moet er nog veel gedaan worden om ons doel van 13.000 schoenendozen voor Sierra Leone te halen.

Van eiland naar eiland. (10-2022)
Bezoek Partnergemeente Bergen op Rügen

Uit Rügen kregen we bericht dat ook dit jaar een groepje mensen naar Texel komt. Van 13 tot 17 oktober. Het plan is om zondag 16 oktober in de dienst te zijn. Tijdens deze dienst vieren ze het Avondmaal mee.
Het is inmiddels 30 jaar geleden dat de eerste reis werd ondernomen.Terugkijkend realiseren we ons dat er veel gebeurd is in die jaren. In elk geval is er een hechte vriendschap ontstaan.

We verheugen ons op hun bezoek en ontvangen ze met liefde.

Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma.


Startzondag 2 oktober 2022 (9-2022)
Het is een mooie traditie geworden om de startzondag met de drie Protestantse Gemeenten van Texel gezamenlijk te vieren. Dit jaar is dat op zondag 2 oktober. En opnieuw in onze kerk, De Burght, omdat we daar de meeste ruimte hebben om afstand te houden i.v.m. het nog steeds rondgaande coronavirus. lees verder......    De startzondag commissie 

Afscheid van een mooie Texelse tijd! (07-2022)

Bij deze wil ik u laten weten dat mijn tijd als kerkelijk werker er alweer bijna op zit in Den Burg. Per 1 September ga ik beginnen in de Protestantse Gemeente in Purmerend als kerkelijk werker.
Ik werk nog tot en met de eerste week van augustus en per 10 augustus gaat mijn vakantie in t/m 31 augustus.  lees verder.......

 


 

Opening tentoonstelling van 2 april (04-2022)

Op zaterdagmiddag 2 april van 13.30-16.00 hebben velen de tentoonstelling en de verbouwingen van De Burght en De Schakel bewonderd.
 ’s Ochtends was er een bijeenkomst met subsidiegevers, bouwers en andere betrokken bij de realisatie van deze projecten van onze gemeente.
 lees verder....


Kerstnachtdienst en kerstochend 2021

De kerstnachtdienst op vrijdag 24 december om 15.30 uur was bedoeld voor alle dorpelingen die een kerstnachtdienst wilden bijwonen. Voor 17.00 uur zou iedereen uit de kerk moeten zijn. Dit is onze uitleg van de rijksregels met betrekking tot de Corona-maatregelen. Winkels die om 17 uur moeten sluiten?

Kerstnachtdienst 15.30 uur 2021 De Burght: voorzangers en blazers 

Zo kunnen we in januari 2022 al lezende en kijkende deze mooie beelden nog een keer tot ons nemen.
Dank aan de geluids- en beeldmensen.
 

Kwintet met Wikke op Trom kerstochtend 2021

 


Terugblik en Inloop
(01-2022)


Terugblikken doe je in deze tijd met elkaar. Op mooie en minder mooie dingen, die afgelopen jaar plaats hebben gevonden. Graag wil ik terugblikken op onze laatste activiteit, de Inloop.

In de Adventstijd hebben we met elkaar nog 3 woensdagen in december een Open Inloop kunnen doen.
  Jessica Heetebrij
 

lees verder in het kerkblad van januari

 

 

    

 

 Tentoonstelling en Audiotour
Ondertussen is de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling In De Burght. De tentoonstelling geeft in het kort een overzicht van de religieuze ontwikkelingen op Texel en de rol van religie in de samenleving. Het kerkgebouw De Burght krijgt daarbij uiteraard ook de aandacht. Zo is er een stukje tufsteen te zien van het eerste stenen kerkje (dat binnen de huidige kerk had kunnen staan). Maar ook hebben we van Stichting Texels Museum de kopie van de acte waarin aan Texel stadsrechten werden verleend in dit gebouw te leen. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen wanneer de kerk is opengesteld ter bezichtiging.

De audiotour neemt je mee op een wandeling door het gebouw en verhaalt over verschillende onderdelen van het gebouw die u anders misschien niet had opgemerkt. Zoals de steen ter herinnering aan een jonge Britse drenkeling. En geeft ook informatie over opvallende onderdelen van het gebouw b.v. het orgel en de kroonluchters.

Zomerkerk (07-2021)
In goed overleg is er besloten om de geplande activiteiten voor Zomerkerk niet door te laten gaan. Gezien de omstandigheden is het ondoenlijk ze veilig te organiseren. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar.
Op www.pkn.nl/corona vindt u alle adviezen en richtlijnen, met alle mogelijkheden en beperkingen, die de PKN heeft opgesteld.      (01-2021)
Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 60 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. lees verder......


Liturgisch bloemschikken in de lijdenstijd  (03-2021) 


Op de avondmaalstafel in De Burght staat de komende weken een telkens veranderend bloemstuk. De basis blijft hetzelfde maar krijgt iedere week een ander accent. De bloemschikking komt vanuit de landelijke PKN. Ank van Putten heeft deze voor onze gemeente gemaakt. 

De liturgiewerkgroep.

 

 

Incasso's (06-2020)
Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen geven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt geïncasseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.............

Collectebonnen (08-2020)
Als u dit leest dan zijn er al weer een aantal kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!!  De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan 20 x €  0,50 = € 10,00, 20 x  € 1,00 = € 20,00 of 20 x € 1,50 = € 30,00.
U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.
Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodieën zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring (03-2019)
Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit  welkom zijn in de kerk en dat "dankzij Gods genade"  hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van "als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen".
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat verlangens gedood kunnen worden?.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
Een aanzienlijk deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, één van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

  

 

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Het ligt alweer een hele tijd achter ons maar in 2010 zijn alle leien van de Burght kerk vervangen. Voorwaar een hele klus!!
Men kon dit project sponsoren door een bedrag van € 25,- te storen. Daarvoor kreeg men een lei met certificaat en met het nummer van de lei die namens de gever op het dak is gelegd. En als men vijf leien of meer sponsorde dan werd een certificaat verstrekt en werden niet
alleen een nummer maar ook de naam van de sponsor op de leien gezet.
Namens de werkgroep "nieuwe leien"
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers van Texel kochten de eerste nieuwe leien van het kerkdak"
         

Wandelen op woensdagmiddag met de predikant 
Als de kerkklok op woensdagmiddag half twee slaat, start ik met een
wandeling rond Den Burg. Bijna iedere woensdag (zie ïn de Agenda voor het overzicht) behalve bij Code Oranje. Zelden loop ik alleen. Dat is de bedoeling: iedereen kan mee. Al wandelend, in gemiddeld tempo, hebben we het over van alles en genieten van landschap, beweging en goed gezelschap.  ds. Wikke Huizing