Zoekt u kontakt met ons ?

    predikant                                          scriba                             voorzitter Kerkenraad

    Da. Wikke Huizing                             Mw. Marjan Nicolay             Jan Vonk
    Kogerstraat 17a      
                          Keesomlaan 17                   Vloedlijn 14
    1791 EN Den Burg        
                   1791 DA Den Burg               1791 HH Den Burg
    tel. 0222 365 850 of 06-1087 2089      tel. 0222
316 686                  tel. 0222 315 417
    mail naar wikke                                 mail naar marjan                  mail naar jan

Meer over onze predikant: lees verder.........

College van Diakenen: Rekening NL50RABO 0137 1957 61

College van kerkrentmeesters: penningmeester Douwe Kooiker, tel. 315577, mail naar douwe
                                             Rekening: NL18RABO 0362 5123 02 Kerkbalans en vrijwillige bijdragen   
                                             Rekening: NL62RABO 0122 0417 20 voor alle overige bijdragen, collectebonnen enz.

Ledenadministratie: Mw. Marga Drijver- Zijm,  tel.312300

Administratie van het Tessels Kerkblad: Douwe Kooiker, tel. 315577

Webmaster:
 Douwe Kooiker
Mail naar douwe

Sectie-indeling ambtsdragers: (01-2019)

Sectie 1 en 1a   Ouderling; Meta Blommers  tel. 06-2226 2997

                        Diakenen;  Arie Maat  tel.nr. 314963

Sectie 3 en 3a   Ouderling; Mieke v.d. Spek-Druif  tel. 06-2502 8971

                         Diaken; Jan Oosterhof   tel. 315138

Sectie 4 en 4a  Ouderling; Froukje Vlaming  tel.nr. 314654

                        Diaken; Bea Aalders  tel. nr. 314900

Sectie 5 en 5a   Ouderling; Karen Keijser  tel. 316218

                        Diaken; Aly Geus  tel.nr. 314082

                        *voor Texelse Reede; Contactpersoon: Froukje Vlaming tel. 314654

Sectie 6 en 6a   Ouderling; Roelie Struick  tel. 06-4520 9520

                        Diaken; Mary Veltkamp tel. 313600 

Jeugdouderling: Mieke Druif, tel.nr.318027

Ondanks dat gelukkig alle vacatures bij de ouderlingen zijn ingevuld blijft het belangrijk dat ouderlingen een seintje krijgen als iemand behoefte heeft aan bezoek. Als u niet precies meer weet bij welke wijk u hoort, kunt u altijd één van bovenstaande nummers bellen, dan zullen de ouderlingen er onderling voor zorgen dat het goed geregeld wordt.

Moderamen
In het Moderamen hebben, naast de scriba en de voorzitter van de kerkenraad, van ieder college 1 afgevaardigde zitting in het Moderamen.
De mensen die zitting hebben in het Moderamen zijn Marjan Nicolay (scriba), Meta Blommers (ouderling), Jan Vonk (voorzitter kerkenraad), Erik van der Spek (ouderling-kerkrentmeester) en Jan Oosterhof (diaken).

Kerkgebouw 'de Poort',  Elemert 3  tel: 0222-365932
Voor de beschikbaarheid van het Poortcomplex kunt u bellen met Mw. van Putten  tel. 313990.
In de Poort is Wifi aanwezig.

Kerkgebouw 'de Burght, Binnenburg 2  tel: 0222-365933
Voor vragen en verhuur kunt u terecht bij kerkrentmeester Nico Blonk 0222-315040
In (de consistorie van) de kerk is Wifi aanwezig

Beheer verenigingsgebouw 'De Schakel', Burgwal 10  tel: 0222-365933

Voor de beschikbaarheid van 'de Schakel' kunt u contact opnemen met Marian Huizinga, Vaargeul 25.

Mw. Huizinga is bereikbaar onder 0222-314222 en anders mobiel: 06-1693 5862.

 In 'de Schakel' is wifi aanwezig.