Van de kerkrentmeesters

Werk aan het kerkgebouw (01-2024)

           

De afronding van het stucwerk is vlot verlopen, haalde de laatste materialen bijna een week eerder dan gepland weg. Daarna kwam de schoonmaker om het werkgebied schoon te maken, ondertussen konden de kerkrentmeesters met hulp van velen de rest van het  gebouw schoonmaken. Ook alle meubels zijn afgezogen en afgesopt. Waarna alles weer op zijn plaats kon worden gezet. De orgelbouwer kon ook eerder komen om het orgel uit te pakken.
Na de dienst laatste diens in De Waal zijn alle spullen die we in De Waal nodig hadden weer teruggebracht naar De Burght. Vervolgens zijn onze technici de geluidsinstallatie en beeldverbinding weer opgaan bouwen. Er waren ook nog talloze kleine zaken die geregeld moesten worden, waaronder het terugplaatsen van de fietsenstalling. De aannemer zorgde er nog voor dat de poort kan worden teruggeplaatst, hiervoor moest een bout worden vervangen.
Hartelijk dank aan alle mensen die zich er op een of andere manier voor hebben ingezet om dit hele proces goed te laten verlopen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen (01-2024)

 

  

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start!   

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financi?e bijdrage over te maken.

We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financi?e steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 15 tot 20 januari komen de lopers bij u langs en de week van 22 tot 27 januari haalt de vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL 18 RABO 0362 5123 02 t.n.v. Protestantse gemeente Den Burg onder vermelding van "Actie Kerkbalans 2023".

De kerkrentmeesters beseffen dat het voor u dure tijden zijn maar voor de kerk zijn het ook dure tijden. Om de kerk zondagmorgen een beetje op temperatuur te krijgen zijn we zomaar 200,00  Euro verder.
En we willen toch niet in een onverwarmde kerk zitten?

Nu zijn er een aantal gemeenteleden die al vele jaren het zelfde bedrag als vrijwillige bijdrage overmaken. Prima natuurlijk maar misschien kunt u die (vaak maandelijkse) bijdrage een beetje verhogen........

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  Op naar de kerk van morgen. 

Al geruime tijd is er de mogelijkheid om uw bijdrage per incasso te laten verzorgen. Die mogelijkheid wordt door steeds meer gemeenteleden als gemakkelijk ervaren. U vult op de antwoordkaart in welke maand(en) u een bedrag wilt laten afschrijven. V?r de eerste afschrijving ontvangt u van ons een brief waarin uw toezegging nogmaals wordt vermeld. En mocht het een keertje niet goed uitkomen dan geeft u ons een berichtje en kunnen we het zo weer voor u aanpassen.
TIP: Als u uw bijdrage gespreid wilt voldoen dan is het voor u en voor ons gemakkelijk om dat b.v. in 10 maanden te laten afschrijven. Bijvoorbeeld maandelijks van februari t/m november. Januari is lastig te incasseren en december is een dure maand!
Het kerkbalans team: Marga Drijver, Bea Aalders en Douwe Kooiker.

     
 

Aangifte inkomstenbelasting 2024.
Er zijn gemeenteleden die problemen hebben (gehad) met de tenaamstelling van hun gift aan PKN Den Burg.


Met het invullen van onderstaande RSIN nummers moet het wel goed gaan.
Die staan ook vermeld onder het ANBI menu links op deze pagina.

U kunt ook de complete tekst intikken:  PROTESTANTSE .......... enz.

 

 


 


 

 


 

Steun uw kerk met een periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal 60 Euro) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift, is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het
     U kunt het formulier zelf downloaden:
        https://protestantsekerk.nl/download4881/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Kerkelijke-gemeente%202016.pdf

     Gebruik het formulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wil doen aan kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvanger.
     U kunt via de bank zelf een periodieke overschrijving starten maar u kunt ons ook machtigen om dat jaarlijks of maandelijks van uw rekening af te schrijven. Neem in het laatste geval dan even contact met ons op,

     Let op! U hoeft het formulier niet naar de belastingdienst te versturen. Ze zijn voor u zelf en ons aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
Tip: Neem ook uw collectebonnen op in uw periodieke gift.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met ons aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met penningmeester Douwe Kooiker, tel. 315577 of per mail: penningmeester@pkndenburg.nl


Werk aan het kerkgebouw (04-2021)
De kosten van de inwendige verbouwing van De Schakel waren 2,3% hoger dan de kostenraming vooraf, een goede calculatie vooraf en een goede kostenbeheersing tijdens de uitvoering zorgden er voor dat dit binnen de marge van 5% onvoorzien bleef. Daarnaast is naar schatting 50.000 Euro bespaard door de meewerkende gemeente leden. Hiermee is het gebouw nog niet helemaal in goede staat.
De buitenkant moet nog gevoegd en geschilderd worden, een klus die nu voorbereid gaat worden.
Het werk aan de tentoonstelling vordert, waarschijnlijk zijn wanneer u dit leest de eerste elementen in De Burght geplaatst. Daarna kunnen de objecten er in aangebracht worden.

  

Ondertussen wordt aan het schrijven van de teksten van de audiotour gewerkt.

Zodra de coronabeperkingen zo versoepeld worden dat musea weer open mogen kunnen we de bezoekers van ons kerkgebouw naast het toren beklimmen met het bekijken van het historische uurwerk ook inzicht geven in onze kerkgeschiedenis op Texel. Vermoedelijk zitten hier ook voor gemeenteleden nog onbekende elementen in.Werk aan de gebouwen  (03-2021)

     Het werk aan De Schakel is eigenlijk klaar en het gebouw is weer helemaal schoon. De aannemer moet nog wat kleine puntjes afhandelen. En zodra de vergunning verleend is mogen de beneden-deuren richting de Burgwal weg en krijgen we meer daglicht binnen en belangrijker we hebben meer contact met de omgeving. Binnenkort kan de balans worden opgemaakt en zal ook zichtbaar worden dat er voor een omvangrijk bedrag in eigen beheer is gerealiseerd.
Zodra Corona toestaat dat we weer met een groepje mensen bij elkaar mogen komen, gaat er een plan gemaakt worden over welke spullen die uit De Poort, Schakel en Burght zijn vrijgekomen weer een plekje aan een muur krijgen of op een andere manier hergebruikt worden en wat er opgeslagen wordt. Wanneer zaken niet hergebruikt kunnen worden of bewaard moeten worden en gemeenteleden belangstelling voor getoond hebben, bekijken we of aan deze wens te gemoed gekomen kan worden.
Ook verkoop tijdens een bazaar of ter beschikkingstelling aan de Stichting Texel helpt Oost-Europa is een mogelijkheid. 

 


Tentoonstelling

Er wordt volop gebouwd aan de tentoonstellingsmeubels. Aan de teksten die op de meubels komen, wordt de laatste hand gelegd. De laatste stap is dan het schrijven en maken van de audiotour. En dan maar hopen dat we dit jaar de kerk weer open mogen stellen voor publiek.
 

      Vermogensbeheer
Er wordt zoals vanuit de gemeente gevraagd, gewerkt aan het beleggen van een deel van onze reserves bij Oikocredit, waar het rendement hiervan elders in de wereld nuttig werk doet. Zoals bij de informatiebijeenkomst na een kerkdienst is gemeld, wordt een deel voor het rendement belegd in recreatief onroerend goed. Er is een recreatiewoning op De Sluftervallei gekocht en een nieuwbouw recreatiewoning in De Rijp. Het lukte niet om een 2e recreatiewoning die aan onze voorwaarden voldeed op Texel te verwerven. Die waren verkocht voordat wij konden overleggen of het verantwoord was een bod uit te brengen. In de begroting die u bij de actie Kerkbalans heeft gekregen, kunt u lezen dat een redelijke opbrengst uit beleggingen nodig is om het tekort beperkt te houden. Ook wanneer we wel inkomsten uit activiteiten als toren beklimmen en bazaar hebben dit jaar.

 

 

 De Poort

De nieuwste eigenaar van De Poort is voortvarend aan het verbouwen. Er wordt een kunstgalerie in gevestigd. Het orgel is gedemonteerd en krijgt een nieuwe bestemming in Polen. Met de nieuwe eigenaar is de afspraak bevestigd dat mocht het torentje verwijderd worden de windvaan naar onze gemeente komt. Froukje Vlaming maakte een mooi foto van een Jacobsladder in de voormalige kerkzaal.

Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek

 

 

Werk aan de Schakel (01-2021)

De verbouwing van De Schakel begint afgerond te raken, maar de bekende laatste loodjes?? De bouwaannemer is klaar, op een paar kleine klusjes die later moeten worden uitgevoerd na. Ook de tegelzetter heeft het werk gedaan, nu zijn de schilders hard aan het werk. Ook blijven onze vrijwilligers maar doorgaan, hiermee worden veel kosten bespaard.

 

 

 

 

De materialen uit de opslag in Oudeschild zijn weer opgehaald en naar de tussenverdieping gesjouwd. Ondertussen steeds uitzoeken wat moeten we bewaren en wat kan een andere bestemming krijgen. De grote selectie van het servicegoed zit er nog aan te komen als voorbereiding op de inrichting van de keuken.

En we hebben de toezegging dat de bouwvergunning nu echt verstrekt gaat worden, dan kunnen de ?luiken? voor de ramen naad de Burgwal worden weggehaald en kunt u vast naar binnen gluren. Al moet in de zaal nog het nodige gebeuren.

Ondertussen gaat het werk aan de tentoonstelling ook door, de meubelmaker is aan het bouwen. Ook wordt steeds duidelijker wat er bij de tentoon te stellen teksten aan informatie kan komen. (Er is veel meer te vertellen dan dat er plaats is.) Over de podiumverlichting en de geluidsinstallatie moeten nog besluiten worden genomen.

In de eerste 3 maanden van 2020 heeft aannemer Pronk het huidige verouderde toilet en opslagruimte omgetoverd in een drietal moderne toiletruimten en een koffiekeuken. Hieronder vindt u een kleine impressie van de werkzaamheden.

Werk aan het kerkgebouw: (voorjaar 2020)
De tegelzetter is bezig in de toiletgroep. We zitten nog steeds goed op schema. De kluis heeft een verfbeurt gehad zodat die straks in de koffiekeuken past. Onze vrijwilligers blijven actief naast de ingehuurde beroepsverbouwers. Hun inzet is belangrijk voor dit project. Er wordt gewerkt aan afspraken over gebruik van grond van onze
gemeente voor werkzaamheden op een buurperceel.


Tegelzetter Niek Kooger aan het werk


Doorkijkje keukenruimte

Werk aan het kerkgebouw.
Het werk vordert gestaag. De opbouw van de toiletgroep en de koffiekeuken zijn al goed te zien. De komende tijd is vooral de tegelzetter aan de beurt. De timmerlui doen tussendoor een klusje stormschade aan De Schakel. Daar moet een serie dakpannen vervangen worden, die worden met hedendaagse techniek vastgezet. Op die plek is dus minder kans op herhaling. Ondertussen wordt aan de nieuwe kast voor de bediening van de verwarming gewerkt en andere techniek is bijna klaar. Deze wordt daarmee makkelijker toegankelijk voor de kosters.

 

Aanpassingen in de Burght: Brandkast zoekt schilder m/v
De brandkast, waarin ons tafelzilver wordt bewaard, is nodig aan een opknapbeurt toe. Alle roest is verwijderd en de kast is helemaal afgesopt. Nu nog iemand die hem in de verf wil zetten. De brandkast staat lekker droog in het midden van de kerk en iedere dag is er van 9.30- 10.00 uur  koffie met koek. Wie pakt dit op?
Met het realiseren van de toiletruimten en keuken liggen we op schema. In deze periode wordt permanent gewerkt met 6  ?7 werklieden. Timmermannen van aannemer Pronk, monteurs van de VEM die met het elektra bezig zijn en paar kerkrentmeesters die de nodige hand- en spandiensten verrichten. Vrijwel elke vrijdagmiddag is er een werkbespreking onder leiding van Arie de Ligt. Dat brengt rust in de tent en alle zaken die mee- en tegenvallen komen keurig op papier te staan om later te worden verrekend. De planning is dat eind volgende week de tegelzetter aan de gang kan gaan.

               

 ********************************
Zondag 19 januari 2020.


Werk aan het  kerkgebouw.
Jaap Vlaming en Nico Blonk aan het werk met de nieuwe waterleiding en riolering. Als u dit leest dat is de betonvloer al gestort op de drukvaste tempex isolatie.

                                           

 ********************************
Zondag  5 januari 2020

Werk aan het kerkgebouw.

  

Met een groep vrijwilligers zijn we de voorbereidingen voor de komende verbouw in De Burght gestart. De berging is leeggehaald, zodat de aannemer in januari direct met de verbouwing aan de slag kan gaan. Op de kraak wordt de nieuwe opslagruimte gerealiseerd. Bij het leeghalen van de berging, is een hoeveelheid stoeptegels van 30 x 30 cm en van 60 x 60 cm vrijgekomen. Wie die wil overnemen, kan zich melden bij Douwe Kooiker.

Givt, smartphone in de kerk.... (07-2019)
Givt maakt het mogelijk om een bedrag te geven met je smartphone. Meedoen aan de collecte zonder contant geld. Veel mensen hebben een smartphone (zeker de gasten) en met de Givt-app kunt u heel makkelijk een bedrag geven tijdens de collecte. Dat heeft ook een fiscaal voordeel omdat u een melding krijgt van elke bijdrage. De kerkrentmeesters zien wel wat gegeven wordt maar niet wie er heeft bijgedragen. Het systeem werkt voor beide rondgangen tijdens de dienst en de uitgangscollecte. Ook de bijdrage voor het torenbeklimmen kan m.b.v. een QR code via de smartphone worden voldaan.

De Givt-app is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan is het raadzaam om de Givt-app thuis alvast te downloaden en in te vullen. 

    U herkent de collectezakken met een zilverachtige knop aan de buitenkant.

Wilt u meer weten dan geeft onderstaande link veel antwoorden en achter in de kerk liggen een aantal folders waar u ook het een en ander terug kunt lezen.

https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/

Uiteraard kunt u uw bijdrage contant blijven geven en ook de collectebonnen zijn nog steeds zeer welkom!

Of het een nuttige uitbreiding is zal in de komende maanden blijken maar we staan wel open voor nieuwe ontwikkelingen.
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker.

Besluit kerkenraad over de gebouwen (8-2018)

In haar vergadering van 13 juni 2018 heeft de kerkenraad een besluit genomen over de kerkgebouwen namelijk:

?    Er hoeft geen eigen pastorie te zijn.
?
    Er hoeft geen vervangende ruimte voor erediensten te zijn.
?
    De Poort kan in zijn geheel worden afgestoten.
?
    De Burghtkerk moet in huidige situatie incl fase I worden behouden.
?
    De Schakel moet aan PvE voldoen, hetzij via verbouwing hetzij via nieuwbouw.
?
    De Schakel mooi aan De Burght verbinden.

Er waren veel afwegingen die voorafgingen aan dit besluit.
Het Poortcomplex biedt op zich voldoende ruimte voor alle activiteiten van de kerk. Het voldoet in die zin aan het Programma van Eisen.
In De Burght en De Schakel zijn wel verbouwingen nodig.
Je kunt de gebouwenkeuze vanuit de financi?e kant benaderen maar ook vanuit de 'kerk-zijn-kant'. Als gemeente heb je met De Burght meer uitstraling en body. Er is meer met het gebouw te doen en daarmee kun je ook meer midden in de maatschappij staan. Dat past binnen de beleidslijn die we in 2016 hebben gekozen.
Omdat het belangrijk is om de keuze in ?n keer goed te doen, worden sloop en nieuwbouw van De Schakel eerst onderzocht voordat we verder gaan. Met nieuwbouw kunnen we de akoestiek, het comfort, de verdiepingshoogten direct verbeteren. Misschien kunnen we zelfs de oppervlakte iets vergroten. Het biedt nieuwe kansen, ook kijkende naar de aanvullingen op het programma van eisen. Omdat we uitgesproken hebben dat het niet nodig is een aparte pastorie te houden, moet in De Schakel wel een werkkamer worden gerealiseerd.
Los van bovenstaande keuze, vordert gelukkig fase I van de verbouwing in De Burght voor wat de toilet- en keukenvoorzieningen betreft. De bouwvergunning en subsidie zijn aangevraagd. Als beide afgegeven worden, kunnen offertes bij aannemers worden gevraagd en kan de verbouw beginnen.

De kerkenraad dankt alle gemeenteleden die op 9 mei hebben meegedacht bij de gebouwenkeuze. Uw inbreng is nadrukkelijk tijdens de kerkenraadsvergadering aan de orde geweest.  Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay

Diversen (03-2018)

Vrijwilligersvergoeding

Het is binnenkort weer tijd voor de belasting aangiften, giften aan de kerk en diaconie mag u opvoeren als aftrekpost. U kunt denken aan uw vrijwillige bijdrage en de aangeschafte collectebonnen. Graag willen we onze vrijwilligers herinneren aan de mogelijkheid die de plaatselijke regeling biedt om wanneer u aangeeft dat u uw vrijwilligersvergoeding als gift aan de kerk terug te willen geven, dit administratief af te handelen. U kunt na indiening van uw declaratie dan een bewijs krijgen, waardoor u ook deze gift als aftrekpost kunt opvoeren. Het declaratieformulier met toelichting kunt u opvragen bij de penningmeester Ank van Putten via
vanputten26@texel.com

Versterking team kosters gezocht (01-2018)
De erediensten kunnen niet zonder de zorgen van onze kosters. Het team van vrijwillige kosters is momenteel aan de krappe kant, zodat op de leden te vaak een beroep wordt gedaan. Vele handen maken ligt werk, dus (tijdelijke) versterking van het team is nodig om het voor iedereen leuk te laten blijven.
Wat doet een koster? De twee kosters van dienst maken zaterdag de kerk schoon en zetten alles klaar voor de dienst. Op zondag openen ze de kerk, zetten ze de laatste zaken klaar en ontvangen de kerkgangers. Tijdens de dienst verwelkomen ze  laatkomers en helpen waar nodig. Na de dienst ruimen ze op en sluiten zij de kerk en dragen aan het eind van de week de sleutelbos over aan hun opvolgers.
Wilt u meer weten over het kosterswerk of u aanmelden, neem dan contact op met Nico Blonk of Jaap Vlaming

Onderhoud toren 'de Burght' (05-2017)

Het was niet te missen, er werd hard gewerkt aan het groot onderhoud van de toren van De Burght. 2 mei om 8.15 uur plaatste wethouder Kingma het glimmende haantje weer op de toren. Dankzij Napoleon zijn de meeste torens van de burgerlijke gemeenten, ze konden als uitkijk- en seinpost dienen. Eind mei moet het werk klaar zijn. Het voegwerk is dan vernieuwd en het uurwerk opgeknapt. Arie de Ligt begeleid het werk voor onze gemeente.

De kerkrentmeesters laten ondertussen het plan om naast de toren toiletten en een koffiekeuken te realiseren uitwerken.

De opdracht om de poort aan de Burgwal te vervangen wordt voorbereid. Ook is er overleg met buren over vervanging van delen van de schutting rond het kerkhof.

 

04-2017
De toren van De Burght staat in de steigers en het uurwerk is gedemonteerd.

De komende maanden krijgen deze een grote beurt.

Dit jaar vind het ingrijpendste onderhoud van ons monument aan het gedeelte dat eigendom van de gemeente Texel is plaats.

Nadat de voegmortel op twee proefvlakken is uitgeprobeerd is voor het hele werk de juiste kleur besteld.

Van de rest van het gebouw is bepaald waar voegwerk gerepareerd moet worden, binnenkort krijgen we de offerte voor dit werk. Wanneer dit binnen de begroting past wordt dit ook uitgevoerd.

 

 

 

Collectebonnen (04-2017)
De nieuwe serie collectebonnen wordt de laatste tijd in eigen beheer afgedrukt en dat is een stuk voordeliger dan om ze te laten drukken. Nadeel is dat u zelf de bonnen 'op maat' moet knippen maar daar horen we niemand over klagen. Een velletje collectebonnen bestaat uit 4 rijen van 5 bonnen naast elkaar. Dus in totaal 20 bonnen van b.v. ? 1,00. Nu is het al een paar keer voorgekomen dat ook het bovenste stukje van zo'n vel als 'bon' in de collectezak is gestopt. Dat is echter niet de bedoeling.

Bent u nog geen gebruiker van de collectebonnen en u wilt daar wel gebruik van maken dan kunt u ze bestellen door  een bedrag over te maken op rekening NL62RABO 0122 0417 20 t.n.v. Protestantse gemeente Den Burg.

U kunt in de omschrijving aangeven hoeveel bonnen u wilt. Een vel van 20 bonnen van ? 0,50 kost ? 10,00, een vel met ? 1,00 bonnen kost ? 20,00 en een vel bonnen van ? 1,50 kost ? 30,00. De bonnen worden dan spoedig bij u thuis gebracht.

Lukas kastjes (04-2017)
Binnenkort worden de nota's verzonden naar de gemeenteleden die de (kerk)dienst thuis beluisteren via een Lukas kastje. Er wordt een vergoeding voor deze kastjes gevraagd van ? 2,50 per maand.

Als u slecht ter been bent of om een andere reden niet zo vaak meer naar de kerk kunt komen dan kunt u thuis via een Lukas kastje toch naar de dienst luisteren. Het is ook mogelijk om de dienst op een later tijdstip te beluisteren.

Heeft u de beschikking over een internet verbinding dan is het eenvoudig om het kastje bij u aan te sluiten. Maar ook als u alleen een telefoonlijn hebt zonder internet dan zijn er mogelijkheden om zo'n kastje bij u aan te sluiten. Daar zijn dan wel wat meer kosten aan verbonden.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact op nemen met Jaap Vlaming of Douwe Kooiker. lees verder....

Kerkhof. De kerkrentmeesters hebben bijgepraat met Gijs Bouw de beheerder van ons kerkhof. Er is nog volop ruimte voor mensen binnen en buiten onze gemeente die hier en van de urnenkelder, gebruik van willen maken, ongeveer 1/2 van de graven is in gebruik. Dankzij de hulp van een ploeg vrijwilligers draagt het kerkhof ook een steentje bij aan het functioneren van onze gemeente. De tarieven zijn afgestemd op het zonodig volledig kunnen uitbesteden van het onderhoud van het kerkhof. 

Vernieuwen kerkpad naar de Burght

   

 

 

 

 

 

 
 Onder leiding van Ben Daalder is begin april het kerkpad naar de
 Burght 'rollator-proof' gemaakt. De professional onder ons was
 stratenmaker Bas Tromp uit de Cocksdorp en hij werd geholpen
 door Gijs Bouw, Piet vd Slikke (ook de koffiezetter) en Arie Maat.
 Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma tekenden voor de afvoer van de
 overtollige materialen en Douwe bestuurde af en toe de kruiwagen
 en de fotocamera.

 Mannen, hartelijk dank!! Vele ouderen zijn u dankbaar!


Kerkhof
Alle gegevens zijn door begraafplaatsbeheerder Erik van der Spek (tel. 06-3012 9404) in een speciaal beheerprogramma voor kerkhoven ingevoerd. Er zijn ruim 500 grafplekken, met per plek plaats voor maximaal drie personen. Het grootste deel van de plekken is nog vrij. Er zijn 21 graven die enige monumentale waarde hebben, van monumentaal tot bijzonder, volgens een rapport uit 2011. Zolang er geen ruimte gebrek is en deze graven zonder hoge kosten netjes gehouden kunnen worden zullen deze niet worden geruimd, ook andere graven blijven in dat geval nog in stand. Uitgangspunt is dat de grafhuur de kosten van het onderhoud van het kerkhof moet kunnen dekken, ook wanneer hier geen vrijwilligers meer voor zijn. De opgebouwde reserve moet de verplichtingen die bij de verhuur van een grafplek zijn aangegaan over de huurperiode kunnen dekken. Er wordt een begroting voor de exploitatie van het kerkhof maken alsof al het werk zou worden uitbesteed. Dan wordt duidelijk wat er jaarlijks nodig is. De grafhuur wordt dan zo nodig aangepast, nu is die 70% van de kosten op de gemeentelijke begraafplaatsen. Jaarlijks komt een deel van de vooruit betaalde huur beschikbaar voor het onderhoud. Wanneer dit bedrag, dankzij de inzet van vrijwilligers, hoger blijkt te zijn dan de kosten kan het verschil ten goede komen aan de kerk.