Welkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De liturgie voor de diensten kunt u vinden op de Zondagsbrief

19/12: In de nieuwe lockdown periode zijn de diensten helaas niet meer toegankelijk voor bezoekers om zoveel als mogelijke besmettingen te voorkomen. De diensten worden nog wel gehouden op de aangegeven tijdstippen maar zijn alleen via www.kerkdienstgemist.nl te volgen.

Agenda
Vanwege de onzekerheid over de duur van de Lockdown plan ik even geen activiteiten in januari. Heel vervelend maar het is n? vervelender om dingen af te moeten zeggen. Dus daarom in het februarinummer meer hierover.
Wat w? kan is met z?n twee?, of drie?, wandelen. Dat kan in elk tempo. Op dat gebied zal ik dan ook initiatieven nemen. Wilt u een pastoraal ommetje maken, schroom dan niet te bellen (365850). ds. Wikke Huizing

Coronamaatregelen. (14-11-2021)
De verslechterde situatie heeft tot nieuwe beschermingsmaatregelen geleid. Het moderamen heeft besproken hoe hier mee om te gaan en is tot de volgende conclusie gekomen:
1. 1,5m is terug; dus weer drie stoelen vrijlaten tussen mensen die niet op hetzelfde adres wonen.
2. mondkapje op in De Burght en De Schakel, zolang je niet zit.
3. weer maximaal 4 mensen aan een tafel tijdens het koffiedrinken om de 1,5m mogelijk te maken.
4. voor oefenen van cantorij en andere koren en bijeenkomsten, anders dan voor geloof of levensovertuiging  coronatoegangsbewijs (app of op papier) controleren (mondkapjes zijn dan niet verplicht).
5. bij vergaderingen enzovoorts, opstelling op 1,5m.
6. we gaan door met registreren en aanmelden is weer verplicht voor dienst waar veel belangstelling voor zal zijn.

Aanmelden voor de kerkdienst.
U kunt zich aanmelden bij Mary Veltkamp per e-mail:
maryveltkamp@texel.com   of op vrijdagavond  tussen 19.30 uur en 20.30 uur per telefoon: 0222-313600, dan hoeft u zich bij het binnengaan van de kerk niet meer te laten registreren.
De diensten zijn ook live te volgen of op een later tijdstip te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl

Gemeentegids 2021/2022
Voor het seizoen 2021/2022 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2021/2022

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ?Geef vandaag voor de kerk van morgen?. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financi?e bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Bij de diensten (01-2022)
Op 9 januari is de collecte bestemd voor de Stichting Hulp Oost Europa, 16 januari voor de diaconie. De collecte van 30 januari is bestemd voor de Lepra zending, door de lockdown konden veel pati?ten niet naar het ziekenhuis komen. Gevolg: geen wondverzorging en medicatie. De leprazorgerswerkers maken nu een inhaalslag en verzetten veel werk.
Hun leprapati?ten hebben hulp nodig!!!
    6 februari is de collecte voor de Diaconie.

Namens de diaconie wensen wij u een goed en vooral gezond 2022 toe, 
Bea Aalders en Anke van Harten.

Kerstnachtdienst en kerstochend 2021


De kerstnachtdienst op vrijdag 24 december om 15.30 uur was bedoeld voor alle dorpelingen die een kerstnachtdienst wilden bijwonen. Voor 17.00 uur zou iedereen uit de kerk moeten zijn. Dit is onze uitleg van de rijksregels met betrekking tot de Corona-maatregelen. Winkels die om 17 uur moeten sluiten?

Kerstnachtdienst 15.30 uur 2021 De Burght: voorzangers en blazers
 

Zo kunnen we in januari 2022 al lezende en kijkende deze mooie beelden nog een keer tot ons nemen.
Dank aan de geluids- en beeldmensen.
 

Kwintet met Wikke op Trom kerstochtend 2021


Terugblik en Inloop
(01-2022)


Terugblikken doe je in deze tijd met elkaar. Op mooie en minder mooie dingen, die afgelopen jaar plaats hebben gevonden. Graag wil ik terugblikken op onze laatste activiteit, de Inloop.

In de Adventstijd hebben we met elkaar nog 3 woensdagen in december een Open Inloop kunnen doen.
  Jessica Heetebrij
 

lees verder in het kerkblad van januari

 

Schoenendoosactie 2021-2022 (12-2021)
Schoenendoosactie. We kunnen onze dozen versturen, 104 dozen en allemaal gesponsord.
Wat een prachtig gezicht, al die vrolijk versierde goed gevulde  schoenendozen, die wij hebben ontvangen voor de actie.
Daar worden wij en natuurlijk ook alle kinderen die zo?n doos mogen ontvangen weer ontzettend blij van. lees verder......

Wandelen met de predikant (11-2021)
Vanaf woensdag .................. sta ik elke woensdag om 13.30 uur bij de ingang van de Burght. We praten over alles en nog wat. U bent van harte welkom om mee te wandelen. 

Geloofsgesprekskring 18 november (11- 2021)
Afgelopen 14 oktober was er voor de eerste keer, na lange tijd, weer een geloofsgesprekskring in De Schakel. Aan de hand van het verhaal over de Emma'sgangers spraken we over eigen levensverhalen. Over toekomst en als die in duigen valt. En wat betekent het als "je hart brandt' zoals de Emma'sgangers voelden?
Het gesprek gaat verder op donderdag 18 november. Ook weer om 14 uur. U kunt gewoon aanschuiven. Er is thee en koffie en het is goed toeven in de verbouwde Schakel.  Ds. Wikke Huizing

Zin in Film 2 december  (11-2021)

Donderdagavond 2 december is er opnieuw een film in De Schakel te zien. De film "Call me by your name" gaat over een jongeman die zijn seksualiteit ontdekt en ook over hoe ouders daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Het verhaal speelt zich grotendeels af in het prachtige Toscane.
Om half acht bent u welkom. Na de film praten we met koffie na over wat we gezien hebben. 
Ds. Wikke Huizing

GAAT HELAAS NIET DOOR
 

Schoenendoosactie 2021-2022 (10-2021)
Helpt U weer mee? De actie loopt van 3 oktober tot en met dankdag. Samen  willen wij weer 45.000 kinderen blij maken met een mooie versierde schoenendoos vol met schoolspullen, hygi?e producten, speelgoed en een knuffel. Kinderen die het moeilijk hebben. lees verder.......

Het seizoen kan weer beginnen! (10-2-21)

Hoe fijn is het dat we weer kunnen beginnen met groepen bij elkaar te komen en het bezoeken van kerkdiensten waarin weer meer mensen toegelaten kunnen worden.

We hebben met de pastoraat groep (predikant, ouderlingen, pastoraal werker, contactpersonen en diakenen) de aftrap gehad op 15 september waarin het goed en inspirerend was om elkaar weer te ontmoeten.
 Voor de komende tijd zou ik nog wat activiteiten op de agenda willen zetten:
28 oktober ? middag over Levens Kunst. (14.00u-16.00u)
Een werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan over Levenskunst aan de hand van een tekst.
Wil je hieraan mee doen geef je dan op voor 25 oktober bij  jessicaheetebrij@zonnet.nl

      Een levende Adventskalender voor de maand december.
In de adventstijd elke dag (of verschillende dagen) op de ochtend plekken aanbieden waar je terecht kan voor een goed gesprek en een kop koffie/thee.
Voel je hiervoor en wil je zelf een plek bieden in die tijd dan kan je dat opgeven bij jessicaheetebrij@zonnet.nl met datum waarop je beschikbaar bent om dit aan te bieden.
Later kunnen we dat in kaart brengen.
Verder zijn we in gesprek met verschillende mensen om een inloop met koffie /thee en warme lunch aan te bieden voor (een) vast(e) moment(en) in de maand. Hou het in de gaten u leest er vast meer over in een volgend kerkblad.

Ik ben zelf momenteel bezig met een cursus om rouwdiensten te (bege)leiden.
Het is een cursus die aangeboden wordt door de PKN en ik mocht deze volgen van de kerkraad in Den Burg waar ik erg blij mee ben.
Het is wel ver (Hoogeveen) maar inspirerend en goed.
Het houdt in dat ik (mocht daar een vraag naar zijn) een uitvaart kan leiden in de toekomst.
Daarmee bezig zijnde kom ik tal van mooie verhalen en gedichten tegen.
Het gedicht van Hebben en zijn sprak me aan, ook om te delen.
Heel bekend maar toch juist in deze tijd (van polarisatie in de samenleving en politiek) zo waar!
Jessica Heetebrij, Pastoraal werker Den Burg (en Oosterend).

Startzondag PKN 3 oktober   'Van U is de toekomst' (09-2021)
De toekomst is altijd open, wat het heden ons ook brengt. En welke bedreigingen we ook zien. En de toekomst is van de Eeuwige, zoals ook de tijd van God is, die zegt: "Ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid".
In dat "vooruit-zicht" komen we als drie Protestantse gemeenten van Texel bijeen voor de Startzondag op 3 oktober. lees verder.......

 

 

    

 

 Tentoonstelling en Audiotour
Ondertussen is de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling In De Burght. De tentoonstelling geeft in het kort een overzicht van de religieuze ontwikkelingen op Texel en de rol van religie in de samenleving. Het kerkgebouw De Burght krijgt daarbij uiteraard ook de aandacht. Zo is er een stukje tufsteen te zien van het eerste stenen kerkje (dat binnen de huidige kerk had kunnen staan). Maar ook hebben we van Stichting Texels Museum de kopie van de acte waarin aan Texel stadsrechten werden verleend in dit gebouw te leen. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen wanneer de kerk is opengesteld ter bezichtiging.

De audiotour neemt je mee op een wandeling door het gebouw en verhaalt over verschillende onderdelen van het gebouw die u anders misschien niet had opgemerkt. Zoals de steen ter herinnering aan een jonge Britse drenkeling. En geeft ook informatie over opvallende onderdelen van het gebouw b.v. het orgel en de kroonluchters.

Zomerkerk (07-2021)
In goed overleg is er besloten om de geplande activiteiten voor Zomerkerk niet door te laten gaan. Gezien de omstandigheden is het ondoenlijk ze veilig te organiseren. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar.
Op www.pkn.nl/corona vindt u alle adviezen en richtlijnen, met alle mogelijkheden en beperkingen, die de PKN heeft opgesteld.

 

'De galm van Sint Sixtus' (21-05-2021)
Senior archeoloog Drs. M.H.Bartels heeft een uitgebreid en zeer leesbaar naslagwerk samengesteld waarin de (archeologische) geschiedenis van de Burght is beschreven vanaf de 10e eeuw tot heden. lees verder....

Er zijn nog enkele papieren naslagwerken beschikbaar  mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
 


      (01-2021)
Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 60 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. lees verder......


Liturgisch bloemschikken in de lijdenstijd  (03-2021) 


Op de avondmaalstafel in De Burght staat de komende weken een telkens veranderend bloemstuk. De basis blijft hetzelfde maar krijgt iedere week een ander accent. De bloemschikking komt vanuit de landelijke PKN. Ank van Putten heeft deze voor onze gemeente gemaakt. 

De liturgiewerkgroep.

 

 

Hoe kun je nabij zijn met afstand? (11-2020)
Telkens stellen we ons en elkaar opnieuw deze vraag nu we weer in een gedeeltelijke lockdown zijn beland en ons moeten beperken in reizen en elkaar ook minder live ontmoeten en begroeten.
Wel hebben we onze wegen online gevonden, maar voor diegene, die dit niet tot de beschikking heeft is het nog stiller geworden.
We sturen kaarten aan diegene, die ziek is of op een andere manier aandacht nodig heeft. Ook bellen we de ander misschien wat vaker. Maar het live contact, zoals we dat gewend zijn, is helaas op dit ogenblik weer zeer beperkt.   lees verder.......

Van eiland naar eiland, van Texel naar Rügen. (09-2020)
Op de Vredeszondag, de dag dat wij op Rügen zouden zijn, hebben we elkaar, als Rügengroep, toch "ontmoet". We zijn op de fiets gegaan en zagen elkaar in kleine groepjes op drie verschillende adressen, herkenbaar aan de blauwe vlag.

Ondertussen kwam de Texel-Gruppe op Rügen ook bij elkaar. Zij maakten een wandeling, zoals dat ook gebeurt als we samen zijn, en picknickten samen. Dankzij een gezamenlijke app konden we foto‘s wisselen. Al met al een mooie zonnige middag met goede gesprekken en herinneringen. Nabij of ver, we zijn verbonden!
Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma.

Incasso's (06-2020)
Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen geven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt ge?casseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.............

Collectebonnen (08-2020)
Als u dit leest dan zijn er al weer een aantal kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!!  De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan 20 x ? 0,50 = ? 10,00, 20 x ? 1,00 = ? 20,00 of 20 x ? 1,50 = ? 30,00.
U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.
Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)              
De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg.
De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen.
En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis.  lees verder......


Bazaar 2019 (11-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo 's avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto ? 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. lees verder......

 

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodie? zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  ? 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost ? 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

 foto: Wilde Ganzen


Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring
(03-2019)

Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit w? welkom zijn in de kerk en dat "dankzij Gods genade"  hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van "als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen".
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat verlangens gedood kunnen worden?.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
een aanzienlijk deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, ?n van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

  

 

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Het ligt alweer een hele tijd achter ons maar in 2010 zijn alle leien van de Burght kerk vervangen. Voorwaar een hele klus!!
Men kon dit project sponsoren door een bedrag van ? 25,- te storen. Daarvoor kreeg men een lei met certificaat en met het nummer van de lei die namens de gever op het dak is gelegd. En als men vijf leien of meer sponsorde dan werd een certificaat verstrekt en werden niet
alleen een nummer maar ook de naam van de sponsor op de leien gezet.
Namens de werkgroep "nieuwe leien"
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers van Texel kochten de eerste nieuwe leien van het kerkdak"