elkom op de site van Protestantse Gemeente te Den Burg

De liturgie voor de diensten kunt u vinden op de Zondagsbrief

Veranderingen in de coronaregels. (07 2021)
Het aantal mensen in Nederland, dat is gevaccineerd, is inmiddels zo hard is gegroeid, dat de coronaregels weer wat zijn versoepeld. Voor de kerk betekent het dat we nu met 60 mensen plus medewerkers, in de diensten aanwezig mogen zijn en dat zingen is toegestaan én dat we na de dienst koffie met elkaar mogen drinken. Dit laatste wel onder de basisregels: Een vaste zitplek aan een tafel op 1,5 mtr, is verplicht, zelfbediening is niet toegestaan en het dragen van een mondkapje tijdens het lopen door de kerk, is ook verplicht.  

Aanmelden voor de kerkdienst.
U kunt zich aanmelden bij Mary Veltkamp per e-mail:
maryveltkamp@texel.com   of op vrijdagavond  tussen 19.30 uur en 20.30 uur per telefoon: 0222-313600, dan hoeft u zich bij het binnengaan van de kerk niet meer te laten registreren.
De diensten zijn ook live te volgen of op een later tijdstip te bekijken via
www.kerkdienstgemist.nl

Bezoeken “Zilveren Camera” in De Burght met napraten in De Schakel. (09-2021)
Dinsdag 14 september en woensdag 22 september.
Tijd: Aanvang 10 uur, tot ca. 12 uur.
Op de foto ziet u de opening van de fototentoonstelling “Zilveren Camera 2021” in onze kerk. Het lint werd doorgeknipt door de voorzitter van TexelCultuurEiland, die de tentoonstelling hier naartoe haalde.
Een unieke gelegenheid om met elkaar bijzondere foto’s uit het nieuws van afgelopen jaar te bekijken en met elkaar na te praten over wat we gezien hebben. Twee keer wil ik dat graag met u doen; dinsdag 14 september en woensdag 22 september, in de ochtend. De tentoonstelling is open vanaf 10 uur. Na ca. een uur gaan we dan naar de Schakel om onder het genot van koffie en koek te delen wat we gezien hebben en wat er indruk op ons maakte. Uit de Texelse Courabt: “De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentairefotografie in Nederland.  De expositie kent tien categorieën waaronder regio, internationaal, documentaire, politiek, sport, cultuur en natuur & wetenschap. Op veel foto’s is de impact van corona vastgelegd. Fotografen werkten als gevolg van de pandemie noodgedwongen met letterlijk meer afstand tot hun onderwerpen, wat bijzondere beelden opleverde.” De bezichtiging van de foto’s kost 5 euro.
Het is handig als u zich bij mij opgeeft. Dan heb ik een beetje een idee. Mocht u ad hoc willen aansluiten, dan kan dat altijd.
ds. Wikke Huizing, tel. 06-10872089.

Zilveren Camera (08-2021)
In de Burghtkerk in Den Burg heeft Werner Rauwerdink, secretaris van de stichting Zilveren Camera, zaterdag 14 augustus de reizende expositie van foto‘s voor de Zilveren Camera geopend. 


De expositie is naar Texel gehaald door de Stichting Texel Cultuur Eiland (TCE) en bevat meer dan tweehonderd foto‘s van Nederlandse beroepsfotografen, waaronder die van de overallwinnaar Kees van de Veen. Dat is een indrukwekkende reeks over de lijdensweg en het uiteindelijke overlijden van een coronapatiënt.

lees verder........

Met dank aan de Texelse Courant/ foto: Gerard Timmerman

Startzondag PKN 3 oktober   “Van U is de toekomst” (09-2021)
De toekomst is altijd open, wat het heden ons ook brengt. En welke bedreigingen we ook zien. En de toekomst is van de Eeuwige, zoals ook de tijd van God is, die zegt: “Ik bén….van eeuwigheid tot eeuwigheid”.
In dat ‘vooruit-zicht’ komen we als drie Protestantse gemeenten van Texel bijeen voor de Startzondag op 3 oktober. lees verder.......

Diaconale collecten bij de diensten (09-2021)
Zondag 5 september was de diaconale collecte bestemd voor Kerk en Minima en op 12 september is deze voor de St. Hulp Oost Europa.
De collecte voor Haïti heeft € 679,70 opgebracht, dit bedrag is door de Diaconie verdubbeld naar € 1349,40, afgerond naar € 1350,00.
19 september is het de Vredeszondag, het doel van deze collecte wordt door de Raad van Kerken bekend gemaakt.
Namens de Diaconie, Anke van Harten.

Wandelen met de predikant (09-2021)
Vanaf woensdag 8 september sta ik elke woensdag om 13.30 uur bij de ingang van de Burght. We praten over alles en nog wat.
U bent van harte welkom om mee te wandelen. 

Torenbeklimmen. (0892021)Op maandag en zaterdag zijn Jelle en Bea Wiersma onze torenwachters als zij geen zomermarkt verkoop hebben aan de Pontweg. Op woensdag doen gemeenteleden dit, wat met veel plezier gedaan wordt. Het uitzicht op onze toren is mooi en lokt veel mensen aan om naar boven te gaan. lees verder......

 

 

    

 

 Tentoonstelling en Audiotour
Ondertussen is de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling In De Burght. De tentoonstelling geeft in het kort een overzicht van de religieuze ontwikkelingen op Texel en de rol van religie in de samenleving. Het kerkgebouw De Burght krijgt daarbij uiteraard ook de aandacht. Zo is er een stukje tufsteen te zien van het eerste stenen kerkje (dat binnen de huidige kerk had kunnen staan). Maar ook hebben we van Stichting Texels Museum de kopie van de acte waarin aan Texel stadsrechten werden verleend in dit gebouw te leen. Deze tentoonstelling is gratis te bezichtigen wanneer de kerk is opengesteld ter bezichtiging.

De audiotour neemt je mee op een wandeling door het gebouw en verhaalt over verschillende onderdelen van het gebouw die u anders misschien niet had opgemerkt. Zoals de steen ter herinnering aan een jonge Britse drenkeling. En geeft ook informatie over opvallende onderdelen van het gebouw b.v. het orgel en de kroonluchters.

Zomerkerk (07-2021)
In goed overleg is er besloten om de geplande activiteiten voor Zomerkerk niet door te laten gaan. Gezien de omstandigheden is het ondoenlijk ze veilig te organiseren. Het programma wordt verplaatst naar volgend jaar.
Op www.pkn.nl/corona vindt u alle adviezen en richtlijnen, met alle mogelijkheden en beperkingen, die de PKN heeft opgesteld.

'De galm van Sint Sixtus' (21-05-2021)
Senior archeoloog Drs. M.H.Bartels heeft een uitgebreid en zeer leesbaar naslagwerk samengesteld waarin de (archeologische) geschiedenis van de Burght is beschreven vanaf de 10e eeuw tot heden. lees verder....

Er zijn nog enkele papieren naslagwerken beschikbaar  mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
 


      (01-2021)
Steeds meer mensen weten de uitzendingen van onze kerkdiensten te vinden. In de tijd dat we nog met 30 mensen de dienst mochten bijwonen werd dezelfde dienst vanaf ongeveer 60 adressen gevolgd en vanaf een vergelijkbaar aantal adressen later bekeken. Het is fijn dat de diensten zo toch door een grote groep mensen kunnen worden mee gevierd. lees verder......


Liturgisch bloemschikken in de lijdenstijd  (03-2021) 


Op de avondmaalstafel in De Burght staat de komende weken een telkens veranderend bloemstuk. De basis blijft hetzelfde maar krijgt iedere week een ander accent. De bloemschikking komt vanuit de landelijke PKN. Ank van Putten heeft deze voor onze gemeente gemaakt. 

De liturgiewerkgroep.

 

 

Hoe kun je nabij zijn met afstand? (11-2020)
Telkens stellen we ons en elkaar opnieuw deze vraag nu we weer in een gedeeltelijke lockdown zijn beland en ons moeten beperken in reizen en elkaar ook minder live ontmoeten en begroeten.
Wel hebben we onze wegen online gevonden, maar voor diegene, die dit niet tot de beschikking heeft is het nog stiller geworden.
We sturen kaarten aan diegene, die ziek is of op een andere manier aandacht nodig heeft. Ook bellen we de ander misschien wat vaker. Maar het live contact, zoals we dat gewend zijn, is helaas op dit ogenblik weer zeer beperkt.   lees verder.......

Van eiland naar eiland, van Texel naar Rügen. (09-2020)
Op de Vredeszondag, de dag dat wij op Rügen zouden zijn, hebben we elkaar, als Rügengroep, toch "ontmoet". We zijn op de fiets gegaan en zagen elkaar in kleine groepjes op drie verschillende adressen, herkenbaar aan de blauwe vlag.

Ondertussen kwam de Texel-Gruppe op Rügen ook bij elkaar. Zij maakten een wandeling, zoals dat ook gebeurt als we samen zijn, en picknickten samen. Dankzij een gezamenlijke app konden we foto‘s wisselen. Al met al een mooie zonnige middag met goede gesprekken en herinneringen. Nabij of ver, we zijn verbonden!
Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma.

Incasso's (06-2020)
Een punt van aandacht is het laten incasseren van uw vrijwillige bijdrage. Tijdens de actie Kerkbalans heeft u op het Toezeggingsformulier aan kunnen geven of u de vrijwillige bijdrage door ons wil laten incasseren. Dat is makkelijk voor u want u hebt er geen omkijken meer naar. Nu komt het echter voor dat er gemeenteleden zijn die het toegezegde bedrag toch zelf over maken en als er dan 'gewoon' wordt ge?casseerd dan wordt er twee keer een bijdrage gegeven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uiteraard stort de penningmeester het teveel betaalde bedrag weer terug maar toch.............

Collectebonnen (08-2020)
Als u dit leest dan zijn er al weer een aantal kerkdiensten in de Burght geweest. Na afloop van de dienst wordt u verzocht om de kerkzaal te verlaten via de zijdeuren. Daar staan ook de collectezakken waar u uw bijdrage in kunt deponeren omdat er niet gecollecteerd wordt tijdens de dienst. Dat mag met contact geld maar collectebonnen zijn ook zeer welkom!!  De bonnen zijn leverbaar per 20 stuks op een vel en kosten dan 20 x ? 0,50 = ? 10,00, 20 x ? 1,00 = ? 20,00 of 20 x ? 1,50 = ? 30,00.
U kunt ze bestellen door een bedrag over te maken op rek. nummer NL62RABO 0122 0417 02 t.n.v. PKN gemeente Den Burg.
Een groot voordeel van collectebonnen in deze tijd is dat u geen 'vies' contant geld hoeft aan te raken maar uw eigen papieren bonnen kunt gebruiken. Wel zo veilig!

Gemeentegids 2019/2020
Voor het seizoen 2019/2020 hebben nijvere handen weer een gemeentegids gemaakt.  Gemeentegids 2019/2020

Verslag Protestantse Startzondag (11-2019)              
De startzondag van 6 oktober vond dit jaar plaats in Den Burg.
De voorbereidingen verliepen zeer voorspoedig tot een paar weken van te voren de genodigde kunstenaar ziek werd. Hij zou een groot deel van het programma verzorgen.
En het leek wel of de Wet van Murphy toen in werking ging: dan gaan er meer dingen mis.  lees verder......


Bazaar 2019 (11-2019)
Het was dit jaar een drukbezochte en gezellige bazaar, ook de Bingo ?s avonds was heel goed bezocht en erg gezellig. We  hebben een prachtig bedrag van netto ? 5000,- over kunnen maken naar de Kerkrentmeesters. lees verder......

 

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)

Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone.

lees verder..........


Kom meezingen in de cantorij (9-2019)    Op maandag 2 september beginnen we weer. 
Al meer dan 6 jaar zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Heel wat nieuwe liederen hebben we geleerd waarvan sommigen zeer geliefd zijn geworden. Er staan 1016 ! liederen in het boek. De teksten bieden een breed scala aan theologische inhoud en geloofsuitingen. De melodie? zijn heel divers in stijl en vorm en komen uit verschillende culturen. Veelkleurig dus. Iedereen, van jong tot oud, kan wel een lied van haar of zijn gading vinden. lees verder.......

 

Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel Zomerwerk in de Burghtkerk (09-2019)
Deze zomer is er op zes woensdagen  weer koffie en thee geschonken in de kerk aan de Binnenburg voor een waterproject van de Wilde Ganzen, dit maal in Kenia waar bij een school drinkwatervoorzieningen / putten worden aangelegd. Alle zusters en broeders die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor het koffie en thee schenken, het sjouwen met tafels en stoelen en het weer opruimen. Ook alle gulle gevers van thee, koffie, taart, cake,  zelfgemaakte kaarten, suiker e.d. hartelijk bedankt. Vanaf Texel kunnen we  ? 1.100 overmaken voor het project. Ook zijn er weer heel veel verbanden ingeleverd voor de Lepra-zending.  We hopen volgend jaar weer op uw steun en hulp.
Martha, Jeanny, Thea, Tiny Smit, Anneloes en Tiny Zuidewind

De opbrengst van het zomerwerk in de Burghtkerk, op woensdagen van 17 juli t/m 21 augustus van 10-16 uur,  is bestemd voor een project van de Wilde Ganzen. Dit jaar is het een project in Kenia. In de dorpen Uyombo en Maweni moeten de bewoners dagelijks 15 km lopen naar de meest nabije waterput die nog werkt. De Nederlandse stichting Pamoja Kenia gaat in de dorpen nieuwe waterputten slaan en sanitaire voorzieningen maken bij de twee scholen. De bewoners moeten een hele kleine bijdrage leveren voor het water om onderhoud van de putten te kunnen blijven betalen. In de twee dorpen wonen samen ongeveer 1500 mensen. Het totale project kost ? 28.800,00. Wij hopen daar deze zomer een bijdrage aan te kunnen geven. U kunt helpen door gezellig bij ons in de kerk te komen koffie drinken, en / of door koffie, thee, taart, koek, suiker ed. te schenken.

 foto: Wilde Ganzen

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring
(03-2019)

Deze Nashville-verklaring is de laatste tijd in het nieuws geweest. Hoewel de verklaring al in 2017 is gemaakt, sprong de landelijke pers er bovenop toen bekend werd dat enkele Nederlandse kerken de verklaring hadden ondertekend. Hoe kunnen we als Protestantse Gemeente Den Burg hierop reageren?

Waar gaat de verklaring over?
De schrijvers van de verklaring wijzen homoseksuele relaties en transgenders af. Volgens de schrijvers en ondertekenaars is het een zonde om deze vormen van seksualiteit goed te keuren en mogen christenen hierover niet van mening verschillen. De verklaring zegt dat homoseksuelen en mensen die worstelen met hun genderidentiteit w? welkom zijn in de kerk en dat ? dankzij Gods genade ? hun zondige verlangens 'gedood' kunnen worden.

Wat is het standpunt van de kerkenraad?
In eerste instantie dachten we dat dit onderwerp niet zo groot was. Maar dat is binnenkerkelijk gedacht. Buitenkerkelijk wordt daar anders naar gekeken: die ziet niet hoe wij hierover denken. Nu er wel commotie over ontstaat, wordt ons als kerken gevraagd wel of geen afstand te nemen. Er zijn in het algemeen al geluiden gehoord van ?als jullie achter de verklaring staan, wil ik niet meer bij jullie komen?.
Zoals ook in onze plaatselijke regeling staat, maken wij geen onderscheid tussen seksualiteit en ?voorkeuren. Het zegenen van huwelijken tussen 2 mannen of 2 vrouwen staat gelijk aan het zegenen van een huwelijk tussen een man en vrouw. De Nashvilleverklaring is geen aanleiding daarover anders te denken. Iedereen is welkom in onze kerk, zonder dat wij daarbij denken of uitspreken of wensen dat ?verlangens gedood kunnen worden?.

Belangrijk dit geluid te laten horen!
Wij scharen ons dus niet achter de handtekeningen van kerken die de verklaring wel hebben ondertekend. Sterker nog. Wij willen dat iedereen weet dat wij daarvan afstand nemen. Voor de buitenwereld zal niet duidelijk zijn welke kerk nu wel of niet ondertekend heeft. Daarom zullen wij op onze website ook schrijven dat wij de Nashvilleverklaring afwijzen. Ook laten wij ons registeren op een landelijke site waarop kerkgemeenten staan die afstand van de verklaring nemen.

Wat betekent die voor de gemeente? 
Als er vragen komen hoe onze kerk op de verklaring heeft gereageerd, kunt u aangeven dat wij de verklaring niet onderschrijven, niet ondertekend hebben en tegen de verklaring te zijn.
We zijn een veelkleurige gemeente, waar voldoende plek is voor alle mensen die samen Geloof, Hoop en Liefde voor elkaar en voor God hebben.

Restauratie historisch torenuurwerk
De restauratie van het historische uurwerk uit de toren van de
 Burght verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal het torenuurwerk
 in de 2e week van april 2015 teruggeplaatst worden in de toren.
 In een aantal regionale en plaatselijke kranten is de afgelopen
 maanden reeds de nodige aandacht aan deze restauratie besteed.
 Aan de hand van een aantal kenmerken denken deskundigen van de
 Stichting tot behoud van het Torenuurwerk dat het uurwerk tussen
 1530 en 1570 moet zijn gemaakt. lees verder...

 

Kerkhof
Alle gegevens zijn door Gijs Bouw nu in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd.
De achterstand met het aanbieden van verlengingsovereenkomsten voor de grafhuur kan nu worden
weggewerkt. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen.
een aanzienlijk deel van de plekken is nog vrij.  lees verder.........

Gedicht.
Vrijwilliger zijn ---
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
Bedankt.

 (Dit gedicht is overgenomen van de site: GedichtenStad.nl, de auteur wordt daar niet genoemd)

Fusie gereformeerde kerk en hervormde gemeente (05-2011)

   In een feestelijke dienst werd zondag
   8 mei 2011 de fusie getekend tussen
   de hervormde gemeente en gereformeerde
   kerk van Den Burg. Leden van de kerkenraad
   tekenden de notaris Dogger voorgelezen
   stukken en er werden twee kunstwerken
   overhandigd, ?n van Cobie Bremer,
   gemaakt met het nieuwe logo en een
   houtsnijwerk van Marcel Tielemans. 

    Bron: Texelse Courant

  

 

*  Vervangen van de leien 'de Burght' kerk (2010)
Het ligt alweer een hele tijd achter ons maar in 2010 zijn alle leien van de Burght kerk vervangen. Voorwaar een hele klus!!
Men kon dit project sponsoren door een bedrag van ? 25,- te storen. Daarvoor kreeg men een lei met certificaat en met het nummer van de lei die namens de gever op het dak is gelegd. En als men vijf leien of meer sponsorde dan werd een certificaat verstrekt en werden niet
alleen een nummer maar ook de naam van de sponsor op de leien gezet.
Namens de werkgroep ?nieuwe leien?
   lees verder..........

                       

                "Ereburgers van Texel kochten de eerste nieuwe leien van het kerkdak"